araz @araz.azrbaycanli2m

araz.azrbaycanli2m

araz Qarabağ . Bütöv Azərbaycan 🇦🇿 . Fəxrilə Azərbaycan əsgəriyəm . Tiraxtur_qaşqayi_qarabağ_doxsan_beşiktaş🚜 . Turan Elim🇹🇷🇦🇿🇺🇿🇹🇲🇰🇬🇰🇿🇭🇺

araz (@araz.azrbaycanli2m) Recent Photos and Videos

 • -
-
تا جایی که تاریخ سراغ دارد در هیچ منبعی از غیر ترکمان یا غیر ترک بودن افشارها سخن به میان نیامده است. تصور کرد بودن افشارها تحریفی است که در این اواخر توسط چند نویسنده کرد صورت گرفته که فعالترین ایشان آقای توحدی است. وی در چند کتاب تمام اقدامات افشارها در عصر نادری را به نفع اکراد زعفرانلو (چشمگزک) مصادره می کند، درصورتیکه ایل چشمگزک به زور مجبور به اطاعت از نادرشاه شده و در هر فرصتی سر به طغیان و آشوب می زدند که در نهایت نادرشاه مجبور به سرکوب و تنبیه آنها می شود. در کتاب جهانگشای نادری بارها به پیمان شکنی اکراد شمال خراسان اشاره شده است.
-
-

اما جالب‌تر، کتاب «شرفنامه بدلیسی» است که در واقع از آن با نام مفصل تاریخ کردستان و اقوام کرد یاد می‌شود در چند جای این اثر از افشارها با عنوان «ترکان افشار» سخن به میان آمده است. در ضمن در کتاب‌های مربوط به تاریخ و جغرافیای اکراد از جمله «تاریخ اردلان» مستوره اردلان و «سیر الاکراد» عبدالقادر بن رستم بابانی، «تحفه ناصری در تاریخ جغرافیای کردستان» که در مورد ایلات مختلف کرد ایران و خاورمیانه اطلاعات جالب و دست اول را ثبت کرده‌اند هیچکدام به ایلی به نام افشار که کرد زبان باشد اشاره‌ای نکرده‌اند.
-
-

در زمان معاصر کتاب‌های «کرد و پیوستگی نژادی تاریخی آن» اثر رشید یاسمی، « تاریخ کرد در قرن 16 میلادی» دکتر شمسی محمد اسکندر، «تاریخ مردوخ» محمد مردوخ، «تاریخ ریشه نژادی کرد» احسان نوری، «تاریخ کرد و کردستان» محمد امین زکی و آثار دیگر، هیچ نشانی از کرد بودن افشارها نمی‌توان یافت.
-
-

در عالم آرای نادری محمد کاظم مروی می نویسد: «...حضرت صاحبقران... به لفظ گهربار فرمود: چون سلسله علیه نواب همایون، ترکمان، و پادشاه مبادی آداب نیز ترکمان است،... در این صورت پادشاهی ممالک هندوستان را با تاج و تخت و نگین بدان اعز با عز و تمکین شفقت و مرحمت فرمودیم». نادرشاه بعد از فتح هند متوجه ترکستان می‌شود. این بار نیز حکام ترکستان را به خاطر نسب ترکمانی در حکومت بلاد خود ابقاء می‌نماید.
@t.u.r.k.tarihi
-
-
-
-
#نادرشاه #افشاریه #تورک #قشقایی #اغوز #ترکمن #خلج #قاجاریه #صفویه #تاریخ_ایران #سلجوقیان #غزنویان #خوارزمي #قاجار #صفویان #ناصرالدین_شاه #شاه_عباس #تبریز #آزربایجان #اورمیه #اردبیل #زنجان #سولدوز #تاریخ #آنادیلی #همدان#سلماس #خیاو #ترک #ترکی
 • - - تا جایی که تاریخ سراغ دارد در هیچ منبعی از غیر ترکمان یا غیر ترک بودن افشارها سخن به میان نیامده است. تصور کرد بودن افشارها تحریفی است که در این اواخر توسط چند نویسنده کرد صورت گرفته که فعالترین ایشان آقای توحدی است. وی در چند کتاب تمام اقدامات افشارها در عصر نادری را به نفع اکراد زعفرانلو (چشمگزک) مصادره می کند، درصورتیکه ایل چشمگزک به زور مجبور به اطاعت از نادرشاه شده و در هر فرصتی سر به طغیان و آشوب می زدند که در نهایت نادرشاه مجبور به سرکوب و تنبیه آنها می شود. در کتاب جهانگشای نادری بارها به پیمان شکنی اکراد شمال خراسان اشاره شده است. - - اما جالب‌تر، کتاب «شرفنامه بدلیسی» است که در واقع از آن با نام مفصل تاریخ کردستان و اقوام کرد یاد می‌شود در چند جای این اثر از افشارها با عنوان «ترکان افشار» سخن به میان آمده است. در ضمن در کتاب‌های مربوط به تاریخ و جغرافیای اکراد از جمله «تاریخ اردلان» مستوره اردلان و «سیر الاکراد» عبدالقادر بن رستم بابانی، «تحفه ناصری در تاریخ جغرافیای کردستان» که در مورد ایلات مختلف کرد ایران و خاورمیانه اطلاعات جالب و دست اول را ثبت کرده‌اند هیچکدام به ایلی به نام افشار که کرد زبان باشد اشاره‌ای نکرده‌اند. - - در زمان معاصر کتاب‌های «کرد و پیوستگی نژادی تاریخی آن» اثر رشید یاسمی، « تاریخ کرد در قرن 16 میلادی» دکتر شمسی محمد اسکندر، «تاریخ مردوخ» محمد مردوخ، «تاریخ ریشه نژادی کرد» احسان نوری، «تاریخ کرد و کردستان» محمد امین زکی و آثار دیگر، هیچ نشانی از کرد بودن افشارها نمی‌توان یافت. - - در عالم آرای نادری محمد کاظم مروی می نویسد: «...حضرت صاحبقران... به لفظ گهربار فرمود: چون سلسله علیه نواب همایون، ترکمان، و پادشاه مبادی آداب نیز ترکمان است،... در این صورت پادشاهی ممالک هندوستان را با تاج و تخت و نگین بدان اعز با عز و تمکین شفقت و مرحمت فرمودیم». نادرشاه بعد از فتح هند متوجه ترکستان می‌شود. این بار نیز حکام ترکستان را به خاطر نسب ترکمانی در حکومت بلاد خود ابقاء می‌نماید. @t.u.r.k.tarihi - - - - #نادرشاه #افشاریه #تورک #قشقایی #اغوز #ترکمن #خلج #قاجاریه #صفویه #تاریخ_ایران #سلجوقیان #غزنویان #خوارزمي #قاجار #صفویان #ناصرالدین_شاه #شاه_عباس #تبریز #آزربایجان #اورمیه #اردبیل #زنجان #سولدوز #تاریخ #آنادیلی #همدان#سلماس #خیاو #ترک #ترکی
 • 380 110 6 months ago
 • دلیل این همه نژاد پرستی تو ایران چیه 
ورق بزنید کامل نگاه کنید و نظراتتونو کامنت کنید
ارسالی یکی از پرستارهای عزیزمون .
.
.
.
 • دلیل این همه نژاد پرستی تو ایران چیه ورق بزنید کامل نگاه کنید و نظراتتونو کامنت کنید ارسالی یکی از پرستارهای عزیزمون . . . .
 • 304 46 6 months ago
 • اسماعیل نعمتی پایدار : تفکرات یک(مثلا) "دانشمند و تاریخدان کرمانج"
.
.
.
تفکرات یک "دانشمند و تاریخدان کرمانج" بقلم اسماعیل نعمتی پایدار
.
.

من از سن 15 سالگی شدیدا شیفته کتاب و اهل مطالعه شدم بعضی کتابها را میخریدم بعضی را به امانت میگرفتم و بعضی را هم در قرائتخانه ها از جمله قرائتخانه دکتر علی شریعتی که وابسته به اداره ار شاد مشهد مقدس بود مطالعه مینمودم. در سال 57 با آقای کلیم الله توحدی آشنا شدم که مردی با وقار بود من از کتاب بیشتر از محضر ایشان فیض یاب می شدم و پس از مدتی نسبتا کوتاه متوجه داشته های علم و دانش ایشان پی بردم فرضا در کتاب 6 جلدی حرکت کرد به شمال خراسان برای قهرمان سازی کردان کرمانج آنها را مدام با ترکمن ها بجنگ وا میدارد و دست آخر همیشه کرمانجها پیروز هستند .
.
.
حتی جالب است در جلد سوم همان کتاب نگاشته اند آقای "دکترشاهرضا (دکتری که سواد ابتدایی داشت)" گفتند در فلان تاریخ در نزاعی که بین کرمانجها و ترکمنها در گرفت عده ای از کرمانجها به سوی سکونتگاه ترکمنها میروند و در آنجا کمین میگیرند از قضا همان موقع عده ای از دختران ترکمن کوزه بدست میامدند سر چشمه آب بر دارند که یکی از دختران وسط دیگر دختران شیک پوش که سلانه سلانه خرامان خرامان میامد معلوم بود که باید دختر خان قبیله بوده باشد
.
.
.
 کرمانجها فرز از جا جسته دختر را ربوده روی اسب به تاخت میبرند از آن سر ترکمنها داد و هوار میکشند که قاچیددیلار قاچیددیلار و اینها برای اینکه گروگان را از دست ندهند دختر را مثل توپ در حین تاخت بهم دیگر پاس میدادند حالا شما قضاوت کنید دختری که کوزه آب بردارد کمتر از 15-16 سال دارد؟ دختر 15 – 16 ساله لااقل 40 – 50 کیلو وزن دارد؟ آیا یک آدم 40 – 50 کیلویی را میشود روی اسب در حین تاخی بهم پاس داد؟ و حالا هر روز از ایشان شاهد اعمال عجیبی هستیم
.
.
.
 یک روز نادر شاه افشار را کرمانج میکند یک روز شاه اسماعیل صفوی اردبیلی را کرمانج مینامد و انواع موسیقی، رقصها؛ غذاها و انواع بازی های ترکان خراسان را بخود اختصاص میدهند. واقعا در حیرتم این رفتار و کردار از آقای توحدی که من دیدم و شناختم بسیار بعید است و اخیرا هم به اقلیم شمال عراق رفته و در آنجا ابراز داشتند .
.
.
ترکها دشمن ایران هستند و لابد تمامی اتنیکهای شمال خراسان را کرمانج جلوه داده اند مثل آقای صادق نژاد مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان در رژیم قبل می گفتند که ما در خراسان ترک نداریم اینها همه کرمانج هستند .
.
.
نعمتی پایدار
.
.
.
 • اسماعیل نعمتی پایدار : تفکرات یک(مثلا) "دانشمند و تاریخدان کرمانج" . . . تفکرات یک "دانشمند و تاریخدان کرمانج" بقلم اسماعیل نعمتی پایدار . . من از سن 15 سالگی شدیدا شیفته کتاب و اهل مطالعه شدم بعضی کتابها را میخریدم بعضی را به امانت میگرفتم و بعضی را هم در قرائتخانه ها از جمله قرائتخانه دکتر علی شریعتی که وابسته به اداره ار شاد مشهد مقدس بود مطالعه مینمودم. در سال 57 با آقای کلیم الله توحدی آشنا شدم که مردی با وقار بود من از کتاب بیشتر از محضر ایشان فیض یاب می شدم و پس از مدتی نسبتا کوتاه متوجه داشته های علم و دانش ایشان پی بردم فرضا در کتاب 6 جلدی حرکت کرد به شمال خراسان برای قهرمان سازی کردان کرمانج آنها را مدام با ترکمن ها بجنگ وا میدارد و دست آخر همیشه کرمانجها پیروز هستند . . . حتی جالب است در جلد سوم همان کتاب نگاشته اند آقای "دکترشاهرضا (دکتری که سواد ابتدایی داشت)" گفتند در فلان تاریخ در نزاعی که بین کرمانجها و ترکمنها در گرفت عده ای از کرمانجها به سوی سکونتگاه ترکمنها میروند و در آنجا کمین میگیرند از قضا همان موقع عده ای از دختران ترکمن کوزه بدست میامدند سر چشمه آب بر دارند که یکی از دختران وسط دیگر دختران شیک پوش که سلانه سلانه خرامان خرامان میامد معلوم بود که باید دختر خان قبیله بوده باشد . . . کرمانجها فرز از جا جسته دختر را ربوده روی اسب به تاخت میبرند از آن سر ترکمنها داد و هوار میکشند که قاچیددیلار قاچیددیلار و اینها برای اینکه گروگان را از دست ندهند دختر را مثل توپ در حین تاخت بهم دیگر پاس میدادند حالا شما قضاوت کنید دختری که کوزه آب بردارد کمتر از 15-16 سال دارد؟ دختر 15 – 16 ساله لااقل 40 – 50 کیلو وزن دارد؟ آیا یک آدم 40 – 50 کیلویی را میشود روی اسب در حین تاخی بهم پاس داد؟ و حالا هر روز از ایشان شاهد اعمال عجیبی هستیم . . . یک روز نادر شاه افشار را کرمانج میکند یک روز شاه اسماعیل صفوی اردبیلی را کرمانج مینامد و انواع موسیقی، رقصها؛ غذاها و انواع بازی های ترکان خراسان را بخود اختصاص میدهند. واقعا در حیرتم این رفتار و کردار از آقای توحدی که من دیدم و شناختم بسیار بعید است و اخیرا هم به اقلیم شمال عراق رفته و در آنجا ابراز داشتند . . . ترکها دشمن ایران هستند و لابد تمامی اتنیکهای شمال خراسان را کرمانج جلوه داده اند مثل آقای صادق نژاد مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان در رژیم قبل می گفتند که ما در خراسان ترک نداریم اینها همه کرمانج هستند . . . نعمتی پایدار . . .
 • 192 14 6 months ago
 • جواب یکی از پانکردهای عزیز در قبال سند تورک بودن نادرشاه ما که قانع شدیم شمارو نمی دونم 😐😐😐😐 .
.
.
چند نفرشون هم در جواب اقدام به فحاشی کردند 😐😐😐😐
.
.
.
#موقت
 • جواب یکی از پانکردهای عزیز در قبال سند تورک بودن نادرشاه ما که قانع شدیم شمارو نمی دونم 😐😐😐😐 . . . چند نفرشون هم در جواب اقدام به فحاشی کردند 😐😐😐😐 . . . #موقت
 • 335 124 6 months ago
 • .
.
⚀ نامه تورکی نادر شاه افشار سلطان اعظم ایران جهانگشای مشرق زمین به برادر خود خلیفه مسلمانان سلطان محمود اول عثماني
.
در این نامه که نادر شاه افشار برای سلطان عثمانی محمود اول نوشته بود حکومت تازه تأسیس خود یعنی افشار را حکومت تورکمنی میداند و بارها در نامه های خود اصل و نصبش را به یکی از بزرگترین طوایف بیست وچهارگانه  اغوزها [تورکمنها] یعنی [ افشار ، آوشار] منصوب کرده است و خود را با عثمانیان که از طایفه قایی میباشند خویشاوند ذکر کرده است ، نکته ی مهم این نامه به کار بردن نام "#آزربایجان" از طرف نادر شاه سلطان کل ممالک ایران است
.
.
.
⚀ لينک دانلود مکتوبات نادرشاه افشار به سلطان محمود عثماني
.
.
http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/136_NAME_3_19012015.kpdf.pdf
.
.
.
منبعی کاملا مستند حال سوال اینجاست ایشان که خودشان را استاد تاریخ می نامند با چه منبعی و رو چه اساسی نادرشاهی که خود را ترکمان معرفی می کند به اکراد منتصب می کنند ؟
منتظر جواب ایشون هستیم 👇.:
@kalimollah.tavahodi
@kalimollah.tavahodi
@kalimollah.tavahodi
دوست عزیز با جعل نمی توان برای خود هویت ساخت
 • . . ⚀ نامه تورکی نادر شاه افشار سلطان اعظم ایران جهانگشای مشرق زمین به برادر خود خلیفه مسلمانان سلطان محمود اول عثماني . در این نامه که نادر شاه افشار برای سلطان عثمانی محمود اول نوشته بود حکومت تازه تأسیس خود یعنی افشار را حکومت تورکمنی میداند و بارها در نامه های خود اصل و نصبش را به یکی از بزرگترین طوایف بیست وچهارگانه  اغوزها [تورکمنها] یعنی [ افشار ، آوشار] منصوب کرده است و خود را با عثمانیان که از طایفه قایی میباشند خویشاوند ذکر کرده است ، نکته ی مهم این نامه به کار بردن نام "#آزربایجان" از طرف نادر شاه سلطان کل ممالک ایران است . . . ⚀ لينک دانلود مکتوبات نادرشاه افشار به سلطان محمود عثماني . . http://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/136_NAME_3_19012015.kpdf.pdf . . . منبعی کاملا مستند حال سوال اینجاست ایشان که خودشان را استاد تاریخ می نامند با چه منبعی و رو چه اساسی نادرشاهی که خود را ترکمان معرفی می کند به اکراد منتصب می کنند ؟ منتظر جواب ایشون هستیم 👇.: @kalimollah.tavahodi @kalimollah.tavahodi @kalimollah.tavahodi دوست عزیز با جعل نمی توان برای خود هویت ساخت
 • 299 46 6 months ago
 • جواب پست قبلی ورق بزنید و نگاه کنید 
نظرتونو کامنت کنید لطفا 🙏🌹
.
Öncəki paylaşmanın cavabı
Fikirlərinizi Bizimlə Paylaşin 🙏🌹
.
.
.
 • جواب پست قبلی ورق بزنید و نگاه کنید نظرتونو کامنت کنید لطفا 🙏🌹 . Öncəki paylaşmanın cavabı Fikirlərinizi Bizimlə Paylaşin 🙏🌹 . . .
 • 275 18 6 months ago
 • کسی این موجود رو می‌شناسه ملت آزربایجان رو با الفاظ رکیک یعنی خر خطاب میکنه و میگه تو اورمیه همه منو میشناسند و بهم احترام می گذارند 👇👇👇
@saber_zeinaly20
@saber_zeinaly20
@saber_zeinaly20
مشخصات 
09358873930
صابر زینالی
.
.
.
فقط با این موجودات آشنا بشین 👆👆
این اقلیت ها و سگ های قلاده به گردن پانفارسها هیچ جایگاهی بین ملت آزربایجان ندارند
 • کسی این موجود رو می‌شناسه ملت آزربایجان رو با الفاظ رکیک یعنی خر خطاب میکنه و میگه تو اورمیه همه منو میشناسند و بهم احترام می گذارند 👇👇👇 @saber_zeinaly20 @saber_zeinaly20 @saber_zeinaly20 مشخصات 09358873930 صابر زینالی . . . فقط با این موجودات آشنا بشین 👆👆 این اقلیت ها و سگ های قلاده به گردن پانفارسها هیچ جایگاهی بین ملت آزربایجان ندارند
 • 241 160 6 months ago
 • ایشون یکی ازمادربزرگ های عزیز تورک می باشد دوتا سوال:
اول: ایشون به کدام یک از منطقه و اقوام تورک(در سرتاسر جهان) تعلق دارند؟
دوم: لباس و نوع پوشش این مادربزرگمون به کدام یک از تورک های ایران شباهت دارد؟
تحلیل تون رو بنویسید .
.
.
Bir qarı(qoca) Türk Anamız
1:Bu Anamız dünyanın hansı Türk ölkə ya bölgəsinin ola bilər?
2:haranın Türkünə bənzeyir? (Geyiş ve görüş baxımınan)
.
.
.
 • ایشون یکی ازمادربزرگ های عزیز تورک می باشد دوتا سوال: اول: ایشون به کدام یک از منطقه و اقوام تورک(در سرتاسر جهان) تعلق دارند؟ دوم: لباس و نوع پوشش این مادربزرگمون به کدام یک از تورک های ایران شباهت دارد؟ تحلیل تون رو بنویسید . . . Bir qarı(qoca) Türk Anamız 1:Bu Anamız dünyanın hansı Türk ölkə ya bölgəsinin ola bilər? 2:haranın Türkünə bənzeyir? (Geyiş ve görüş baxımınan) . . .
 • 254 27 6 months ago