M A J I D  F A R A H B O D 🎖 @majidfarahbod

majidfarahbod

M A J I D F A R A H B O D 🎖

M A J I D F A R A H B O D 🎖 (@majidfarahbod) Recent Photos and Videos

 • .
کی یادشه 😂
 • . کی یادشه 😂
 • 1232 52 5 days ago
 • وقت كامنت خوندنه، بپرسيد اگر سوالى داريد ✌🏼
 • وقت كامنت خوندنه، بپرسيد اگر سوالى داريد ✌🏼
 • 1648 167 1 week ago
 • .
وجب به وجب
زدیم هی قدم
حتی یه قدم
نرفتیم‌ عقب

#مموریز #memories
 • . وجب به وجب زدیم هی قدم حتی یه قدم نرفتیم‌ عقب #مموریز #memories
 • 1518 57 2 weeks ago
 • یه دوره تقریبا طولانی‌ استراحت مطلق‌ بودم دوتا جراحی پشت هم یکمی‌دیگه فکر کنم‌خوب خوب میشم ، شما چطورید؟
تولد همه خردادی ها هم‌مبارک 🎈 ماشالا همشون کاردستن
 • یه دوره تقریبا طولانی‌ استراحت مطلق‌ بودم دوتا جراحی پشت هم یکمی‌دیگه فکر کنم‌خوب خوب میشم ، شما چطورید؟ تولد همه خردادی ها هم‌مبارک 🎈 ماشالا همشون کاردستن
 • 1497 163 1 month ago