#çıx Instagram Photos & Videos

çıx - 101 posts

Latest Instagram Posts

  • hesenmemedeliyev - 𝓗𝓮𝓼𝓮𝓷 𝓜𝓮𝓶𝓶𝓮𝓭𝓮𝓵𝓲𝔂𝓮𝓿 @hesenmemedeliyev 4 months ago
  • #Çıx bayıra.. Dünya çox gözəldir, macəra doludur.. Bu bir dəvətdir, sənə dəyər qatar.. Qorxusuzca çıx bayıra.. İtirəcək bir şey yoxdur.. Hər şey qazanmaq üçündür.. Çərçivələrsiz yaşayın, siz şəkil deyilsiniz.. Və qətiyyən soruşma: " Kim mənim gerçək yaxınımdır " deyə.. " Mən kiminsə gerçək yaxınıyam?.." deyə soruş.. Doğru sual budur.. Daima özünlə əlaqəli ol.. Kəşf et, özün.. Özünə başqalarının gözüylə baxma..
Axı öz gözlərin var, sən kor deyilsən.. Öz daxilində faktların, fikrlərin var.. Öz gözlərini işlət.. Əks halda, hələ özünü belə bilməyən başqa insanların fikirlərinə bağlı qalacaqsan.. Bu həyatda, səni maraqlandırmalı olan tək fikir, öz haqqındakı fikrin olmalıdır.. Səhər, günün sənə bir fürsət də verdiyini an, minnətdar ol.. Sən sadəcə həyatını var oluşun bir hədiyyəsi kimi mümkün olduğunca çox keyflə və bayram etməklə yaşa.. 📚
@angelikavee @maxoazo @rezilienza #çıx bayıra.. Dünya çox gözəldir, macəra doludur.. Bu bir dəvətdir, sənə dəyər qatar.. Qorxusuzca çıx bayıra.. İtirəcək bir şey yoxdur.. Hər şey qazanmaq üçündür.. Çərçivələrsiz yaşayın, siz şəkil deyilsiniz.. Və qətiyyən soruşma: " Kim mənim gerçək yaxınımdır " deyə.. " Mən kiminsə gerçək yaxınıyam?.." deyə soruş.. Doğru sual budur.. Daima özünlə əlaqəli ol.. Kəşf et, özün.. Özünə başqalarının gözüylə baxma.. Axı öz gözlərin var, sən kor deyilsən.. Öz daxilində faktların, fikrlərin var.. Öz gözlərini işlət.. Əks halda, hələ özünü belə bilməyən başqa insanların fikirlərinə bağlı qalacaqsan.. Bu həyatda, səni maraqlandırmalı olan tək fikir, öz haqqındakı fikrin olmalıdır.. Səhər, günün sənə bir fürsət də verdiyini an, minnətdar ol.. Sən sadəcə həyatını var oluşun bir hədiyyəsi kimi mümkün olduğunca çox keyflə və bayram etməklə yaşa.. 📚 @angelikavee @maxoazo @rezilienza
  • #çıx bayıra.. Dünya çox gözəldir, macəra doludur.. Bu bir dəvətdir, sənə dəyər qatar.. Qorxusuzca çıx bayıra.. İtirəcək bir şey yoxdur.. Hər şey qazanmaq üçündür.. Çərçivələrsiz yaşayın, siz şəkil deyilsiniz.. Və qətiyyən soruşma: " Kim mənim gerçək yaxınımdır " deyə.. " Mən kiminsə gerçək yaxınıyam?.." deyə soruş.. Doğru sual budur.. Daima özünlə əlaqəli ol.. Kəşf et, özün.. Özünə başqalarının gözüylə baxma.. Axı öz gözlərin var, sən kor deyilsən.. Öz daxilində faktların, fikrlərin var.. Öz gözlərini işlət.. Əks halda, hələ özünü belə bilməyən başqa insanların fikirlərinə bağlı qalacaqsan.. Bu həyatda, səni maraqlandırmalı olan tək fikir, öz haqqındakı fikrin olmalıdır.. Səhər, günün sənə bir fürsət də verdiyini an, minnətdar ol.. Sən sadəcə həyatını var oluşun bir hədiyyəsi kimi mümkün olduğunca çox keyflə və bayram etməklə yaşa.. 📚 @angelikavee @maxoazo @rezilienza
  • 25 0