#افغانستان Instagram Photos & Videos

افغانستان - 314887 posts

Latest Instagram Posts

  • رویا رحمانی در میان ۱۰۰ چهره بانفوذ جهانی مجله تایم
۱۰۰ چهره بانفوذ آینده، به گفته مجله تایم، آرزوهای بزرگی دارند

وحیده پیکان
#ایندیپندنت_فارسی 
مجله معتبر تایم چاپ آمریکا، رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن را در فهرست تازه‌ای از «۱۰۰ رهبر آینده» جهان برگزیده است. خانم رحمانی اولین سفیر زن افغانستان در ایالات متحده آمریکا است که روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی وی با دولتمردان آمریکا و هر نوع تصمیم‌گیری آنها در واشنگتن می‌تواند بر وضعیت افغانستان تاثیرگذار باشد. 
فهرست ۱۰۰ رهبر آینده جهان در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، هنر، دانش، ورزش، سرگرمی و تجارت، برای معرفی ستاره‌های جدیدی که می‌توانند آینده حرفه خود را دگرگون کنند، معرفی می‌شود. 
در این ابتکار تازه، افرادی بین ۱۴ تا ۴۴ سال در این فهرست قرار گرفته‌اند. 
مجله تایم برای نخستین بار ۱۵ سال پیش فهرست ۱۰۰ رهبر بانفوذ جهان را طراحی کرد و افرادی در صدر آن فهرست قرار گرفته بودند که با اتکا به ساختارهای سنتی قدرت، شهرت داشتند. رهبران کشورها، رئیسان نهادهای بین المللی و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، شامل آن فهرست بودند. 
اما مجله تایم به این نکته جالب اشاره می‌کند که با توجه به تحولات گسترده نسل جدید در جهان، طبیعت و چگونگی «تاثیرگذاری» تغییر کرده است و افرادی، بدون نیاز به ساختارهای سنتی قدرت، از توانایی نفوذگذاری بر جامعه جهانی برخوردار شده‌اند. بر این مبناست که رویا رحمانی، فعال حقوق بشر و سفیر کنونی افغانستان، توانسته است تا نام خود را در نخستین فهرست قرار بدهد. 
#افغانستان رویا رحمانی در میان ۱۰۰ چهره بانفوذ جهانی مجله تایم ۱۰۰ چهره بانفوذ آینده، به گفته مجله تایم، آرزوهای بزرگی دارند وحیده پیکان #ایندیپندنت_فارسی مجله معتبر تایم چاپ آمریکا، رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن را در فهرست تازه‌ای از «۱۰۰ رهبر آینده» جهان برگزیده است. خانم رحمانی اولین سفیر زن افغانستان در ایالات متحده آمریکا است که روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی وی با دولتمردان آمریکا و هر نوع تصمیم‌گیری آنها در واشنگتن می‌تواند بر وضعیت افغانستان تاثیرگذار باشد. فهرست ۱۰۰ رهبر آینده جهان در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، هنر، دانش، ورزش، سرگرمی و تجارت، برای معرفی ستاره‌های جدیدی که می‌توانند آینده حرفه خود را دگرگون کنند، معرفی می‌شود. در این ابتکار تازه، افرادی بین ۱۴ تا ۴۴ سال در این فهرست قرار گرفته‌اند. مجله تایم برای نخستین بار ۱۵ سال پیش فهرست ۱۰۰ رهبر بانفوذ جهان را طراحی کرد و افرادی در صدر آن فهرست قرار گرفته بودند که با اتکا به ساختارهای سنتی قدرت، شهرت داشتند. رهبران کشورها، رئیسان نهادهای بین المللی و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، شامل آن فهرست بودند. اما مجله تایم به این نکته جالب اشاره می‌کند که با توجه به تحولات گسترده نسل جدید در جهان، طبیعت و چگونگی «تاثیرگذاری» تغییر کرده است و افرادی، بدون نیاز به ساختارهای سنتی قدرت، از توانایی نفوذگذاری بر جامعه جهانی برخوردار شده‌اند. بر این مبناست که رویا رحمانی، فعال حقوق بشر و سفیر کنونی افغانستان، توانسته است تا نام خود را در نخستین فهرست قرار بدهد. #افغانستان
  • رویا رحمانی در میان ۱۰۰ چهره بانفوذ جهانی مجله تایم ۱۰۰ چهره بانفوذ آینده، به گفته مجله تایم، آرزوهای بزرگی دارند وحیده پیکان #ایندیپندنت_فارسی مجله معتبر تایم چاپ آمریکا، رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن را در فهرست تازه‌ای از «۱۰۰ رهبر آینده» جهان برگزیده است. خانم رحمانی اولین سفیر زن افغانستان در ایالات متحده آمریکا است که روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی وی با دولتمردان آمریکا و هر نوع تصمیم‌گیری آنها در واشنگتن می‌تواند بر وضعیت افغانستان تاثیرگذار باشد. فهرست ۱۰۰ رهبر آینده جهان در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، هنر، دانش، ورزش، سرگرمی و تجارت، برای معرفی ستاره‌های جدیدی که می‌توانند آینده حرفه خود را دگرگون کنند، معرفی می‌شود. در این ابتکار تازه، افرادی بین ۱۴ تا ۴۴ سال در این فهرست قرار گرفته‌اند. مجله تایم برای نخستین بار ۱۵ سال پیش فهرست ۱۰۰ رهبر بانفوذ جهان را طراحی کرد و افرادی در صدر آن فهرست قرار گرفته بودند که با اتکا به ساختارهای سنتی قدرت، شهرت داشتند. رهبران کشورها، رئیسان نهادهای بین المللی و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، شامل آن فهرست بودند. اما مجله تایم به این نکته جالب اشاره می‌کند که با توجه به تحولات گسترده نسل جدید در جهان، طبیعت و چگونگی «تاثیرگذاری» تغییر کرده است و افرادی، بدون نیاز به ساختارهای سنتی قدرت، از توانایی نفوذگذاری بر جامعه جهانی برخوردار شده‌اند. بر این مبناست که رویا رحمانی، فعال حقوق بشر و سفیر کنونی افغانستان، توانسته است تا نام خود را در نخستین فهرست قرار بدهد. #افغانستان
  • 0 0
  • #انس_حقانی و دو عضو برجسته‌ دیگر آن شبکه هنوز در بند هستند
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری #افغانستان خبر از بازنگری تبادل زندانیان داد 
فرهاد نوری
#ایندیپندنت_فارسی 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجسته‌ گروه حقانی، به دلیل عدم رعایت شرایط از سوی گروه طالبان، هنوز در زندان دولت افغانستان به سر می‌برند و مبادله نشده‌اند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه، ۲۵ آبان در یک «توییت» در آن زمینه نوشت:«انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو گروه حقانی، هنوز هم در بند دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند.» به گفته صدیقی:«عدم رعایت شرایط از سوی گروه طالبان، باعث شده است که روند تباله این زندانیان به تاخیر افتد.» آقای صدیقی افزود: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تبادل این سه عضو شبکه حقانی را بازنگری می‌کند و در راستای مصالح و منافع عالیه کشور اقدام خواهد کرد.» #انس_حقانی و دو عضو برجسته‌ دیگر آن شبکه هنوز در بند هستند سخنگوی ارگ ریاست جمهوری #افغانستان خبر از بازنگری تبادل زندانیان داد فرهاد نوری #ایندیپندنت_فارسی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجسته‌ گروه حقانی، به دلیل عدم رعایت شرایط از سوی گروه طالبان، هنوز در زندان دولت افغانستان به سر می‌برند و مبادله نشده‌اند. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه، ۲۵ آبان در یک «توییت» در آن زمینه نوشت:«انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو گروه حقانی، هنوز هم در بند دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند.» به گفته صدیقی:«عدم رعایت شرایط از سوی گروه طالبان، باعث شده است که روند تباله این زندانیان به تاخیر افتد.» آقای صدیقی افزود: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تبادل این سه عضو شبکه حقانی را بازنگری می‌کند و در راستای مصالح و منافع عالیه کشور اقدام خواهد کرد.»
  • #انس_حقانی و دو عضو برجسته‌ دیگر آن شبکه هنوز در بند هستند سخنگوی ارگ ریاست جمهوری #افغانستان خبر از بازنگری تبادل زندانیان داد فرهاد نوری #ایندیپندنت_فارسی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجسته‌ گروه حقانی، به دلیل عدم رعایت شرایط از سوی گروه طالبان، هنوز در زندان دولت افغانستان به سر می‌برند و مبادله نشده‌اند. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه، ۲۵ آبان در یک «توییت» در آن زمینه نوشت:«انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو گروه حقانی، هنوز هم در بند دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند.» به گفته صدیقی:«عدم رعایت شرایط از سوی گروه طالبان، باعث شده است که روند تباله این زندانیان به تاخیر افتد.» آقای صدیقی افزود: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تبادل این سه عضو شبکه حقانی را بازنگری می‌کند و در راستای مصالح و منافع عالیه کشور اقدام خواهد کرد.»
  • 0 0
  • بازشماری آرا نیاز به دخالت قوه قهریه خواهد داشت؟
نیرو‌های #انتظامی #افغانستان اجازه نمی‌دهند دفاتر کمیسیون #انتخابات بسته بماند

فریدون آژند
#ایندیپندنت_فارسی 
همان‌گونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده داده بود، روند بازشماری آرای آن انتخابات جنجالی، روز یکشنبه دوباره آغاز شد. روز شنبه حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت که ۱۳۷ هزار رای که توسط شرکت آلمانی درملوگ ( تهیه کننده دستگاه‌های بیومتریک ) قرنطینه شده بود، به آن علت که هیچ نقیصه‌ای نداشت، وارد سیستم شد.

خانم نورستانی همچنین گفت که ۷۹ هزار رای نیز که شک «قبل از وقت بودن» بر آنان وارد شده است، درصورتی که شکایت خاصی پیرامون آن‌ها وجود نداشته باشد، وارد سیستم آرای بااعتبار می‌شود. به گفته وی، فقط اندکی بیش از ۱۳ هزار رای که در خارج از زمان رای‌دهی ارائه شده است، در صورتی که تخلف آن محرز باشد، باطل عنوان خواهد شد. خانم نورستانی همچنین گفت که کمیسیون مصمم به بازشماری آرا است و چنانچه تیم‌های انتخاباتی بخواهند جلو بازشماری آرا را بگیرند، آنان از پلیس درخواست کمک خواهند کرد. وی گفت که همگان ملزم به اجرای دستورالعمل آن هستند و هیچ گونه مانعی را در این زمینه نمی‌پذیرند. بازشماری آرا نیاز به دخالت قوه قهریه خواهد داشت؟ نیرو‌های #انتظامی #افغانستان اجازه نمی‌دهند دفاتر کمیسیون #انتخابات بسته بماند فریدون آژند #ایندیپندنت_فارسی همان‌گونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده داده بود، روند بازشماری آرای آن انتخابات جنجالی، روز یکشنبه دوباره آغاز شد. روز شنبه حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت که ۱۳۷ هزار رای که توسط شرکت آلمانی درملوگ ( تهیه کننده دستگاه‌های بیومتریک ) قرنطینه شده بود، به آن علت که هیچ نقیصه‌ای نداشت، وارد سیستم شد. خانم نورستانی همچنین گفت که ۷۹ هزار رای نیز که شک «قبل از وقت بودن» بر آنان وارد شده است، درصورتی که شکایت خاصی پیرامون آن‌ها وجود نداشته باشد، وارد سیستم آرای بااعتبار می‌شود. به گفته وی، فقط اندکی بیش از ۱۳ هزار رای که در خارج از زمان رای‌دهی ارائه شده است، در صورتی که تخلف آن محرز باشد، باطل عنوان خواهد شد. خانم نورستانی همچنین گفت که کمیسیون مصمم به بازشماری آرا است و چنانچه تیم‌های انتخاباتی بخواهند جلو بازشماری آرا را بگیرند، آنان از پلیس درخواست کمک خواهند کرد. وی گفت که همگان ملزم به اجرای دستورالعمل آن هستند و هیچ گونه مانعی را در این زمینه نمی‌پذیرند.
  • بازشماری آرا نیاز به دخالت قوه قهریه خواهد داشت؟ نیرو‌های #انتظامی #افغانستان اجازه نمی‌دهند دفاتر کمیسیون #انتخابات بسته بماند فریدون آژند #ایندیپندنت_فارسی همان‌گونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده داده بود، روند بازشماری آرای آن انتخابات جنجالی، روز یکشنبه دوباره آغاز شد. روز شنبه حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت که ۱۳۷ هزار رای که توسط شرکت آلمانی درملوگ ( تهیه کننده دستگاه‌های بیومتریک ) قرنطینه شده بود، به آن علت که هیچ نقیصه‌ای نداشت، وارد سیستم شد. خانم نورستانی همچنین گفت که ۷۹ هزار رای نیز که شک «قبل از وقت بودن» بر آنان وارد شده است، درصورتی که شکایت خاصی پیرامون آن‌ها وجود نداشته باشد، وارد سیستم آرای بااعتبار می‌شود. به گفته وی، فقط اندکی بیش از ۱۳ هزار رای که در خارج از زمان رای‌دهی ارائه شده است، در صورتی که تخلف آن محرز باشد، باطل عنوان خواهد شد. خانم نورستانی همچنین گفت که کمیسیون مصمم به بازشماری آرا است و چنانچه تیم‌های انتخاباتی بخواهند جلو بازشماری آرا را بگیرند، آنان از پلیس درخواست کمک خواهند کرد. وی گفت که همگان ملزم به اجرای دستورالعمل آن هستند و هیچ گونه مانعی را در این زمینه نمی‌پذیرند.
  • 6 0
  • 18 3