#بارسلونا Instagram Photos & Videos

بارسلونا - 314299 posts

Latest Instagram Posts

  • islamicsport.ir - islamicsport @islamicsport.ir 42 minutes ago
  • #اسلامیک_اسپرت

5 بازی و فقط 7 امتیاز

پس از شکست ۲ بر صفر مقابل گرانادا در بازی دیشب، بدترین شروع #بارسلونا در #لالیگا از فصل 1994/95 تاکنون رقم خورد

بارسلونا در 8 بازی اخیر خود خارج از نیوکمپ، برنده نشده است (5 باخت و 3 تساوی)
آخرین برد خارج از خانه بارسلونا مقابل آلاوز بود (4 اردیبهشت 98)

@islamicsport.ir
@islamicsport.ir #اسلامیک_اسپرت 5 بازی و فقط 7 امتیاز پس از شکست ۲ بر صفر مقابل گرانادا در بازی دیشب، بدترین شروع #بارسلونا در #لالیگا از فصل 1994/95 تاکنون رقم خورد بارسلونا در 8 بازی اخیر خود خارج از نیوکمپ، برنده نشده است (5 باخت و 3 تساوی) آخرین برد خارج از خانه بارسلونا مقابل آلاوز بود (4 اردیبهشت 98) @islamicsport.ir @islamicsport.ir
  • #اسلامیک_اسپرت 5 بازی و فقط 7 امتیاز پس از شکست ۲ بر صفر مقابل گرانادا در بازی دیشب، بدترین شروع #بارسلونا در #لالیگا از فصل 1994/95 تاکنون رقم خورد بارسلونا در 8 بازی اخیر خود خارج از نیوکمپ، برنده نشده است (5 باخت و 3 تساوی) آخرین برد خارج از خانه بارسلونا مقابل آلاوز بود (4 اردیبهشت 98) @islamicsport.ir @islamicsport.ir
  • 3 0