#بخند_وقتی_میخندی_میگم_غصه_رو_بیخیالش Instagram Photos & Videos

بخند_وقتی_میخندی_میگم_غصه_رو_بیخیالش - 1616 posts

Latest Instagram Posts

  • niloofar._.bomb_energy_ - زن نمادی ازقدرت است درکش کنید @niloofar._.bomb_energy_ 2 weeks ago
  • #همینقدر_بیخیال
هر جمله یک معنای مشخصی دارد
اما بستگی دارد کجا به کار رود
درست مثل:
«مواظب خودت باش...»
یک وقت هایی  دوستت دارم معنی میدهد.
یک جاهایی همان مواظب خودت باش
اما...
یک وقت هایی یعنی دیگر نیستم که مواظبت باشم؛ جای خالی ام قرار است گند بزند به تمام لحظه های خوش زندگی ات...
بیشتر مواظب خودت باش... #همینقدر_بیخیال هر جمله یک معنای مشخصی دارد اما بستگی دارد کجا به کار رود درست مثل: «مواظب خودت باش...» یک وقت هایی دوستت دارم معنی میدهد. یک جاهایی همان مواظب خودت باش اما... یک وقت هایی یعنی دیگر نیستم که مواظبت باشم؛ جای خالی ام قرار است گند بزند به تمام لحظه های خوش زندگی ات... بیشتر مواظب خودت باش...
  • #همینقدر_بیخیال هر جمله یک معنای مشخصی دارد اما بستگی دارد کجا به کار رود درست مثل: «مواظب خودت باش...» یک وقت هایی دوستت دارم معنی میدهد. یک جاهایی همان مواظب خودت باش اما... یک وقت هایی یعنی دیگر نیستم که مواظبت باشم؛ جای خالی ام قرار است گند بزند به تمام لحظه های خوش زندگی ات... بیشتر مواظب خودت باش...
  • 215 9