#بوشهر Instagram Photos & Videos

بوشهر - 1089699 posts

Latest Instagram Posts

 • mj.haghshenas - MJ Haghshenasمحمد جواد حق شناس @mj.haghshenas 32 minutes ago
 • 🌴🌞
٥-١: آخرين جمعه ماه تير است و گرماى هواى #اَهرَم #تنگستان آنقدرها شديد نيست كه مرا و برادرانم را از رفتن به #نخلستان و ملاقات با #نخل هاى سر به آسمان ساييده باز بدارد.
انبوه نخل ها با وقار و سربلند و خوشه هاى آويزان فصل گرما و آفتاب سوزان را بر قامت خود مى كشند تا #رطب و #خرما ى خودرا آماده عرضه مشتاقان كنند و سهم خاندان دريغ و افسوسى است كه امسال حضرت پدر نيست تا همچون همه اين سالها سهم هريك از فرزندان را از باغ پدرى كارتن كرده و با دقتى كه شبيه به وسواس ميزد به دستشان برساند واطمينان يابد كه به مقصد رسيده است.
روزگار غريبى دارند اين نخلهاى دوست داشتنى!
١٠-٦ : غروب غمگين جمعه از راه رسيده است و راهى فرودگاه #بوشهر شده ايم و آسمان آبى با پاره هايى از ابر بكه با #خورشيد خداحافظى مى كنند، نمى دانم چرا بى دليل به ياد #ناخدا_خورشيد مى افتم، #ناخدا #خورشيد 🌴🌞 ٥-١: آخرين جمعه ماه تير است و گرماى هواى َهرَم #تنگستان آنقدرها شديد نيست كه مرا و برادرانم را از رفتن به #نخلستان و ملاقات با #نخل هاى سر به آسمان ساييده باز بدارد. انبوه نخل ها با وقار و سربلند و خوشه هاى آويزان فصل گرما و آفتاب سوزان را بر قامت خود مى كشند تا #رطب و #خرما ى خودرا آماده عرضه مشتاقان كنند و سهم خاندان دريغ و افسوسى است كه امسال حضرت پدر نيست تا همچون همه اين سالها سهم هريك از فرزندان را از باغ پدرى كارتن كرده و با دقتى كه شبيه به وسواس ميزد به دستشان برساند واطمينان يابد كه به مقصد رسيده است. روزگار غريبى دارند اين نخلهاى دوست داشتنى! ١٠-٦ : غروب غمگين جمعه از راه رسيده است و راهى فرودگاه #بوشهر شده ايم و آسمان آبى با پاره هايى از ابر بكه با #خورشيد خداحافظى مى كنند، نمى دانم چرا بى دليل به ياد #ناخدا_خورشيد مى افتم، #ناخدا #خورشيد
 • 🌴🌞 ٥-١: آخرين جمعه ماه تير است و گرماى هواى َهرَم #تنگستان آنقدرها شديد نيست كه مرا و برادرانم را از رفتن به #نخلستان و ملاقات با #نخل هاى سر به آسمان ساييده باز بدارد. انبوه نخل ها با وقار و سربلند و خوشه هاى آويزان فصل گرما و آفتاب سوزان را بر قامت خود مى كشند تا #رطب و #خرما ى خودرا آماده عرضه مشتاقان كنند و سهم خاندان دريغ و افسوسى است كه امسال حضرت پدر نيست تا همچون همه اين سالها سهم هريك از فرزندان را از باغ پدرى كارتن كرده و با دقتى كه شبيه به وسواس ميزد به دستشان برساند واطمينان يابد كه به مقصد رسيده است. روزگار غريبى دارند اين نخلهاى دوست داشتنى! ١٠-٦ : غروب غمگين جمعه از راه رسيده است و راهى فرودگاه #بوشهر شده ايم و آسمان آبى با پاره هايى از ابر بكه با #خورشيد خداحافظى مى كنند، نمى دانم چرا بى دليل به ياد #ناخدا_خورشيد مى افتم، #ناخدا #خورشيد
 • 137 7
 • isnabushehr - ISNA BUSHEHR | ایسنا بوشهر @isnabushehr 51 minutes ago
 • .
#استاندار بوشهر مطرح کرد:
.
⭕ تغییر مسیر سوداگران #مرگ از سمت محورهای زمینی به #دریا
.
استاندار بوشهر عنوان کرد: مسیر قاچاقچیان مواد مخدر از سمت محورهای زمینی به دریا سوق یافته و بیشترین کشفیات سال گذشته و 4 ماه نخست سال جاری استان #بوشهر در سواحل و #دریا بوده است./ایسنا
.
http://bushehr.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=570
.
⭕ T.me/isnabushehr
#قاچاقچی #قاچاق
#ایسنابوشهر #ایسنا . #استاندار بوشهر مطرح کرد: . ⭕ تغییر مسیر سوداگران #مرگ از سمت محورهای زمینی به #دریا . استاندار بوشهر عنوان کرد: مسیر قاچاقچیان مواد مخدر از سمت محورهای زمینی به دریا سوق یافته و بیشترین کشفیات سال گذشته و 4 ماه نخست سال جاری استان #بوشهر در سواحل و #دریا بوده است./ایسنا . http://bushehr.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=570 . ⭕ T.me/isnabushehr #قاچاقچی #قاچاق #ایسنابوشهر #ایسنا
 • . #استاندار بوشهر مطرح کرد: . ⭕ تغییر مسیر سوداگران #مرگ از سمت محورهای زمینی به #دریا . استاندار بوشهر عنوان کرد: مسیر قاچاقچیان مواد مخدر از سمت محورهای زمینی به دریا سوق یافته و بیشترین کشفیات سال گذشته و 4 ماه نخست سال جاری استان #بوشهر در سواحل و #دریا بوده است./ایسنا . http://bushehr.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=570 . ⭕ T.me/isnabushehr #قاچاقچی #قاچاق #ایسنابوشهر #ایسنا
 • 8 0