#تنها_نذار Instagram Photos & Videos

تنها_نذار - 138 posts

Latest Instagram Posts

  • nnima_rahmani - Nima.Rahmani @nnima_rahmani 2 weeks ago
  • #تنها_نذار
هنرمندی که کارشو بلده میشه سیروان خسروی. عالیه آخرین کارش و بسیار شنیدنی و فاخر.
دزدیدی از من ، آرزو هامو / من از تو دارم ، تنهاییامو

پروازو دیدیم ، بال و پرت رفت / خاطره هامون ، از خاطرت رفت

#سیروان_خسروی
#موسیقی 
#موسیقی_فاخر #تنها_نذار هنرمندی که کارشو بلده میشه سیروان خسروی. عالیه آخرین کارش و بسیار شنیدنی و فاخر. دزدیدی از من ، آرزو هامو / من از تو دارم ، تنهاییامو پروازو دیدیم ، بال و پرت رفت / خاطره هامون ، از خاطرت رفت #سیروان_خسروی #موسیقی #موسیقی_فاخر
  • #تنها_نذار هنرمندی که کارشو بلده میشه سیروان خسروی. عالیه آخرین کارش و بسیار شنیدنی و فاخر. دزدیدی از من ، آرزو هامو / من از تو دارم ، تنهاییامو پروازو دیدیم ، بال و پرت رفت / خاطره هامون ، از خاطرت رفت #سیروان_خسروی #موسیقی #موسیقی_فاخر
  • 56 2