#تورک_موزیک Instagram Photos & Videos

تورک_موزیک - 2457 posts

Latest Instagram Posts

  • oxi.va.oxi - iranın, azərbaycan türkləri @oxi.va.oxi 4 days ago
  • #ساری_گلین، عروس بور ( Sarı_gəlin# )، یک ترانهٔ_افسانه‌ای_فولکلور است که به #زبان‌_تورکی_آزربایجانی خوانده شده‌است. این ترانه در میان مردم  قفقاز ، تورکهای_آزربایجان و ترکیه گسترده‌ است.
.
راز ترانه_ساری_گلین 
ساری_گلین یعنی عروس_زرد یا عروس موطلایی که در افسانه‌های آزربایجان اشاره به خورشید است، یکی از تصنیف‌های فولکلور آزربایجان است. برای ساری گلین در آزربایجان #رقص زیبایی وجود دارد که حرکات آن حس تمنا و خواستن را در انسان زنده می کند. دستها به سمت آسمان باز می شود و با ملودی نرم حرکات پا و دست انجام می شود. یافته های باستان شناختی در سال ۱۳۷۶ از منطقه #سؤنگؤن در شهرستان ورزقان، استان آزربایجان_شرقی، قدمت این رقص باستانی را به هزاره های قبل از میلاد می برد. بنا به تفسیر محقق برجسته اساطیر و هنر آزربایجان، #میرعلی_سیدسلامت، این رقص مراسم آزاد کردن خورشید از اسارت است. هنر آزربایجان در انواع خود این اندیشه رهایی بخشی به دیگری را بازنمود می سازد.

بنابراین می توان گفت هنر آزربایجان، هنر رهایی بخش است. ترانه ای مردمی که بر ساکنین منطقه آزربایجان تداعی گر هنر رهایی بخشی است که از ایثار به رهایی می انجامد. آهنگ و موسیقی ساری گلین سالهای سال سینه به سینه به ما رسیده و ساری گلین از تصنیف های #فولکولور آزربایجان محسوب می شود. خواننده های بسیاری این آهنگ و شعر را خوانده اند و به آن افتخار می کنند.
. .
🎙🎼🎙️ @elvin_babazadeh - sari gəlin
@oksana_rasulova
#elvinbabazade
#تورک_موزیک
#الوین_بابازاده

#ساری_گلین#داستانهای_فولکوریک_آزربایجان
#شارکی#ماهنی#موزیک#ترانه#آهنگ#موسیقی
#آنا_يوردوم #آنادیلیم_تورک_دیلیم 
#تراختور 
#azerbaycan #sarigelin
#anadilim_turk_dilim 
#sarki#mahni#muzik#music #ساری_گلین، عروس بور ( Sarı_gəlin# )، یک ترانهٔ_افسانه‌ای_فولکلور است که به #زبان‌_تورکی_آزربایجانی خوانده شده‌است. این ترانه در میان مردم  قفقاز ، تورکهای_آزربایجان و ترکیه گسترده‌ است. . راز ترانه_ساری_گلین  ساری_گلین یعنی عروس_زرد یا عروس موطلایی که در افسانه‌های آزربایجان اشاره به خورشید است، یکی از تصنیف‌های فولکلور آزربایجان است. برای ساری گلین در آزربایجان #رقص زیبایی وجود دارد که حرکات آن حس تمنا و خواستن را در انسان زنده می کند. دستها به سمت آسمان باز می شود و با ملودی نرم حرکات پا و دست انجام می شود. یافته های باستان شناختی در سال ۱۳۷۶ از منطقه #سؤنگؤن در شهرستان ورزقان، استان آزربایجان_شرقی، قدمت این رقص باستانی را به هزاره های قبل از میلاد می برد. بنا به تفسیر محقق برجسته اساطیر و هنر آزربایجان، #میرعلی_سیدسلامت، این رقص مراسم آزاد کردن خورشید از اسارت است. هنر آزربایجان در انواع خود این اندیشه رهایی بخشی به دیگری را بازنمود می سازد. بنابراین می توان گفت هنر آزربایجان، هنر رهایی بخش است. ترانه ای مردمی که بر ساکنین منطقه آزربایجان تداعی گر هنر رهایی بخشی است که از ایثار به رهایی می انجامد. آهنگ و موسیقی ساری گلین سالهای سال سینه به سینه به ما رسیده و ساری گلین از تصنیف های #فولکولور آزربایجان محسوب می شود. خواننده های بسیاری این آهنگ و شعر را خوانده اند و به آن افتخار می کنند. . . 🎙🎼🎙️ @elvin_babazadeh - sari gəlin @oksana_rasulova #elvinbabazade #تورک_موزیک #الوین_بابازاده #ساری_گلین#داستانهای_فولکوریک_آزربایجان #شارکی#ماهنی#موزیک#ترانه#آهنگ#موسیقی #آنا_يوردوم #آنادیلیم_تورک_دیلیم #تراختور #azerbaycan #sarigelin #anadilim_turk_dilim #sarki#mahni#muzik#music
  • #ساری_گلین، عروس بور ( Sarı_gəlin# )، یک ترانهٔ_افسانه‌ای_فولکلور است که به #زبان‌_تورکی_آزربایجانی خوانده شده‌است. این ترانه در میان مردم  قفقاز ، تورکهای_آزربایجان و ترکیه گسترده‌ است. . راز ترانه_ساری_گلین  ساری_گلین یعنی عروس_زرد یا عروس موطلایی که در افسانه‌های آزربایجان اشاره به خورشید است، یکی از تصنیف‌های فولکلور آزربایجان است. برای ساری گلین در آزربایجان #رقص زیبایی وجود دارد که حرکات آن حس تمنا و خواستن را در انسان زنده می کند. دستها به سمت آسمان باز می شود و با ملودی نرم حرکات پا و دست انجام می شود. یافته های باستان شناختی در سال ۱۳۷۶ از منطقه #سؤنگؤن در شهرستان ورزقان، استان آزربایجان_شرقی، قدمت این رقص باستانی را به هزاره های قبل از میلاد می برد. بنا به تفسیر محقق برجسته اساطیر و هنر آزربایجان، #میرعلی_سیدسلامت، این رقص مراسم آزاد کردن خورشید از اسارت است. هنر آزربایجان در انواع خود این اندیشه رهایی بخشی به دیگری را بازنمود می سازد. بنابراین می توان گفت هنر آزربایجان، هنر رهایی بخش است. ترانه ای مردمی که بر ساکنین منطقه آزربایجان تداعی گر هنر رهایی بخشی است که از ایثار به رهایی می انجامد. آهنگ و موسیقی ساری گلین سالهای سال سینه به سینه به ما رسیده و ساری گلین از تصنیف های #فولکولور آزربایجان محسوب می شود. خواننده های بسیاری این آهنگ و شعر را خوانده اند و به آن افتخار می کنند. . . 🎙🎼🎙️ @elvin_babazadeh - sari gəlin @oksana_rasulova #elvinbabazade #تورک_موزیک #الوین_بابازاده #ساری_گلین#داستانهای_فولکوریک_آزربایجان #شارکی#ماهنی#موزیک#ترانه#آهنگ#موسیقی #آنا_يوردوم #آنادیلیم_تورک_دیلیم #تراختور #azerbaycan #sarigelin #anadilim_turk_dilim #sarki#mahni#muzik#music
  • 1272 13