#جزيره Instagram Photos & Videos

جزيره - 100500 posts

Latest Instagram Posts

  • panizbook - كتاب پانيــذ @panizbook 1 day ago
  • •••
#جزيره_ى_شاتر
#Shutter_Island
نويسنده: #دنيس_لِهِيْن
مترجم: #كوروش_سليم_زاده
#نشر_چشمه
.
.
جزيره ى شاتر اولين كتابى است كه از دنيس لِهِيْن به فارسى برگردانده شده.
ما در ايران لِهِيْن را بيشتر با فيلم هاى #رودخانه_ى_مرموز (#كلينت_ايستوود)،
#بچه_ى_گم_شده (بن-اَفلك) و #جزيره _ى_شاتر (مارتين_اسكورسيزى) مى شناسيم كه از روى رمان هاى او ساخته شده اند.
لِهِيْن دوازده رمان نوشته كه تمام شان در فهرست پرفروش ترين هاى مجله ى #نيويورك_تايمز قرار داشته اند.
جزيره ى شاتر به گفته ى خودش حاصل علاقه اش به رمان هاى گوتيك،فيلم هاى رده ى ب و فرهنگ پالپ است.
.
.
ناگهان حفظ كردن رويا سخت تر شد...
عطر و بوى دُلورِس رو به محو شدن داشت...
ما قرار بود با هم پير بشيم، دُلورِس.
بچه داشته باشيم.
زير درخت كهنسال قدم بزنيم.
من شاهد ظاهر شدن چين هاى صورتت باشم و بدونم هر كدوم از اين چين و چروك ها چه زمانى ظاهر شدن.
باهم بميريم.
ولى حالاچى؟
اين چيزى نبود كه آرزوش رو داشتم. -از متن كتاب-
.
.
.
قيمت پشت جلد: ٣٦٠٠٠ تومان
قيمت پانيذ: ٢٨٨٠٠ تومان ••• #جزيره_ى_شاتر #shutter_island نويسنده: #دنيس_لِهِيْن مترجم: #كوروش_سليم_زاده #نشر_چشمه . . جزيره ى شاتر اولين كتابى است كه از دنيس لِهِيْن به فارسى برگردانده شده. ما در ايران لِهِيْن را بيشتر با فيلم هاى #رودخانه_ى_مرموز (#كلينت_ايستوود#بچه_ى_گم_شده (بن-اَفلك) و #جزيره _ى_شاتر (مارتين_اسكورسيزى) مى شناسيم كه از روى رمان هاى او ساخته شده اند. لِهِيْن دوازده رمان نوشته كه تمام شان در فهرست پرفروش ترين هاى مجله ى #نيويورك_تايمز قرار داشته اند. جزيره ى شاتر به گفته ى خودش حاصل علاقه اش به رمان هاى گوتيك،فيلم هاى رده ى ب و فرهنگ پالپ است. . . ناگهان حفظ كردن رويا سخت تر شد... عطر و بوى دُلورِس رو به محو شدن داشت... ما قرار بود با هم پير بشيم، دُلورِس. بچه داشته باشيم. زير درخت كهنسال قدم بزنيم. من شاهد ظاهر شدن چين هاى صورتت باشم و بدونم هر كدوم از اين چين و چروك ها چه زمانى ظاهر شدن. باهم بميريم. ولى حالاچى؟ اين چيزى نبود كه آرزوش رو داشتم. -از متن كتاب- . . . قيمت پشت جلد: ٣٦٠٠٠ تومان قيمت پانيذ: ٢٨٨٠٠ تومان
  • ••• #جزيره_ى_شاتر #shutter_island نويسنده: #دنيس_لِهِيْن مترجم: #كوروش_سليم_زاده #نشر_چشمه . . جزيره ى شاتر اولين كتابى است كه از دنيس لِهِيْن به فارسى برگردانده شده. ما در ايران لِهِيْن را بيشتر با فيلم هاى #رودخانه_ى_مرموز (#كلينت_ايستوود#بچه_ى_گم_شده (بن-اَفلك) و #جزيره _ى_شاتر (مارتين_اسكورسيزى) مى شناسيم كه از روى رمان هاى او ساخته شده اند. لِهِيْن دوازده رمان نوشته كه تمام شان در فهرست پرفروش ترين هاى مجله ى #نيويورك_تايمز قرار داشته اند. جزيره ى شاتر به گفته ى خودش حاصل علاقه اش به رمان هاى گوتيك،فيلم هاى رده ى ب و فرهنگ پالپ است. . . ناگهان حفظ كردن رويا سخت تر شد... عطر و بوى دُلورِس رو به محو شدن داشت... ما قرار بود با هم پير بشيم، دُلورِس. بچه داشته باشيم. زير درخت كهنسال قدم بزنيم. من شاهد ظاهر شدن چين هاى صورتت باشم و بدونم هر كدوم از اين چين و چروك ها چه زمانى ظاهر شدن. باهم بميريم. ولى حالاچى؟ اين چيزى نبود كه آرزوش رو داشتم. -از متن كتاب- . . . قيمت پشت جلد: ٣٦٠٠٠ تومان قيمت پانيذ: ٢٨٨٠٠ تومان
  • 15 1
  • t.zozowa - •🅩🅗🅡🅐🅐🇰🇼 @t.zozowa 1 day ago
  • #جزيره فيلجا احلى جزيره بأحلى بلد 🇰🇼🇰🇼الله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه ويديم علينا الامن والامان ع هالارض الطيبه بظل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد 🥰🥰 #جزيره فيلجا احلى جزيره بأحلى بلد 🇰🇼🇰🇼الله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه ويديم علينا الامن والامان ع هالارض الطيبه بظل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد 🥰🥰
  • #جزيره فيلجا احلى جزيره بأحلى بلد 🇰🇼🇰🇼الله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه ويديم علينا الامن والامان ع هالارض الطيبه بظل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد 🥰🥰
  • 123 11