#دریایی Instagram Photos & Videos

دریایی - 33311 posts

Latest Instagram Posts

  • shafie.design - @shafie.design 2 days ago
  • ‌
به #دریایی درافتادم که پایانش نمی‌بینم
کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی‌دانم
فراقم سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید
که گر بگریزم از سختی #رفیق سست پیمانم
‌
#سعدی ‌ به #دریایی درافتادم که پایانش نمی‌بینم کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی‌دانم فراقم سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید که گر بگریزم از سختی #رفیق سست پیمانم ‌ #سعدی
  • ‌ به #دریایی درافتادم که پایانش نمی‌بینم کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی‌دانم فراقم سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید که گر بگریزم از سختی #رفیق سست پیمانم ‌ #سعدی
  • 55 0