#دماوند Instagram Photos & Videos

دماوند - 174167 posts

Latest Instagram Posts

  • shabestar_county - شهرستان شبستر @shabestar_county 1 hour ago
  • معرفی #کوه #ساوالان ( #سبلان )
ساوالان از کوه‌های مرتفع ایران است که در شمال غرب کشور و استان #اردبیل و در بیست و پنج کیلومتری جنوب شرقی شهرستان #مشگین‌_شهر واقع است. ساوالان سومین #قله بلند ایران پس از #دماوند و #علم‌_کوه و یکی از قلل بسیار برجستهٔ جهان به‌ شمار میرود. ساوالان یک #کوه_آتشفشانی فعال است و در مرحلهٔ فومرولی قرار دارد. ارتفاع قله این کوه چهار هزار و هشتصد و یازده متر است و در بالای قله آن #دریاچه کوچکی قرار دارد. ساوالان به خاطر #آبگرم‌ های طبیعی دامنه کوه، #طبیعت تابستانی زیبا مورد توجه گردشگران است. همچنین برخی کوه ساوالان را محل بعثت #پیامبر ایران ( #زرتشت ) می‌دانند. نمونه‌ای از آن در #کتاب #چنین_گفت_زرتشت، اثر #نیچه، مشاهده می‌شود که به پایین آمدن زرتشت از کوه ساوالان اشاره کرده‌ است. و از این نظر مکانی #مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و #عشایر منطقه به نام آن قسم یاد می‌شود.
کوهستان ساوالان به‌طور کلی سه قله معروف دارد، قله بزرگ آن به #سلطان_ساوالان مشهور است و دو قله دیگر آن به هرم و کسری مشهورند. #کوهستان_ساوالان از مجموعه‌ای از ارتفاعات متعدد تشکیل شده که به موازات #ارسباران ولی اندکی در شرق آن کشیده شده‌ است.
امتداد آن شرقی–غربی است و از شرق و شمال و جنوب کوهی به نام قوشه داغ آن را به رشته کوه ارسباران متصل می‌کند. در جنوب آن کوه #بزقوش، که از سمت جنوب غربی به کوهستان #سهند مربوط است، کشیده شده‌است.
قسمت شرقی ساوالان به قله آتشفشان ساوالان که در بلندای آن قرار دارد، منتهی می‌شود. تمام قله‌های ساوالان در همهٔ ایام سال پوشیده از یخ و برف‌های دائمی هستند.
در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جان‌پناه، سنگی به شکل #عقاب قرار دارد که در طول زمان به نماد ساوالان تبدیل شده‌ است. این قطعه سنگ به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده‌است. در مسیر صعود از یال شرقی (پناهگاه) سنگهایی به شکل روباه، کبوتر کاکلی و شاه و ملکه وجود دارد که در مسیر پرچم‌های راهنما وجود دارند.
#معرفی_آذربایجان_زیبا 
#آذربایجان
@shabestar_county معرفی #کوه #ساوالان ( #سبلان ) ساوالان از کوه‌های مرتفع ایران است که در شمال غرب کشور و استان #اردبیل و در بیست و پنج کیلومتری جنوب شرقی شهرستان #مشگین‌_شهر واقع است. ساوالان سومین #قله بلند ایران پس از #دماوند و #علم‌_کوه و یکی از قلل بسیار برجستهٔ جهان به‌ شمار میرود. ساوالان یک #کوه_آتشفشانی فعال است و در مرحلهٔ فومرولی قرار دارد. ارتفاع قله این کوه چهار هزار و هشتصد و یازده متر است و در بالای قله آن #دریاچه کوچکی قرار دارد. ساوالان به خاطر #آبگرم‌ های طبیعی دامنه کوه، #طبیعت تابستانی زیبا مورد توجه گردشگران است. همچنین برخی کوه ساوالان را محل بعثت #پیامبر ایران ( #زرتشت ) می‌دانند. نمونه‌ای از آن در #کتاب #چنین_گفت_زرتشت، اثر #نیچه، مشاهده می‌شود که به پایین آمدن زرتشت از کوه ساوالان اشاره کرده‌ است. و از این نظر مکانی #مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و #عشایر منطقه به نام آن قسم یاد می‌شود. کوهستان ساوالان به‌طور کلی سه قله معروف دارد، قله بزرگ آن به #سلطان_ساوالان مشهور است و دو قله دیگر آن به هرم و کسری مشهورند. #کوهستان_ساوالان از مجموعه‌ای از ارتفاعات متعدد تشکیل شده که به موازات #ارسباران ولی اندکی در شرق آن کشیده شده‌ است. امتداد آن شرقی–غربی است و از شرق و شمال و جنوب کوهی به نام قوشه داغ آن را به رشته کوه ارسباران متصل می‌کند. در جنوب آن کوه #بزقوش، که از سمت جنوب غربی به کوهستان #سهند مربوط است، کشیده شده‌است. قسمت شرقی ساوالان به قله آتشفشان ساوالان که در بلندای آن قرار دارد، منتهی می‌شود. تمام قله‌های ساوالان در همهٔ ایام سال پوشیده از یخ و برف‌های دائمی هستند. در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جان‌پناه، سنگی به شکل #عقاب قرار دارد که در طول زمان به نماد ساوالان تبدیل شده‌ است. این قطعه سنگ به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده‌است. در مسیر صعود از یال شرقی (پناهگاه) سنگهایی به شکل روباه، کبوتر کاکلی و شاه و ملکه وجود دارد که در مسیر پرچم‌های راهنما وجود دارند. #معرفی_آذربایجان_زیبا #آذربایجان @shabestar_county
  • معرفی #کوه #ساوالان ( #سبلان ) ساوالان از کوه‌های مرتفع ایران است که در شمال غرب کشور و استان #اردبیل و در بیست و پنج کیلومتری جنوب شرقی شهرستان #مشگین‌_شهر واقع است. ساوالان سومین #قله بلند ایران پس از #دماوند و #علم‌_کوه و یکی از قلل بسیار برجستهٔ جهان به‌ شمار میرود. ساوالان یک #کوه_آتشفشانی فعال است و در مرحلهٔ فومرولی قرار دارد. ارتفاع قله این کوه چهار هزار و هشتصد و یازده متر است و در بالای قله آن #دریاچه کوچکی قرار دارد. ساوالان به خاطر #آبگرم‌ های طبیعی دامنه کوه، #طبیعت تابستانی زیبا مورد توجه گردشگران است. همچنین برخی کوه ساوالان را محل بعثت #پیامبر ایران ( #زرتشت ) می‌دانند. نمونه‌ای از آن در #کتاب #چنین_گفت_زرتشت، اثر #نیچه، مشاهده می‌شود که به پایین آمدن زرتشت از کوه ساوالان اشاره کرده‌ است. و از این نظر مکانی #مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و #عشایر منطقه به نام آن قسم یاد می‌شود. کوهستان ساوالان به‌طور کلی سه قله معروف دارد، قله بزرگ آن به #سلطان_ساوالان مشهور است و دو قله دیگر آن به هرم و کسری مشهورند. #کوهستان_ساوالان از مجموعه‌ای از ارتفاعات متعدد تشکیل شده که به موازات #ارسباران ولی اندکی در شرق آن کشیده شده‌ است. امتداد آن شرقی–غربی است و از شرق و شمال و جنوب کوهی به نام قوشه داغ آن را به رشته کوه ارسباران متصل می‌کند. در جنوب آن کوه #بزقوش، که از سمت جنوب غربی به کوهستان #سهند مربوط است، کشیده شده‌است. قسمت شرقی ساوالان به قله آتشفشان ساوالان که در بلندای آن قرار دارد، منتهی می‌شود. تمام قله‌های ساوالان در همهٔ ایام سال پوشیده از یخ و برف‌های دائمی هستند. در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جان‌پناه، سنگی به شکل #عقاب قرار دارد که در طول زمان به نماد ساوالان تبدیل شده‌ است. این قطعه سنگ به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده‌است. در مسیر صعود از یال شرقی (پناهگاه) سنگهایی به شکل روباه، کبوتر کاکلی و شاه و ملکه وجود دارد که در مسیر پرچم‌های راهنما وجود دارند. #معرفی_آذربایجان_زیبا #آذربایجان @shabestar_county
  • 197 6