#صید Instagram Photos & Videos

صید - 20257 posts

Latest Instagram Posts

 • mohetzit - محیط زیست @mohetzit 1 day ago
 • #العرب#جهل#نادان#حماقت#خر#خریت#محیط زیست#صید#شاهین#بحری#خنده#شهردار تهران حماقت خریت اینکه پای پرنده شکاری که خودش همه جوره از عهده خودش برمیاد ببندی که چی بشه که مثلأ اون یکی بزن شکار کنه بخوره تو عرب خر و جاهل و نادان که برا ادم شدنت 1024تا ادم فرستادن تازه یکی هنوز غایب هست فایده نداشت ببینی حال کنی عرب هر احمق که دنیا رو خراب میکنی اکو سیستم طبیعت ریختی بهم نکن بابا نادان این حال نیست این عشق نیست این سنت نیست اون پرنده وحشی اروم نمیشه گرفتارش نکن برا عشق و حال یه پیک شراب بخور تا مخت تکون بخوره #العرب#جهل#نادان#حماقت#خر#خریت#محیط زیست#صید#شاهین#بحری#خنده#شهردار تهران حماقت خریت اینکه پای پرنده شکاری که خودش همه جوره از عهده خودش برمیاد ببندی که چی بشه که مثلأ اون یکی بزن شکار کنه بخوره تو عرب خر و جاهل و نادان که برا ادم شدنت 1024تا ادم فرستادن تازه یکی هنوز غایب هست فایده نداشت ببینی حال کنی عرب هر احمق که دنیا رو خراب میکنی اکو سیستم طبیعت ریختی بهم نکن بابا نادان این حال نیست این عشق نیست این سنت نیست اون پرنده وحشی اروم نمیشه گرفتارش نکن برا عشق و حال یه پیک شراب بخور تا مخت تکون بخوره
 • #العرب#جهل#نادان#حماقت#خر#خریت#محیط زیست#صید#شاهین#بحری#خنده#شهردار تهران حماقت خریت اینکه پای پرنده شکاری که خودش همه جوره از عهده خودش برمیاد ببندی که چی بشه که مثلأ اون یکی بزن شکار کنه بخوره تو عرب خر و جاهل و نادان که برا ادم شدنت 1024تا ادم فرستادن تازه یکی هنوز غایب هست فایده نداشت ببینی حال کنی عرب هر احمق که دنیا رو خراب میکنی اکو سیستم طبیعت ریختی بهم نکن بابا نادان این حال نیست این عشق نیست این سنت نیست اون پرنده وحشی اروم نمیشه گرفتارش نکن برا عشق و حال یه پیک شراب بخور تا مخت تکون بخوره
 • 27 0
 • fishing.lovers.ir - FisherMan @fishing.lovers.ir 2 days ago
 • #آموزش بهترین روش صید ماهی کپور(روش دو ریسه و دو وزنه کف خواب)

در این روش پرتاپی صورت نمیگیره و ریسه با قایق در عمق مناسب قرار میگیره دقت کنین که وزنه ی دوم گیره دار بوده و بعد از فیکس شدن ریسه نصب میشه و پس از به دام افتادن ماهی هنگام جمع کردن نخ وزنه ی دوم را سریع جدا میکنیم نقش وزنه ی  دوم در کف نگه داشتن نخ جهت جلوگیری از تماس ماهیها  هنگام شنا در عمق با نخه !! اگر قایق نداشتین ناچارا" سرب دوم را حذف کنین تا به روش پرتابی عمل کنین! ضمنا " درجای که آب خروشانه وجریان آب شدید هستش از وزنه ی سنگینتر استفاده کنین( سرب مناسب درآبهای آرام 110 گرمی و در خروشان 250 گرمی )اگه سرب 250گرمی هم توسط جریان آب بحرکت درآمد مطمعن باشین در اون آب ماهی کپور نخواهید یافت چون این ماهی در آبهای نسبتا" آرام و ساکن زندگی میکنه ! مانند سدها،آبگیرها،مردابها،و نقاط آرام رودخانه های پر آب و عریض، من شخصا" طی چندین سال ماهیگیری از رود ارس تا بحال کپور درشتی صید نکردم البته منکر وجود ماهی کپور در رود ارس نیستم و جاهایی که آب جریان ملایمتری داره امکان صید هست! اما در گذشته از سد ارس صید مطلوبی داشتم ! که این خود گواهی این مطلبه که خاستگاه ماهی کپور رودهای خروشان نیست ولی گونه های دیگری  به علت آناتومی مناسب مانند زرد پر،ماش،سفید رودخانه ای و مغارچین برعکس کپور در این آبها بیشتر صید میشن!!! @fishing.lovers.ir 
#ماهیگیری #ماهی #فیشینگ #ماهیگیر
#ماهیگیری_قلاب #ماهیگیری_با_تور #ماهیگیری_تور #فلای_فیشینگ #ماهیگیری_در_زنجان #ماهیگیری_زنجان #زنجان #آموزش_ماهیگیری#پرتاب_تور #تور_پرتابی #پرتاب_قلاب #ریسه_بندی#قایق #ریسه #صید
#کپور #زردپر #شکار #طبیعت
#fishing #flyfishing #fish #zanjanfishing #zanjan #fisherman #آموزش بهترین روش صید ماهی کپور(روش دو ریسه و دو وزنه کف خواب) در این روش پرتاپی صورت نمیگیره و ریسه با قایق در عمق مناسب قرار میگیره دقت کنین که وزنه ی دوم گیره دار بوده و بعد از فیکس شدن ریسه نصب میشه و پس از به دام افتادن ماهی هنگام جمع کردن نخ وزنه ی دوم را سریع جدا میکنیم نقش وزنه ی  دوم در کف نگه داشتن نخ جهت جلوگیری از تماس ماهیها  هنگام شنا در عمق با نخه !! اگر قایق نداشتین ناچارا" سرب دوم را حذف کنین تا به روش پرتابی عمل کنین! ضمنا " درجای که آب خروشانه وجریان آب شدید هستش از وزنه ی سنگینتر استفاده کنین( سرب مناسب درآبهای آرام 110 گرمی و در خروشان 250 گرمی )اگه سرب 250گرمی هم توسط جریان آب بحرکت درآمد مطمعن باشین در اون آب ماهی کپور نخواهید یافت چون این ماهی در آبهای نسبتا" آرام و ساکن زندگی میکنه ! مانند سدها،آبگیرها،مردابها،و نقاط آرام رودخانه های پر آب و عریض، من شخصا" طی چندین سال ماهیگیری از رود ارس تا بحال کپور درشتی صید نکردم البته منکر وجود ماهی کپور در رود ارس نیستم و جاهایی که آب جریان ملایمتری داره امکان صید هست! اما در گذشته از سد ارس صید مطلوبی داشتم ! که این خود گواهی این مطلبه که خاستگاه ماهی کپور رودهای خروشان نیست ولی گونه های دیگری  به علت آناتومی مناسب مانند زرد پر،ماش،سفید رودخانه ای و مغارچین برعکس کپور در این آبها بیشتر صید میشن!!! @fishing.lovers.ir #ماهیگیری #ماهی #فیشینگ #ماهیگیر #ماهیگیری_قلاب #ماهیگیری_با_تور #ماهیگیری_تور #فلای_فیشینگ #ماهیگیری_در_زنجان #ماهیگیری_زنجان #زنجان #آموزش_ماهیگیری#پرتاب_تور #تور_پرتابی #پرتاب_قلاب #ریسه_بندی#قایق #ریسه #صید #کپور #زردپر #شکار #طبیعت #fishing #flyfishing #fish #zanjanfishing #zanjan #fisherman
 • #آموزش بهترین روش صید ماهی کپور(روش دو ریسه و دو وزنه کف خواب) در این روش پرتاپی صورت نمیگیره و ریسه با قایق در عمق مناسب قرار میگیره دقت کنین که وزنه ی دوم گیره دار بوده و بعد از فیکس شدن ریسه نصب میشه و پس از به دام افتادن ماهی هنگام جمع کردن نخ وزنه ی دوم را سریع جدا میکنیم نقش وزنه ی  دوم در کف نگه داشتن نخ جهت جلوگیری از تماس ماهیها  هنگام شنا در عمق با نخه !! اگر قایق نداشتین ناچارا" سرب دوم را حذف کنین تا به روش پرتابی عمل کنین! ضمنا " درجای که آب خروشانه وجریان آب شدید هستش از وزنه ی سنگینتر استفاده کنین( سرب مناسب درآبهای آرام 110 گرمی و در خروشان 250 گرمی )اگه سرب 250گرمی هم توسط جریان آب بحرکت درآمد مطمعن باشین در اون آب ماهی کپور نخواهید یافت چون این ماهی در آبهای نسبتا" آرام و ساکن زندگی میکنه ! مانند سدها،آبگیرها،مردابها،و نقاط آرام رودخانه های پر آب و عریض، من شخصا" طی چندین سال ماهیگیری از رود ارس تا بحال کپور درشتی صید نکردم البته منکر وجود ماهی کپور در رود ارس نیستم و جاهایی که آب جریان ملایمتری داره امکان صید هست! اما در گذشته از سد ارس صید مطلوبی داشتم ! که این خود گواهی این مطلبه که خاستگاه ماهی کپور رودهای خروشان نیست ولی گونه های دیگری  به علت آناتومی مناسب مانند زرد پر،ماش،سفید رودخانه ای و مغارچین برعکس کپور در این آبها بیشتر صید میشن!!! @fishing.lovers.ir #ماهیگیری #ماهی #فیشینگ #ماهیگیر #ماهیگیری_قلاب #ماهیگیری_با_تور #ماهیگیری_تور #فلای_فیشینگ #ماهیگیری_در_زنجان #ماهیگیری_زنجان #زنجان #آموزش_ماهیگیری#پرتاب_تور #تور_پرتابی #پرتاب_قلاب #ریسه_بندی#قایق #ریسه #صید #کپور #زردپر #شکار #طبیعت #fishing #flyfishing #fish #zanjanfishing #zanjan #fisherman
 • 28 0