#طنز Instagram Photos & Videos

طنز - 2282734 posts

Latest Instagram Posts

  • saeed_badele - SAEED @saeed_badele 17 minutes ago
  • #طنز 🔸اگر یبوست شدید دارید ، یا پر خوری یا کم تحرک هستید، معقد شما به شدت درد می‌گیرد ، تنها راهش این است که روی بخاری بنشینید!!!!!😳😄 #طنز 🔸اگر یبوست شدید دارید ، یا پر خوری یا کم تحرک هستید، معقد شما به شدت درد می‌گیرد ، تنها راهش این است که روی بخاری بنشینید!!!!!😳😄
  • #طنز 🔸اگر یبوست شدید دارید ، یا پر خوری یا کم تحرک هستید، معقد شما به شدت درد می‌گیرد ، تنها راهش این است که روی بخاری بنشینید!!!!!😳😄
  • 0 0