#فیتنس_بانوان_ایرانی Instagram Photos & Videos

فیتنس_بانوان_ایرانی - 6971 posts

Latest Instagram Posts

  • 🔰عوارض استروئید ها بر روی اندام های بدن🔰⠀
.⠀
🔴 @womensfitness.ir ™⠀
.⠀
✅صورت⠀
استفاده از استروئید باعث احتباس آب میشود که باعث گردی صورت مصرف کنندگان با گونه‌های باد کرده میشود همچنین باعث ایجاد جوش و آکنه در بدن و صورت میشوند.⠀
.⠀
.⠀
✅ چشم ها⠀
استفاده طولانی‌ از استروییدها میتواند به چشمها آسیب وارد کند.میتوانند باعث عفونت چشم،ایجاد آب مروارید و آب  سیاه در چشم شوند.⠀
.⠀
.⠀
✅ ریزش مو ⠀
ریزش مو چه در مردان و چه در زنانی که از استروئید استفاده میکنند شایع است.به خاطر تغییر سطح بالایی از تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون  که باعث کوچک شدن فولیکول‌های مو میشود.سرانجام پس از استفاده مداوم از استروئید‌ها این فولیکولها از بین میروند و باعث ایجاد کچلی دائمی میشوند.⠀
.⠀
.⠀
✅ قلب⠀
استفاده بیش از حد از استروئید باعث بیماریهای قلبی میشوند چون باعث افزایش میزان کلسترول و ایجاد دیوارهٔ سخت در رگهای خونی و سرانجام سکته میشوند فشار خون افزایش می‌یابد و لخته شدن خون در رگها باعث اختلال در جریان خون میشود که باعث آسیب در ماهیچه‌های قلبی و سرانجام حمله‌های قلبی میشود.⠀
🔴 @womensfitness.ir ™ 🔰عوارض استروئید ها بر روی اندام های بدن🔰⠀ .⠀ 🔴 @womensfitness.ir ™⠀ .⠀ ✅صورت⠀ استفاده از استروئید باعث احتباس آب میشود که باعث گردی صورت مصرف کنندگان با گونه‌های باد کرده میشود همچنین باعث ایجاد جوش و آکنه در بدن و صورت میشوند.⠀ .⠀ .⠀ ✅ چشم ها⠀ استفاده طولانی‌ از استروییدها میتواند به چشمها آسیب وارد کند.میتوانند باعث عفونت چشم،ایجاد آب مروارید و آب سیاه در چشم شوند.⠀ .⠀ .⠀ ✅ ریزش مو ⠀ ریزش مو چه در مردان و چه در زنانی که از استروئید استفاده میکنند شایع است.به خاطر تغییر سطح بالایی از تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون که باعث کوچک شدن فولیکول‌های مو میشود.سرانجام پس از استفاده مداوم از استروئید‌ها این فولیکولها از بین میروند و باعث ایجاد کچلی دائمی میشوند.⠀ .⠀ .⠀ ✅ قلب⠀ استفاده بیش از حد از استروئید باعث بیماریهای قلبی میشوند چون باعث افزایش میزان کلسترول و ایجاد دیوارهٔ سخت در رگهای خونی و سرانجام سکته میشوند فشار خون افزایش می‌یابد و لخته شدن خون در رگها باعث اختلال در جریان خون میشود که باعث آسیب در ماهیچه‌های قلبی و سرانجام حمله‌های قلبی میشود.⠀ 🔴 @womensfitness.ir
  • 🔰عوارض استروئید ها بر روی اندام های بدن🔰⠀ .⠀ 🔴 @womensfitness.ir ™⠀ .⠀ ✅صورت⠀ استفاده از استروئید باعث احتباس آب میشود که باعث گردی صورت مصرف کنندگان با گونه‌های باد کرده میشود همچنین باعث ایجاد جوش و آکنه در بدن و صورت میشوند.⠀ .⠀ .⠀ ✅ چشم ها⠀ استفاده طولانی‌ از استروییدها میتواند به چشمها آسیب وارد کند.میتوانند باعث عفونت چشم،ایجاد آب مروارید و آب سیاه در چشم شوند.⠀ .⠀ .⠀ ✅ ریزش مو ⠀ ریزش مو چه در مردان و چه در زنانی که از استروئید استفاده میکنند شایع است.به خاطر تغییر سطح بالایی از تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون که باعث کوچک شدن فولیکول‌های مو میشود.سرانجام پس از استفاده مداوم از استروئید‌ها این فولیکولها از بین میروند و باعث ایجاد کچلی دائمی میشوند.⠀ .⠀ .⠀ ✅ قلب⠀ استفاده بیش از حد از استروئید باعث بیماریهای قلبی میشوند چون باعث افزایش میزان کلسترول و ایجاد دیوارهٔ سخت در رگهای خونی و سرانجام سکته میشوند فشار خون افزایش می‌یابد و لخته شدن خون در رگها باعث اختلال در جریان خون میشود که باعث آسیب در ماهیچه‌های قلبی و سرانجام حمله‌های قلبی میشود.⠀ 🔴 @womensfitness.ir
  • 456 6