#لذت_جنسی Instagram Photos & Videos

لذت_جنسی - 8561 posts

Latest Instagram Posts

 • zibaroyaan_1 - زیبارویان (محصولات پوست و مو ) @zibaroyaan_1 19 hours ago
 • 🌹لایک یادتون نره🌹

گشادی واژن در زنان و بروز نارضایتی جنسی

اغلب خانم‌هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند
هنگام برقراری رابطه جنسی با همسرشان دچار استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، 
بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️
اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی اعتماد به‌ نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . 
کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود 🌹لایک یادتون نره🌹 گشادی واژن در زنان و بروز نارضایتی جنسی اغلب خانم‌هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند هنگام برقراری رابطه جنسی با همسرشان دچار استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️ اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی اعتماد به‌ نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود
 • 🌹لایک یادتون نره🌹 گشادی واژن در زنان و بروز نارضایتی جنسی اغلب خانم‌هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند هنگام برقراری رابطه جنسی با همسرشان دچار استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️ اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی اعتماد به‌ نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود
 • 19 2
 • zendegi_eshgh.12 - iran^_^.eshgh @zendegi_eshgh.12 19 hours ago
 • #نکاتی_مهم_درباره_رابطه_جنسی

1_دررابطه جنسی افراط و تفریط نداشته باشید
رازموفقیت زوجهای خوشبخت این نیست که هر روزباهم رابطه جنسی دارند.زن وشوهر باید درفواصل زمانی منظم باهم رابطه جنسی داشته باشند وهمانطور که زیاده روی دررابطه جنسی مضراتی بدنبال دارد،عدم برقراری رابطه دردراز مدت نیز بهیچوجه قابل قبول نیست.
2_برای رابطه جنسی به مکان توجه بسیاری کنید
مکان هم آغوشی باید فضایی آرام وامن باشد.دراتاق در بسته یامحیطی که مطمئن هستید اشراف نداردواز دیدهامحفوظ است.زیرا فضای امن وآرام، زمینه کافی رابرای نزدیکی زن وشوهر فراهم میکند.
3_رفع نگرانی
اگرازمطلب خاصی ناراحت هستید یابدلایلی ازدست همسرتان دلخور هستید، موضوع رابااودر میان بگذارید و نگرانی خود رارفع کنید، زیرااین مسئله باعث میشود از لحاظ روحی وروانی بهم بریزید ونتوانید رابطه ای لذت بخش باهمسرتان داشته باشید.
4_از رابطه جنسی سوء استفاده نکنید
زن داناوآگاه هرگز رابطه جنسی را بادیگر مسائل زندگی مشترک درهم نمی آمیزد وبرای تامین خواسته هایش هرگز ازرابطه جنسی بعنوان اسلحه استفاده نمی کند.
@zendegi_eshgh.12 
#جنسی_زناشویی #زناشویی #لذت_جنسی #همسرداری #عشقبازی #نکاتی_مهم_درباره_رابطه_جنسی 1_دررابطه جنسی افراط و تفریط نداشته باشید رازموفقیت زوجهای خوشبخت این نیست که هر روزباهم رابطه جنسی دارند.زن وشوهر باید درفواصل زمانی منظم باهم رابطه جنسی داشته باشند وهمانطور که زیاده روی دررابطه جنسی مضراتی بدنبال دارد،عدم برقراری رابطه دردراز مدت نیز بهیچوجه قابل قبول نیست. 2_برای رابطه جنسی به مکان توجه بسیاری کنید مکان هم آغوشی باید فضایی آرام وامن باشد.دراتاق در بسته یامحیطی که مطمئن هستید اشراف نداردواز دیدهامحفوظ است.زیرا فضای امن وآرام، زمینه کافی رابرای نزدیکی زن وشوهر فراهم میکند. 3_رفع نگرانی اگرازمطلب خاصی ناراحت هستید یابدلایلی ازدست همسرتان دلخور هستید، موضوع رابااودر میان بگذارید و نگرانی خود رارفع کنید، زیرااین مسئله باعث میشود از لحاظ روحی وروانی بهم بریزید ونتوانید رابطه ای لذت بخش باهمسرتان داشته باشید. 4_از رابطه جنسی سوء استفاده نکنید زن داناوآگاه هرگز رابطه جنسی را بادیگر مسائل زندگی مشترک درهم نمی آمیزد وبرای تامین خواسته هایش هرگز ازرابطه جنسی بعنوان اسلحه استفاده نمی کند. @zendegi_eshgh.12 #جنسی_زناشویی #زناشویی #لذت_جنسی #همسرداری #عشقبازی
 • #نکاتی_مهم_درباره_رابطه_جنسی 1_دررابطه جنسی افراط و تفریط نداشته باشید رازموفقیت زوجهای خوشبخت این نیست که هر روزباهم رابطه جنسی دارند.زن وشوهر باید درفواصل زمانی منظم باهم رابطه جنسی داشته باشند وهمانطور که زیاده روی دررابطه جنسی مضراتی بدنبال دارد،عدم برقراری رابطه دردراز مدت نیز بهیچوجه قابل قبول نیست. 2_برای رابطه جنسی به مکان توجه بسیاری کنید مکان هم آغوشی باید فضایی آرام وامن باشد.دراتاق در بسته یامحیطی که مطمئن هستید اشراف نداردواز دیدهامحفوظ است.زیرا فضای امن وآرام، زمینه کافی رابرای نزدیکی زن وشوهر فراهم میکند. 3_رفع نگرانی اگرازمطلب خاصی ناراحت هستید یابدلایلی ازدست همسرتان دلخور هستید، موضوع رابااودر میان بگذارید و نگرانی خود رارفع کنید، زیرااین مسئله باعث میشود از لحاظ روحی وروانی بهم بریزید ونتوانید رابطه ای لذت بخش باهمسرتان داشته باشید. 4_از رابطه جنسی سوء استفاده نکنید زن داناوآگاه هرگز رابطه جنسی را بادیگر مسائل زندگی مشترک درهم نمی آمیزد وبرای تامین خواسته هایش هرگز ازرابطه جنسی بعنوان اسلحه استفاده نمی کند. @zendegi_eshgh.12 #جنسی_زناشویی #زناشویی #لذت_جنسی #همسرداری #عشقبازی
 • 48 0
 • maryana_original - 🔵 پیج اختصاصی بانوان متاهل @maryana_original 20 hours ago
 • ‍ #گشادی_واژن در زنان و بروز #نارضایتی_جنسی

اغلب #خانم‌ هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند
هنگام برقراری #رابطه_جنسی با همسرشان دچار #استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، 
بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش #رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️
اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی #اعتماد_به‌_نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . 
کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از #زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود

#گیاه_ماریانا از گیاهان دارویی بسیار مفید برای زنان بوده و از خواص بینظیری برای زنان برخوردار است. مهمترین خاصیت گیاه #ماریانا برای بانوان، تاثیر فوق العاده آن بر #تنگ_کردن_واژن بوده که باعث افزایش لذت جنسی در زنان و همسرانشان می‌گردد.

تاثیرات #شیاف_ماریانا را اطباء بزرگی همچون ابن سینا ، ملاصدرا و.... تایید کرده اند و در کتب خود از جمله کتاب قانون طب سنتی ، سینوهه و... از آن به عنوان بهترین و قوی ترین داروی تنگ کردن واژن استفاده شده است. امروزه از این گیاه هم به صورت سنتی و هم در #شیاف ها و محلولهای #تنگ_کننده واژن استفاده شده، علاوه بر ان دارای خاصیت #سفت_کننده #ماهیچه #واژن پس از #زایمان و یا #رابطه_جنسی بیش از حد، جلوگیری از #بی_اختیاری_ادرار ، افزایش #لذت_جنسی در طرفین و #رفع_عفونت ، باکتری و #خارش است.

جهت مشاوره و سفارش 👇
@maryana_original
@maryana_original #گشادی_واژن در زنان و بروز #نارضایتی_جنسی اغلب #خانم‌ هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند هنگام برقراری #رابطه_جنسی با همسرشان دچار #استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش #رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️ اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی #اعتماد_به‌_نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از #زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود #گیاه_ماریانا از گیاهان دارویی بسیار مفید برای زنان بوده و از خواص بینظیری برای زنان برخوردار است. مهمترین خاصیت گیاه #ماریانا برای بانوان، تاثیر فوق العاده آن بر #تنگ_کردن_واژن بوده که باعث افزایش لذت جنسی در زنان و همسرانشان می‌گردد. تاثیرات #شیاف_ماریانا را اطباء بزرگی همچون ابن سینا ، ملاصدرا و.... تایید کرده اند و در کتب خود از جمله کتاب قانون طب سنتی ، سینوهه و... از آن به عنوان بهترین و قوی ترین داروی تنگ کردن واژن استفاده شده است. امروزه از این گیاه هم به صورت سنتی و هم در #شیاف ها و محلولهای #تنگ_کننده واژن استفاده شده، علاوه بر ان دارای خاصیت #سفت_کننده #ماهیچه #واژن پس از #زایمان و یا #رابطه_جنسی بیش از حد، جلوگیری از #بی_اختیاری_ادرار ، افزایش #لذت_جنسی در طرفین و #رفع_عفونت ، باکتری و #خارش است. جهت مشاوره و سفارش 👇 @maryana_original @maryana_original
 • #گشادی_واژن در زنان و بروز #نارضایتی_جنسی اغلب #خانم‌ هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند هنگام برقراری #رابطه_جنسی با همسرشان دچار #استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش #رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️ اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی #اعتماد_به‌_نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از #زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود #گیاه_ماریانا از گیاهان دارویی بسیار مفید برای زنان بوده و از خواص بینظیری برای زنان برخوردار است. مهمترین خاصیت گیاه #ماریانا برای بانوان، تاثیر فوق العاده آن بر #تنگ_کردن_واژن بوده که باعث افزایش لذت جنسی در زنان و همسرانشان می‌گردد. تاثیرات #شیاف_ماریانا را اطباء بزرگی همچون ابن سینا ، ملاصدرا و.... تایید کرده اند و در کتب خود از جمله کتاب قانون طب سنتی ، سینوهه و... از آن به عنوان بهترین و قوی ترین داروی تنگ کردن واژن استفاده شده است. امروزه از این گیاه هم به صورت سنتی و هم در #شیاف ها و محلولهای #تنگ_کننده واژن استفاده شده، علاوه بر ان دارای خاصیت #سفت_کننده #ماهیچه #واژن پس از #زایمان و یا #رابطه_جنسی بیش از حد، جلوگیری از #بی_اختیاری_ادرار ، افزایش #لذت_جنسی در طرفین و #رفع_عفونت ، باکتری و #خارش است. جهت مشاوره و سفارش 👇 @maryana_original @maryana_original
 • 103 3
 • maryana_original - 🔵 پیج اختصاصی بانوان متاهل @maryana_original 20 hours ago
 • ‍ #گشادی_واژن در زنان و بروز #نارضایتی_جنسی

اغلب #خانم‌ هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند
هنگام برقراری #رابطه_جنسی با همسرشان دچار #استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، 
بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش #رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️
اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی #اعتماد_به‌_نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . 
کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از #زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود

#گیاه_ماریانا از گیاهان دارویی بسیار مفید برای زنان بوده و از خواص بینظیری برای زنان برخوردار است. مهمترین خاصیت گیاه #ماریانا برای بانوان، تاثیر فوق العاده آن بر #تنگ_کردن_واژن بوده که باعث افزایش لذت جنسی در زنان و همسرانشان می‌گردد.

تاثیرات #شیاف_ماریانا را اطباء بزرگی همچون ابن سینا ، ملاصدرا و.... تایید کرده اند و در کتب خود از جمله کتاب قانون طب سنتی ، سینوهه و... از آن به عنوان بهترین و قوی ترین داروی تنگ کردن واژن استفاده شده است. امروزه از این گیاه هم به صورت سنتی و هم در #شیاف ها و محلولهای #تنگ_کننده واژن استفاده شده، علاوه بر ان دارای خاصیت #سفت_کننده #ماهیچه #واژن پس از #زایمان و یا #رابطه_جنسی بیش از حد، جلوگیری از #بی_اختیاری_ادرار ، افزایش #لذت_جنسی در طرفین و #رفع_عفونت ، باکتری و #خارش است.

جهت مشاوره و سفارش 👇
@maryana_original
@maryana_original #گشادی_واژن در زنان و بروز #نارضایتی_جنسی اغلب #خانم‌ هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند هنگام برقراری #رابطه_جنسی با همسرشان دچار #استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش #رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️ اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی #اعتماد_به‌_نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از #زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود #گیاه_ماریانا از گیاهان دارویی بسیار مفید برای زنان بوده و از خواص بینظیری برای زنان برخوردار است. مهمترین خاصیت گیاه #ماریانا برای بانوان، تاثیر فوق العاده آن بر #تنگ_کردن_واژن بوده که باعث افزایش لذت جنسی در زنان و همسرانشان می‌گردد. تاثیرات #شیاف_ماریانا را اطباء بزرگی همچون ابن سینا ، ملاصدرا و.... تایید کرده اند و در کتب خود از جمله کتاب قانون طب سنتی ، سینوهه و... از آن به عنوان بهترین و قوی ترین داروی تنگ کردن واژن استفاده شده است. امروزه از این گیاه هم به صورت سنتی و هم در #شیاف ها و محلولهای #تنگ_کننده واژن استفاده شده، علاوه بر ان دارای خاصیت #سفت_کننده #ماهیچه #واژن پس از #زایمان و یا #رابطه_جنسی بیش از حد، جلوگیری از #بی_اختیاری_ادرار ، افزایش #لذت_جنسی در طرفین و #رفع_عفونت ، باکتری و #خارش است. جهت مشاوره و سفارش 👇 @maryana_original @maryana_original
 • #گشادی_واژن در زنان و بروز #نارضایتی_جنسی اغلب #خانم‌ هایی که از #گشادی_واژن رنج می‌برند هنگام برقراری #رابطه_جنسی با همسرشان دچار #استرس می‌شوند، چراکه علاقه دارند خود و همسرشان از #لذت_جنسی کافی بهره‌مند شوند، بنابراین خانمی که دچارمشکل گشادی واژن است،حین برقراری #رابطه_جنسی با همسرش مدام درگیر این ذهنیت است که آیا با وجود این مشکل همسرش #رضایت کافی از برقراری رابطه جنسی را دارد یا نه⁉️ اگرچه اغلب خانم‌ها ازمطرح کردن برخی مشکلات احساس شرم می کنند،اما نباید اهمیت این موضوع را نادیده بگیرند که اگر خانمی احساس کند، واژن او بیش‌ ازحد معمول شل و گشاد است، این موضوع روی #اعتماد_به‌_نفس او و ایجاد رضایت جنسی در همسرش تاثیر منفی می‌گذارد. . کسب لذت و رضایت از رابطه جنسی بر دیگر ابعاد زندگی تاثیرات مثبت و روشنی دارد به همین دلیل بسیاری از #زوجین سعی میکنند که رابطه جنسی خوبی را برای خود و همسرشان فراهم آورند. مواجه شدن با برخی از مشکلات جنسی میتواند برقراری یک رابطه مساعد وبهینه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن واژن،یکی از آن اتفاقات ناخوشایند است که منجر به بروز مشکلات ونارضایتی زوجین از مقاربت می شود #گیاه_ماریانا از گیاهان دارویی بسیار مفید برای زنان بوده و از خواص بینظیری برای زنان برخوردار است. مهمترین خاصیت گیاه #ماریانا برای بانوان، تاثیر فوق العاده آن بر #تنگ_کردن_واژن بوده که باعث افزایش لذت جنسی در زنان و همسرانشان می‌گردد. تاثیرات #شیاف_ماریانا را اطباء بزرگی همچون ابن سینا ، ملاصدرا و.... تایید کرده اند و در کتب خود از جمله کتاب قانون طب سنتی ، سینوهه و... از آن به عنوان بهترین و قوی ترین داروی تنگ کردن واژن استفاده شده است. امروزه از این گیاه هم به صورت سنتی و هم در #شیاف ها و محلولهای #تنگ_کننده واژن استفاده شده، علاوه بر ان دارای خاصیت #سفت_کننده #ماهیچه #واژن پس از #زایمان و یا #رابطه_جنسی بیش از حد، جلوگیری از #بی_اختیاری_ادرار ، افزایش #لذت_جنسی در طرفین و #رفع_عفونت ، باکتری و #خارش است. جهت مشاوره و سفارش 👇 @maryana_original @maryana_original
 • 41 1