#معلم Instagram Photos & Videos

معلم - 518049 posts

Latest Instagram Posts

  • alroya_international - مؤسسة الرؤيا العالمية @alroya_international 3 hours ago
  • نُعلِن 📢عن بدء التسجيل في دورة تعليم #اللغة_الإنجليزية 🔠
——
تحت إشراف الأستاذة " نجلاء محمد يونس " ماجستير لغة إنجليزية من جامعة "ديمونت فورد" -ليستر - بريطانيا وستكون دورة تأسيسية للأطفال من 7 إلى 12 سنة مدتها ثمانية أسابيع في كل أسبوع ثلاثة أيام...
1️⃣الأسبوع الأول : تقديم الحروف وكيفية كتابتها ونطقها مع المحادثة البسيطة . ✅
2️⃣الأسبوع الثاني : إستخدام this , that كتابةً ونطقاً وإستعمالها في جُمَل .✅
3️⃣الأسبوع الثالث : لغة الفصل كيفية إستعمال الكلمات السحرية.. شكراً ، آسف ، لو سمحت ... إلى آخره.✅
4️⃣الأسبوع الرابع : الألوان. ✅
5️⃣الأسبوع الخامس : حيوانات المزرعة .✅
6️⃣الأسبوع السادس : الفواكه والخضراوات .✅
7️⃣الأسبوع السابع : أعضاء الجسم .✅
8️⃣الأسبوع الثامن : أفراد العائلة .✅
✅وسيكون في أول نص ساعة تركيز على الأحرُف نطقاً وكِتابةً .
✅وسيتم إستعمال الوسائل الحديثة السمعية والبصرية وبعض النشاطات حتى يستفيد الطالب بأكثر قدر وفي مدة وجيزة وكذلك لطرد الملل الإستمتاع أثناء الدرس .
#وأخيراً نرجوا من الطلبة الالتزام بالمواعيد وعدم التأخير  لأن ذلك سَيُربِك الطالب ويؤثِّر على استعابه للدرس.  #دورة  #لغة #حروف #كلمات #جمل . #ليبيا #البيضاء # #مؤسسة #الرؤيا_العالمية #الجبل_الأخضر #تعليم #تعلم #تدريب #اللغة #دورات #دورة #بريطانيا #مدرسة #مدارس #معلم  #دورات #دورة نُعلِن 📢عن بدء التسجيل في دورة تعليم #اللغة_الإنجليزية 🔠 —— تحت إشراف الأستاذة " نجلاء محمد يونس " ماجستير لغة إنجليزية من جامعة "ديمونت فورد" -ليستر - بريطانيا وستكون دورة تأسيسية للأطفال من 7 إلى 12 سنة مدتها ثمانية أسابيع في كل أسبوع ثلاثة أيام... 1️⃣الأسبوع الأول : تقديم الحروف وكيفية كتابتها ونطقها مع المحادثة البسيطة . ✅ 2️⃣الأسبوع الثاني : إستخدام this , that كتابةً ونطقاً وإستعمالها في جُمَل .✅ 3️⃣الأسبوع الثالث : لغة الفصل كيفية إستعمال الكلمات السحرية.. شكراً ، آسف ، لو سمحت ... إلى آخره.✅ 4️⃣الأسبوع الرابع : الألوان. ✅ 5️⃣الأسبوع الخامس : حيوانات المزرعة .✅ 6️⃣الأسبوع السادس : الفواكه والخضراوات .✅ 7️⃣الأسبوع السابع : أعضاء الجسم .✅ 8️⃣الأسبوع الثامن : أفراد العائلة .✅ ✅وسيكون في أول نص ساعة تركيز على الأحرُف نطقاً وكِتابةً . ✅وسيتم إستعمال الوسائل الحديثة السمعية والبصرية وبعض النشاطات حتى يستفيد الطالب بأكثر قدر وفي مدة وجيزة وكذلك لطرد الملل الإستمتاع أثناء الدرس . #وأخيراً نرجوا من الطلبة الالتزام بالمواعيد وعدم التأخير لأن ذلك سَيُربِك الطالب ويؤثِّر على استعابه للدرس. #دورة #لغة #حروف #كلمات #جمل . #ليبيا #البيضاء # #مؤسسة #الرؤيا_العالمية #الجبل_الأخضر #تعليم #تعلم #تدريب #اللغة #دورات #دورة #بريطانيا #مدرسة #مدارس #معلم #دورات #دورة
  • نُعلِن 📢عن بدء التسجيل في دورة تعليم #اللغة_الإنجليزية 🔠 —— تحت إشراف الأستاذة " نجلاء محمد يونس " ماجستير لغة إنجليزية من جامعة "ديمونت فورد" -ليستر - بريطانيا وستكون دورة تأسيسية للأطفال من 7 إلى 12 سنة مدتها ثمانية أسابيع في كل أسبوع ثلاثة أيام... 1️⃣الأسبوع الأول : تقديم الحروف وكيفية كتابتها ونطقها مع المحادثة البسيطة . ✅ 2️⃣الأسبوع الثاني : إستخدام this , that كتابةً ونطقاً وإستعمالها في جُمَل .✅ 3️⃣الأسبوع الثالث : لغة الفصل كيفية إستعمال الكلمات السحرية.. شكراً ، آسف ، لو سمحت ... إلى آخره.✅ 4️⃣الأسبوع الرابع : الألوان. ✅ 5️⃣الأسبوع الخامس : حيوانات المزرعة .✅ 6️⃣الأسبوع السادس : الفواكه والخضراوات .✅ 7️⃣الأسبوع السابع : أعضاء الجسم .✅ 8️⃣الأسبوع الثامن : أفراد العائلة .✅ ✅وسيكون في أول نص ساعة تركيز على الأحرُف نطقاً وكِتابةً . ✅وسيتم إستعمال الوسائل الحديثة السمعية والبصرية وبعض النشاطات حتى يستفيد الطالب بأكثر قدر وفي مدة وجيزة وكذلك لطرد الملل الإستمتاع أثناء الدرس . #وأخيراً نرجوا من الطلبة الالتزام بالمواعيد وعدم التأخير لأن ذلك سَيُربِك الطالب ويؤثِّر على استعابه للدرس. #دورة #لغة #حروف #كلمات #جمل . #ليبيا #البيضاء # #مؤسسة #الرؤيا_العالمية #الجبل_الأخضر #تعليم #تعلم #تدريب #اللغة #دورات #دورة #بريطانيا #مدرسة #مدارس #معلم #دورات #دورة
  • 4 0
  • lamse_margh - A @lamse_margh 5 hours ago
  • تا به حال کسی به این محکمی و واضحی از #نظام پزشکی انتقاد نکرده بود ببینید چطور نماینده های #نظام پزشکی رو ساکت کرد #مدرک پزشکی ایران در امریکا و کانادا اعتبار نداره اینجا ۶ ماه پول درمیارن اونجا خرج می‌کنند ..((دست مریزاد جوان))
#مردم بیایید ظلم پذیر باشیم و بی تفاوت نباشیم...
#یک دست صدا ندارد ✅ 
منشی گفت کارت‌خوان نداریم
 ۶٠ تومان از عابر بانک بگیرید بیایید.! فاصله عابر‌بانک تا مطب زیاد بود. 
گفتم چرا دستگاه پُز ندارید؟ 
خانم منشی گفت، خودت این را از آقای
 دکتر بپرس.! گفتم، لابد برای فرار
 از مالیات است دیگر.!
این جناب آقای دکتر مگر بورد تخصصش 
را از فرانسه نگرفته؟ آنجا یادش ندادند
 برای مالیات نباید مریض‌هایش را آواره کند؟
 این مالیات مگر چند درصد
 از درآمد ایشان است!؟
فضا متشنج شد.!
جناب دکتر سخنانم را شنید و از مطب
 آمد بیرون‌ و به من گفت، من شما را
 ویزیت نمی‌کنم.! لطفا بروید بیرون.! ....من نرفتم. 
جناب آقای پزشک به منشی اش گفت، 
تا این آقا نرود مریضی را داخل نفرست.!
پنج دقیقه گذشت، 
فقط پنج دقیقه.!!! توی این پنج دقیقه چندتن از 
مریض‌ها آمدند جلو و به من گفتند:
 بخدا حالمان خوب نیست، بروید
 بیرون بگذار ما هم به زندگی‌مان برسیم.! همه به من اعتراَض کردند. !!!
هیچکسی اما به دکتر اعتراض نکرد!!!
حس بدی به من دست داد.
 حس بازنده‌ها را داشتم.  به خودم گفتم، رضا؛ از حقوق
 چه کسانی داری دفاع می کنی؟
برای کی و چه کسانی داری دست و پا می‌زنی.؟ این‌ها یکی‌شان حتا حاضر
 نیست از تو حمایت کند.! زدم بیرون... با خودم گفتم:
جدا" برای کی‌ها دارم دست و پا می‌زنم.؟ این مردم...!؟ با عرض معذرت!! # تابه کی افسوس باید خورد..بیداری؟؟👌
#بیایید ظلم پذیر نباشیم تا به حال کسی به این محکمی و واضحی از #نظام پزشکی انتقاد نکرده بود ببینید چطور نماینده های #نظام پزشکی رو ساکت کرد #مدرک پزشکی ایران در امریکا و کانادا اعتبار نداره اینجا ۶ ماه پول درمیارن اونجا خرج می‌کنند ..((دست مریزاد جوان)) #مردم بیایید ظلم پذیر باشیم و بی تفاوت نباشیم... #یک دست صدا ندارد ✅ منشی گفت کارت‌خوان نداریم ۶٠ تومان از عابر بانک بگیرید بیایید.! فاصله عابر‌بانک تا مطب زیاد بود. گفتم چرا دستگاه پُز ندارید؟ خانم منشی گفت، خودت این را از آقای دکتر بپرس.! گفتم، لابد برای فرار از مالیات است دیگر.! این جناب آقای دکتر مگر بورد تخصصش را از فرانسه نگرفته؟ آنجا یادش ندادند برای مالیات نباید مریض‌هایش را آواره کند؟ این مالیات مگر چند درصد از درآمد ایشان است!؟ فضا متشنج شد.! جناب دکتر سخنانم را شنید و از مطب آمد بیرون‌ و به من گفت، من شما را ویزیت نمی‌کنم.! لطفا بروید بیرون.! ....من نرفتم. جناب آقای پزشک به منشی اش گفت، تا این آقا نرود مریضی را داخل نفرست.! پنج دقیقه گذشت، فقط پنج دقیقه.!!! توی این پنج دقیقه چندتن از مریض‌ها آمدند جلو و به من گفتند: بخدا حالمان خوب نیست، بروید بیرون بگذار ما هم به زندگی‌مان برسیم.! همه به من اعتراَض کردند. !!! هیچکسی اما به دکتر اعتراض نکرد!!! حس بدی به من دست داد. حس بازنده‌ها را داشتم. به خودم گفتم، رضا؛ از حقوق چه کسانی داری دفاع می کنی؟ برای کی و چه کسانی داری دست و پا می‌زنی.؟ این‌ها یکی‌شان حتا حاضر نیست از تو حمایت کند.! زدم بیرون... با خودم گفتم: جدا" برای کی‌ها دارم دست و پا می‌زنم.؟ این مردم...!؟ با عرض معذرت!! # تابه کی افسوس باید خورد..بیداری؟؟👌 #بیایید ظلم پذیر نباشیم
  • تا به حال کسی به این محکمی و واضحی از #نظام پزشکی انتقاد نکرده بود ببینید چطور نماینده های #نظام پزشکی رو ساکت کرد #مدرک پزشکی ایران در امریکا و کانادا اعتبار نداره اینجا ۶ ماه پول درمیارن اونجا خرج می‌کنند ..((دست مریزاد جوان)) #مردم بیایید ظلم پذیر باشیم و بی تفاوت نباشیم... #یک دست صدا ندارد ✅ منشی گفت کارت‌خوان نداریم ۶٠ تومان از عابر بانک بگیرید بیایید.! فاصله عابر‌بانک تا مطب زیاد بود. گفتم چرا دستگاه پُز ندارید؟ خانم منشی گفت، خودت این را از آقای دکتر بپرس.! گفتم، لابد برای فرار از مالیات است دیگر.! این جناب آقای دکتر مگر بورد تخصصش را از فرانسه نگرفته؟ آنجا یادش ندادند برای مالیات نباید مریض‌هایش را آواره کند؟ این مالیات مگر چند درصد از درآمد ایشان است!؟ فضا متشنج شد.! جناب دکتر سخنانم را شنید و از مطب آمد بیرون‌ و به من گفت، من شما را ویزیت نمی‌کنم.! لطفا بروید بیرون.! ....من نرفتم. جناب آقای پزشک به منشی اش گفت، تا این آقا نرود مریضی را داخل نفرست.! پنج دقیقه گذشت، فقط پنج دقیقه.!!! توی این پنج دقیقه چندتن از مریض‌ها آمدند جلو و به من گفتند: بخدا حالمان خوب نیست، بروید بیرون بگذار ما هم به زندگی‌مان برسیم.! همه به من اعتراَض کردند. !!! هیچکسی اما به دکتر اعتراض نکرد!!! حس بدی به من دست داد. حس بازنده‌ها را داشتم. به خودم گفتم، رضا؛ از حقوق چه کسانی داری دفاع می کنی؟ برای کی و چه کسانی داری دست و پا می‌زنی.؟ این‌ها یکی‌شان حتا حاضر نیست از تو حمایت کند.! زدم بیرون... با خودم گفتم: جدا" برای کی‌ها دارم دست و پا می‌زنم.؟ این مردم...!؟ با عرض معذرت!! # تابه کی افسوس باید خورد..بیداری؟؟👌 #بیایید ظلم پذیر نباشیم
  • 7 3