#موزیک_ویدیو Instagram Photos & Videos

موزیک_ویدیو - 178065 posts

Latest Instagram Posts

  • iranian._.singers - Ir.singers💎 @iranian._.singers 1 year ago
  • آهنگ اشاره از بانو #هايده
بازم اشکای چشمام 
مثل آب روونه
آدم با چه امیدی
تو این دنیا بمونه
دیگه با چه غروری 
بگم خیلی صبورم
مگه میشه تو گریه
بگم مست غرورم 
صدام کن که دوباره
بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره
بیام با یه اشاره
یه اشاره یه اشاره 
تو قلبت کی عزیزتر شده از من
کی اومد که بدت اومده از من
کنار تو همش عشقه تو حرفا
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا
صدام کن که دوباره
بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره
بیام با یه اشاره
یه اشاره یه اشاره
یه اشاره یه اشاره 
خیال کردی دل من 
دل ساده ی عاشق
از این شاخه به اون شاخه پریده
دل ساده ی عاشق
دیگه بی تو تو دنیا
یه شب خواب خوش عشقو ندیده
تو قلبت کی عزیزتر شده از من
کی اومد که بدت اومده از من
کنار تو همش عشقه تو حرفا
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا
صدام کن که دوباره
بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره
بیام با یه اشاره
صدام کن که دوباره
بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره
بیام با یه اشاره
یه اشاره یه اشاره
یه اشاره یه اشاره
یه اشاره یه اشاره
یه اشاره یه اشاره
#هایده#موسیقی#آهنگ#آواز#موزیک#ویدیو#موزیک_ویدیو#خواننده#خواننده_زن#خواننده_مرد#خواننده_ایرانی#رادیوجوان#hayedeh#song#sing#music#video#musicvideo#singer#femalesinger#malesinger#iraniansinger#radiojavan#RJLabel آهنگ اشاره از بانو #هايده بازم اشکای چشمام مثل آب روونه آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه دیگه با چه غروری بگم خیلی صبورم مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره یه اشاره تو قلبت کی عزیزتر شده از من کی اومد که بدت اومده از من کنار تو همش عشقه تو حرفا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره خیال کردی دل من دل ساده ی عاشق از این شاخه به اون شاخه پریده دل ساده ی عاشق دیگه بی تو تو دنیا یه شب خواب خوش عشقو ندیده تو قلبت کی عزیزتر شده از من کی اومد که بدت اومده از من کنار تو همش عشقه تو حرفا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره #هایده#موسیقی#آهنگ#آواز#موزیک#ویدیو#موزیک_ویدیو#خواننده#خواننده_زن#خواننده_مرد#خواننده_ایرانی#رادیوجوان#hayedeh#song#sing#music#video#musicvideo#singer#femalesinger#malesinger#iraniansinger#radiojavan#rjlabel
  • آهنگ اشاره از بانو #هايده بازم اشکای چشمام مثل آب روونه آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه دیگه با چه غروری بگم خیلی صبورم مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره یه اشاره تو قلبت کی عزیزتر شده از من کی اومد که بدت اومده از من کنار تو همش عشقه تو حرفا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره خیال کردی دل من دل ساده ی عاشق از این شاخه به اون شاخه پریده دل ساده ی عاشق دیگه بی تو تو دنیا یه شب خواب خوش عشقو ندیده تو قلبت کی عزیزتر شده از من کی اومد که بدت اومده از من کنار تو همش عشقه تو حرفا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا چقدر پیش تو آروم میشه دنیا صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره یه اشاره #هایده#موسیقی#آهنگ#آواز#موزیک#ویدیو#موزیک_ویدیو#خواننده#خواننده_زن#خواننده_مرد#خواننده_ایرانی#رادیوجوان#hayedeh#song#sing#music#video#musicvideo#singer#femalesinger#malesinger#iraniansinger#radiojavan#rjlabel
  • 67 1
  • iranian._.singers - Ir.singers💎 @iranian._.singers 1 year ago
  • آهنگ لبخند از بانو #مهستى
تا با تو خندیدم، اسبت رو زین کردی
با این من ساده، تو بدترین کردی

گفتی که عاشق شو، بگذار بتازم من
هر جور دلم میخواد، اونو بسازم من

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

تا با تو خندیدم، کج شد کلاه تو
شد غرق خودخواهی، طرز نگاه تو

گفتی که عاشق شد، بگذار بتازونم
در عین خود خواهی، اون رو بسوزونم

تا با تو خندیدم، خود را خدا دیدی
از نسل خاکی ها، خود را جدا دیدی

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

تا با تو خندیدم، اسبت رو زین کردی
با این من ساده، تو بدترین کردی

گفتی که عاشق شو، بگذار بتازم من
هر جور دلم میخواد، اونو بسازم من

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

تا با تو خندیدم، کج شد کلاه تو
شد غرق خودخواهی، طرز نگاه تو

گفتی که عاشق شد، بگذار بتازونم
در عین خود خواهی، اونو بسوزونم

تا با تو خندیدم، خود را خدا دیدی
از نسل خاکی ها، خود را جدا دیدی

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من

یک لبخند، یک لبخند
بود اشتباه من، تنها گناه من
#مهستی#موسیقی#آهنگ#آواز#موزیک#ویدیو#موزیک_ویدیو#خواننده#خواننده_زن#خواننده_مرد#خواننده_ایرانی#رادیوجوان#mahasti#song#sing#music#video#musicvideo#singer#femalesinger#malesinger#iraniansinger#radiojavan#RJLabel آهنگ لبخند از بانو #مهستى تا با تو خندیدم، اسبت رو زین کردی با این من ساده، تو بدترین کردی گفتی که عاشق شو، بگذار بتازم من هر جور دلم میخواد، اونو بسازم من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من تا با تو خندیدم، کج شد کلاه تو شد غرق خودخواهی، طرز نگاه تو گفتی که عاشق شد، بگذار بتازونم در عین خود خواهی، اون رو بسوزونم تا با تو خندیدم، خود را خدا دیدی از نسل خاکی ها، خود را جدا دیدی یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من تا با تو خندیدم، اسبت رو زین کردی با این من ساده، تو بدترین کردی گفتی که عاشق شو، بگذار بتازم من هر جور دلم میخواد، اونو بسازم من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من تا با تو خندیدم، کج شد کلاه تو شد غرق خودخواهی، طرز نگاه تو گفتی که عاشق شد، بگذار بتازونم در عین خود خواهی، اونو بسوزونم تا با تو خندیدم، خود را خدا دیدی از نسل خاکی ها، خود را جدا دیدی یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من #مهستی#موسیقی#آهنگ#آواز#موزیک#ویدیو#موزیک_ویدیو#خواننده#خواننده_زن#خواننده_مرد#خواننده_ایرانی#رادیوجوان#mahasti#song#sing#music#video#musicvideo#singer#femalesinger#malesinger#iraniansinger#radiojavan#rjlabel
  • آهنگ لبخند از بانو #مهستى تا با تو خندیدم، اسبت رو زین کردی با این من ساده، تو بدترین کردی گفتی که عاشق شو، بگذار بتازم من هر جور دلم میخواد، اونو بسازم من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من تا با تو خندیدم، کج شد کلاه تو شد غرق خودخواهی، طرز نگاه تو گفتی که عاشق شد، بگذار بتازونم در عین خود خواهی، اون رو بسوزونم تا با تو خندیدم، خود را خدا دیدی از نسل خاکی ها، خود را جدا دیدی یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من تا با تو خندیدم، اسبت رو زین کردی با این من ساده، تو بدترین کردی گفتی که عاشق شو، بگذار بتازم من هر جور دلم میخواد، اونو بسازم من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من تا با تو خندیدم، کج شد کلاه تو شد غرق خودخواهی، طرز نگاه تو گفتی که عاشق شد، بگذار بتازونم در عین خود خواهی، اونو بسوزونم تا با تو خندیدم، خود را خدا دیدی از نسل خاکی ها، خود را جدا دیدی یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من یک لبخند، یک لبخند بود اشتباه من، تنها گناه من #مهستی#موسیقی#آهنگ#آواز#موزیک#ویدیو#موزیک_ویدیو#خواننده#خواننده_زن#خواننده_مرد#خواننده_ایرانی#رادیوجوان#mahasti#song#sing#music#video#musicvideo#singer#femalesinger#malesinger#iraniansinger#radiojavan#rjlabel
  • 49 1