#میکاپ Instagram Photos & Videos

میکاپ - 1250818 posts

Latest Instagram Posts

  • zibakadesanjaghak - sanjaghak_kerman @zibakadesanjaghak 1 hour ago
  • #میکاپ#ارایش_البته یه نکته بگم موم انداختن صورت اونم با موم داعم و پد اشتباه و میتونه صدمه خیلی جدی به پوست بزنه ودر درازمدت باعث لک‌و افتادگی پوست‌و تیره شدن‌پوست‌بشه بهترین و مناسبترین گزینه برای موزدایی صورت وکس که وکسها در رنگهای مختلف برای انواع پوست و مو متفاوتن فرق وکس صورت یا(شمع)با‌وکس بدن(موم)در اینه که

وکس صورت دردمای طبیعی بصورت جامد وسفت مثل سنگ و بدون‌پد کار میشه 
موم بدن در دمای طبیعی حالت مومی داره که با فشار دادن انگشت جای انگشتتون‌روش میمونه و برای کار نیاز به پد دارین 
فاین‌وکس موم بدن که بدون نیاز به‌پد کار میشه چیزی بین وکس و موم 
برای اموزشهای بیشتر به کانال ما در تلگرام بپیوندید
@zibakadesanjaghak1 #میکاپ#ارایش_البته یه نکته بگم موم انداختن صورت اونم با موم داعم و پد اشتباه و میتونه صدمه خیلی جدی به پوست بزنه ودر درازمدت باعث لک‌و افتادگی پوست‌و تیره شدن‌پوست‌بشه بهترین و مناسبترین گزینه برای موزدایی صورت وکس که وکسها در رنگهای مختلف برای انواع پوست و مو متفاوتن فرق وکس صورت یا(شمع)با‌وکس بدن(موم)در اینه که وکس صورت دردمای طبیعی بصورت جامد وسفت مثل سنگ و بدون‌پد کار میشه موم بدن در دمای طبیعی حالت مومی داره که با فشار دادن انگشت جای انگشتتون‌روش میمونه و برای کار نیاز به پد دارین فاین‌وکس موم بدن که بدون نیاز به‌پد کار میشه چیزی بین وکس و موم برای اموزشهای بیشتر به کانال ما در تلگرام بپیوندید @zibakadesanjaghak1
  • #میکاپ#ارایش_البته یه نکته بگم موم انداختن صورت اونم با موم داعم و پد اشتباه و میتونه صدمه خیلی جدی به پوست بزنه ودر درازمدت باعث لک‌و افتادگی پوست‌و تیره شدن‌پوست‌بشه بهترین و مناسبترین گزینه برای موزدایی صورت وکس که وکسها در رنگهای مختلف برای انواع پوست و مو متفاوتن فرق وکس صورت یا(شمع)با‌وکس بدن(موم)در اینه که وکس صورت دردمای طبیعی بصورت جامد وسفت مثل سنگ و بدون‌پد کار میشه موم بدن در دمای طبیعی حالت مومی داره که با فشار دادن انگشت جای انگشتتون‌روش میمونه و برای کار نیاز به پد دارین فاین‌وکس موم بدن که بدون نیاز به‌پد کار میشه چیزی بین وکس و موم برای اموزشهای بیشتر به کانال ما در تلگرام بپیوندید @zibakadesanjaghak1
  • 3 1