#پسرونه Instagram Photos & Videos

پسرونه - 871441 posts

Latest Instagram Posts

  • Posted @withrepost • @hesohaal #goodnight ✨⭐️🌙💖
آهنگ: Fly me to the moon 
با من به ماه پرواز کن
و بزار بین ستاره‌ها بازی کنم
بزار ببینم بهار در ژوپیتر و مارس چه شکلیه
در دنیاهای دیگه دست منو بگیر
عزیزم در دنیاهای دیگه منو ببوس
قلب منو با ترانه پر کن
و بزار تا ابد بخونم
تو تمام چیزی هستی که میخوام
و پرستش و تحسین می‌کنم
خواهش می‌کنم در دنیاهای دیگه هم حقیقت داشته باشه
من در دنیاهای دیگه هم عاشقت خواهم بود
قلب منو با ترانه پر کن
و بزار تا ابد بخونم
تو تمام چیزی هستی که می‌خوام
خواهش می‌کنم در دنیاهای دیگه هم حقیقت داشته باشه
من در دنیاهای دیگه هم عاشقت خواهم بود.

#Flymetothemoon
and Let me play among the stars
Let me see what spring is like on  Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me
Fill my heart with song
and Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you.
#englishpoem #qoute #qoutes ‎#دخترونه#پسرونه#ناب
‎#موزیک
‎#عاشقانه#لاکچری
‎#دلنوشته#تنهایی#خاص#ارتعاش_مثبت #کارما #کائنات  #اشو #بودا#عرفان #قانون_جذب #1111 
#〽️ah🌙pishoni💖 Posted @withrepost@hesohaal #goodnight ✨⭐️🌙💖 آهنگ: Fly me to the moon با من به ماه پرواز کن و بزار بین ستاره‌ها بازی کنم بزار ببینم بهار در ژوپیتر و مارس چه شکلیه در دنیاهای دیگه دست منو بگیر عزیزم در دنیاهای دیگه منو ببوس قلب منو با ترانه پر کن و بزار تا ابد بخونم تو تمام چیزی هستی که میخوام و پرستش و تحسین می‌کنم خواهش می‌کنم در دنیاهای دیگه هم حقیقت داشته باشه من در دنیاهای دیگه هم عاشقت خواهم بود قلب منو با ترانه پر کن و بزار تا ابد بخونم تو تمام چیزی هستی که می‌خوام خواهش می‌کنم در دنیاهای دیگه هم حقیقت داشته باشه من در دنیاهای دیگه هم عاشقت خواهم بود. #flymetothemoon and Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling kiss me Fill my heart with song and Let me sing for ever more You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you. #englishpoem #qoute #qoutes#دخترونه#پسرونه#ناب#موزیک#عاشقانه#لاکچری#دلنوشته#تنهایی#خاص#ارتعاش_مثبت #کارما #کائنات #اشو #بودا#عرفان #قانون_جذب #1111 #〽️ah🌙pishoni💖
  • Posted @withrepost@hesohaal #goodnight ✨⭐️🌙💖 آهنگ: Fly me to the moon با من به ماه پرواز کن و بزار بین ستاره‌ها بازی کنم بزار ببینم بهار در ژوپیتر و مارس چه شکلیه در دنیاهای دیگه دست منو بگیر عزیزم در دنیاهای دیگه منو ببوس قلب منو با ترانه پر کن و بزار تا ابد بخونم تو تمام چیزی هستی که میخوام و پرستش و تحسین می‌کنم خواهش می‌کنم در دنیاهای دیگه هم حقیقت داشته باشه من در دنیاهای دیگه هم عاشقت خواهم بود قلب منو با ترانه پر کن و بزار تا ابد بخونم تو تمام چیزی هستی که می‌خوام خواهش می‌کنم در دنیاهای دیگه هم حقیقت داشته باشه من در دنیاهای دیگه هم عاشقت خواهم بود. #flymetothemoon and Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling kiss me Fill my heart with song and Let me sing for ever more You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you. #englishpoem #qoute #qoutes#دخترونه#پسرونه#ناب#موزیک#عاشقانه#لاکچری#دلنوشته#تنهایی#خاص#ارتعاش_مثبت #کارما #کائنات #اشو #بودا#عرفان #قانون_جذب #1111 #〽️ah🌙pishoni💖
  • 5 0