#094 Instagram Photos & Videos

094 - 13432 posts

Latest Instagram Posts

 • 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Em Mới về Lô sim mới , #Sim trả trước đàu số #091 #094 #092 # 093 #0889 đẹp , dễ nhớ , giá rẻ : 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0917.80.80.44 (1000k)
✔️0915.88.48.44 (1000k)
✔️0915.7997.87 (1000k) ✔️088.990.1868 (900k)
✔️0889.611.633 (1000k)
✔️0889.62.66.96 (800k)
✔️0889.777.818 (1200k)
✔️0889.555.323 (1200k)
✔️0889.555.773 (1200k)
✔️0886.79.78.38 (1800k)
✔️0886.772.776 (1200k)
✔️0947.72.72.76 (1200k) ✔️0927.59.9009 ( 3 triệu 9 )
✔️0928.61.8778 ( 3 triệu 9 )
✔️0927.55.51.52 ( 3 triệu 3 )
✔️0928.52.62.92 ( 3 triệu 2 ) ✔️09.1111.6529 ( 2 triệu 5 )
✔️09.1111.0273 ( 2 triệu 5 )
✔️09.111.46578 ( 2 triệu )
✔️0911.33.21.22 ( 3 triệu 5 )
✔️0911.24.26.25 ( 5 triệu 5 )
✔️09.357.98765 ( 3 triệu 9 ) 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Sim Vina #4G #trả_trước + gói #VD89 khuyến mãi #50phút ngoại mạng / #120GB tháng / ngày 4Gb xài thoải mái , số còn đẹp nữa :🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0914.88.11.97 (1700k)
✔️09.157575.49 (1200k)
✔️091.486.1139 (1000k)
✔️0914.63.73.63 (1000k)
✔️091.1010.185 (800k)
✔️0914.69996.7 (600k)
✔️091.3456.177 (1500k)
✔️0914.6969.53 (1200k) ✔️0913.9878.80 giá 700k
✔️091.404.3898 giá 700k
✔️ 091.402.8393 giá 700k
✔️0913.9977.30 giá 900k
✔️0913.93.79.72 giá 600k
✔️0913.968.962 giá 600k
✔️091.39.78.158 giá 600k

Giao sim tận nơi Anh chị gọi Hotline shop em 0933517715

Hổ trợ sang tên sim online . 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Em Mới về Lô sim mới , #sim trả trước đàu số #091 #094 #092 # 093 #0889 đẹp , dễ nhớ , giá rẻ : 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0917.80.80.44 (1000k) ✔️0915.88.48.44 (1000k) ✔️0915.7997.87 (1000k) ✔️088.990.1868 (900k) ✔️0889.611.633 (1000k) ✔️0889.62.66.96 (800k) ✔️0889.777.818 (1200k) ✔️0889.555.323 (1200k) ✔️0889.555.773 (1200k) ✔️0886.79.78.38 (1800k) ✔️0886.772.776 (1200k) ✔️0947.72.72.76 (1200k) ✔️0927.59.9009 ( 3 triệu 9 ) ✔️0928.61.8778 ( 3 triệu 9 ) ✔️0927.55.51.52 ( 3 triệu 3 ) ✔️0928.52.62.92 ( 3 triệu 2 ) ✔️09.1111.6529 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.1111.0273 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.111.46578 ( 2 triệu ) ✔️0911.33.21.22 ( 3 triệu 5 ) ✔️0911.24.26.25 ( 5 triệu 5 ) ✔️09.357.98765 ( 3 triệu 9 ) 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Sim Vina #4g #trả_trước + gói #vd89 khuyến mãi #50phút ngoại mạng / #120gb tháng / ngày 4Gb xài thoải mái , số còn đẹp nữa :🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0914.88.11.97 (1700k) ✔️09.157575.49 (1200k) ✔️091.486.1139 (1000k) ✔️0914.63.73.63 (1000k) ✔️091.1010.185 (800k) ✔️0914.69996.7 (600k) ✔️091.3456.177 (1500k) ✔️0914.6969.53 (1200k) ✔️0913.9878.80 giá 700k ✔️091.404.3898 giá 700k ✔️ 091.402.8393 giá 700k ✔️0913.9977.30 giá 900k ✔️0913.93.79.72 giá 600k ✔️0913.968.962 giá 600k ✔️091.39.78.158 giá 600k Giao sim tận nơi Anh chị gọi Hotline shop em 0933517715 Hổ trợ sang tên sim online .
 • 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Em Mới về Lô sim mới , #sim trả trước đàu số #091 #094 #092 # 093 #0889 đẹp , dễ nhớ , giá rẻ : 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0917.80.80.44 (1000k) ✔️0915.88.48.44 (1000k) ✔️0915.7997.87 (1000k) ✔️088.990.1868 (900k) ✔️0889.611.633 (1000k) ✔️0889.62.66.96 (800k) ✔️0889.777.818 (1200k) ✔️0889.555.323 (1200k) ✔️0889.555.773 (1200k) ✔️0886.79.78.38 (1800k) ✔️0886.772.776 (1200k) ✔️0947.72.72.76 (1200k) ✔️0927.59.9009 ( 3 triệu 9 ) ✔️0928.61.8778 ( 3 triệu 9 ) ✔️0927.55.51.52 ( 3 triệu 3 ) ✔️0928.52.62.92 ( 3 triệu 2 ) ✔️09.1111.6529 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.1111.0273 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.111.46578 ( 2 triệu ) ✔️0911.33.21.22 ( 3 triệu 5 ) ✔️0911.24.26.25 ( 5 triệu 5 ) ✔️09.357.98765 ( 3 triệu 9 ) 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Sim Vina #4g #trả_trước + gói #vd89 khuyến mãi #50phút ngoại mạng / #120gb tháng / ngày 4Gb xài thoải mái , số còn đẹp nữa :🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0914.88.11.97 (1700k) ✔️09.157575.49 (1200k) ✔️091.486.1139 (1000k) ✔️0914.63.73.63 (1000k) ✔️091.1010.185 (800k) ✔️0914.69996.7 (600k) ✔️091.3456.177 (1500k) ✔️0914.6969.53 (1200k) ✔️0913.9878.80 giá 700k ✔️091.404.3898 giá 700k ✔️ 091.402.8393 giá 700k ✔️0913.9977.30 giá 900k ✔️0913.93.79.72 giá 600k ✔️0913.968.962 giá 600k ✔️091.39.78.158 giá 600k Giao sim tận nơi Anh chị gọi Hotline shop em 0933517715 Hổ trợ sang tên sim online .
 • 0 0
 • 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Em Mới về Lô sim mới , #Sim trả trước đàu số #091 #094 #092 # 093 #0889 đẹp , dễ nhớ , giá rẻ : 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0917.80.80.44 (1000k)
✔️0915.88.48.44 (1000k)
✔️0915.7997.87 (1000k) ✔️088.990.1868 (900k)
✔️0889.611.633 (1000k)
✔️0889.62.66.96 (800k)
✔️0889.777.818 (1200k)
✔️0889.555.323 (1200k)
✔️0889.555.773 (1200k)
✔️0886.79.78.38 (1800k)
✔️0886.772.776 (1200k)
✔️0947.72.72.76 (1200k) ✔️0927.59.9009 ( 3 triệu 9 )
✔️0928.61.8778 ( 3 triệu 9 )
✔️0927.55.51.52 ( 3 triệu 3 )
✔️0928.52.62.92 ( 3 triệu 2 ) ✔️09.1111.6529 ( 2 triệu 5 )
✔️09.1111.0273 ( 2 triệu 5 )
✔️09.111.46578 ( 2 triệu )
✔️0911.33.21.22 ( 3 triệu 5 )
✔️0911.24.26.25 ( 5 triệu 5 )
✔️09.357.98765 ( 3 triệu 9 ) 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Sim Vina #4G #trả_trước + gói #VD89 khuyến mãi #50phút ngoại mạng / #120GB tháng / ngày 4Gb xài thoải mái , số còn đẹp nữa :🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0914.88.11.97 (1700k)
✔️09.157575.49 (1200k)
✔️091.486.1139 (1000k)
✔️0914.63.73.63 (1000k)
✔️091.1010.185 (800k)
✔️0914.69996.7 (600k)
✔️091.3456.177 (1500k)
✔️0914.6969.53 (1200k) ✔️0913.9878.80 giá 700k
✔️091.404.3898 giá 700k
✔️ 091.402.8393 giá 700k
✔️0913.9977.30 giá 900k
✔️0913.93.79.72 giá 600k
✔️0913.968.962 giá 600k
✔️091.39.78.158 giá 600k

Giao sim tận nơi Anh chị gọi Hotline shop em 0933517715

Hổ trợ sang tên sim online . 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Em Mới về Lô sim mới , #sim trả trước đàu số #091 #094 #092 # 093 #0889 đẹp , dễ nhớ , giá rẻ : 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0917.80.80.44 (1000k) ✔️0915.88.48.44 (1000k) ✔️0915.7997.87 (1000k) ✔️088.990.1868 (900k) ✔️0889.611.633 (1000k) ✔️0889.62.66.96 (800k) ✔️0889.777.818 (1200k) ✔️0889.555.323 (1200k) ✔️0889.555.773 (1200k) ✔️0886.79.78.38 (1800k) ✔️0886.772.776 (1200k) ✔️0947.72.72.76 (1200k) ✔️0927.59.9009 ( 3 triệu 9 ) ✔️0928.61.8778 ( 3 triệu 9 ) ✔️0927.55.51.52 ( 3 triệu 3 ) ✔️0928.52.62.92 ( 3 triệu 2 ) ✔️09.1111.6529 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.1111.0273 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.111.46578 ( 2 triệu ) ✔️0911.33.21.22 ( 3 triệu 5 ) ✔️0911.24.26.25 ( 5 triệu 5 ) ✔️09.357.98765 ( 3 triệu 9 ) 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Sim Vina #4g #trả_trước + gói #vd89 khuyến mãi #50phút ngoại mạng / #120gb tháng / ngày 4Gb xài thoải mái , số còn đẹp nữa :🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0914.88.11.97 (1700k) ✔️09.157575.49 (1200k) ✔️091.486.1139 (1000k) ✔️0914.63.73.63 (1000k) ✔️091.1010.185 (800k) ✔️0914.69996.7 (600k) ✔️091.3456.177 (1500k) ✔️0914.6969.53 (1200k) ✔️0913.9878.80 giá 700k ✔️091.404.3898 giá 700k ✔️ 091.402.8393 giá 700k ✔️0913.9977.30 giá 900k ✔️0913.93.79.72 giá 600k ✔️0913.968.962 giá 600k ✔️091.39.78.158 giá 600k Giao sim tận nơi Anh chị gọi Hotline shop em 0933517715 Hổ trợ sang tên sim online .
 • 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Em Mới về Lô sim mới , #sim trả trước đàu số #091 #094 #092 # 093 #0889 đẹp , dễ nhớ , giá rẻ : 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0917.80.80.44 (1000k) ✔️0915.88.48.44 (1000k) ✔️0915.7997.87 (1000k) ✔️088.990.1868 (900k) ✔️0889.611.633 (1000k) ✔️0889.62.66.96 (800k) ✔️0889.777.818 (1200k) ✔️0889.555.323 (1200k) ✔️0889.555.773 (1200k) ✔️0886.79.78.38 (1800k) ✔️0886.772.776 (1200k) ✔️0947.72.72.76 (1200k) ✔️0927.59.9009 ( 3 triệu 9 ) ✔️0928.61.8778 ( 3 triệu 9 ) ✔️0927.55.51.52 ( 3 triệu 3 ) ✔️0928.52.62.92 ( 3 triệu 2 ) ✔️09.1111.6529 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.1111.0273 ( 2 triệu 5 ) ✔️09.111.46578 ( 2 triệu ) ✔️0911.33.21.22 ( 3 triệu 5 ) ✔️0911.24.26.25 ( 5 triệu 5 ) ✔️09.357.98765 ( 3 triệu 9 ) 🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎Sim Vina #4g #trả_trước + gói #vd89 khuyến mãi #50phút ngoại mạng / #120gb tháng / ngày 4Gb xài thoải mái , số còn đẹp nữa :🕎👑🕎👑🕎👑🕎👑🕎 ✔️0914.88.11.97 (1700k) ✔️09.157575.49 (1200k) ✔️091.486.1139 (1000k) ✔️0914.63.73.63 (1000k) ✔️091.1010.185 (800k) ✔️0914.69996.7 (600k) ✔️091.3456.177 (1500k) ✔️0914.6969.53 (1200k) ✔️0913.9878.80 giá 700k ✔️091.404.3898 giá 700k ✔️ 091.402.8393 giá 700k ✔️0913.9977.30 giá 900k ✔️0913.93.79.72 giá 600k ✔️0913.968.962 giá 600k ✔️091.39.78.158 giá 600k Giao sim tận nơi Anh chị gọi Hotline shop em 0933517715 Hổ trợ sang tên sim online .
 • 2 0
 • ราคา 790฿

ฝ#094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ราคา 790฿ ฝ#094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
 • ราคา 790฿ ฝ#094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคาส่ง 
S-XL ราคาส่ง 790
2XL-4XLราคาส่ง 800
5XL-6XL ราคาส่ง 890 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 790 2XL-4XLราคาส่ง 800 5XL-6XL ราคาส่ง 890
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 790 2XL-4XLราคาส่ง 800 5XL-6XL ราคาส่ง 890
 • 1 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคา
S-XL ราคา 850
2XL-4XLราคา 900
5XL-6XL ราคา 950 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา 850 2XL-4XLราคา 900 5XL-6XL ราคา 950
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา 850 2XL-4XLราคา 900 5XL-6XL ราคา 950
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคา

S-XL ราคา 700
2XL-4XLราคา 750
5XL-6XL ราคา 800 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา 700 2XL-4XLราคา 750 5XL-6XL ราคา 800
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา 700 2XL-4XLราคา 750 5XL-6XL ราคา 800
 • 0 0
 • Price : 890.- #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) Price : 890.- #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • Price : 890.- #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคา

S-XL ราคา650
2XL-4XLราคา700
5XL-6XL ราคา750 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา650 2XL-4XLราคา700 5XL-6XL ราคา750
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา650 2XL-4XLราคา700 5XL-6XL ราคา750
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคาส่ง 
S-XL ราคาส่ง 790
2XL-4XLราคาส่ง 850
5XL-6XL ราคาส่ง 890 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 790 2XL-4XLราคาส่ง 850 5XL-6XL ราคาส่ง 890
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 790 2XL-4XLราคาส่ง 850 5XL-6XL ราคาส่ง 890
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคาส่ง 
S-XL ราคาส่ง 790
2XL-4XLราคาส่ง 850
5XL-6XL ราคาส่ง 890 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 790 2XL-4XLราคาส่ง 850 5XL-6XL ราคาส่ง 890
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 790 2XL-4XLราคาส่ง 850 5XL-6XL ราคาส่ง 890
 • 0 0
 • #094 ราคา 850 บาท @joydora 
ไหล่ 23
อก 48
ยาว 29.5 #094 ราคา 850 บาท @joydora ไหล่ 23 อก 48 ยาว 29.5
 • #094 ราคา 850 บาท @joydora ไหล่ 23 อก 48 ยาว 29.5
 • 3 6
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

S-XL ราคา 790฿
2XL-4XLราคา 850฿
5XL-6XL ราคา 890฿ #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 790฿ 2XL-4XLราคา 850฿ 5XL-6XL ราคา 890฿
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 790฿ 2XL-4XLราคา 850฿ 5XL-6XL ราคา 890฿
 • 1 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

S-XL ราคา 790฿
2XL-4XLราคา 850฿
5XL-6XL ราคา 890฿ #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 790฿ 2XL-4XLราคา 850฿ 5XL-6XL ราคา 890฿
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 790฿ 2XL-4XLราคา 850฿ 5XL-6XL ราคา 890฿
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคา 
S-XL ราคา 850฿
2XL-4XLราคา 900฿
5XL-6XL ราคา 950฿
.
#ยีนส์ #กางเกงยีนส์ #เอี๊ยมยีนส์ #เอี๊ยมขายาว #เอี้ยม #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา 850฿ 2XL-4XLราคา 900฿ 5XL-6XL ราคา 950฿ . #ยีนส์ #กางเกงยีนส์ #เอี๊ยมยีนส์ #เอี๊ยมขายาว #เอี้ยม
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคา S-XL ราคา 850฿ 2XL-4XLราคา 900฿ 5XL-6XL ราคา 950฿ . #ยีนส์ #กางเกงยีนส์ #เอี๊ยมยีนส์ #เอี๊ยมขายาว #เอี้ยม
 • 9 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคาส่ง 
S-XL ราคา750
2XL-4XLราคา800
5XL-6XL ราคา850 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคา750 2XL-4XLราคา800 5XL-6XL ราคา850
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคา750 2XL-4XLราคา800 5XL-6XL ราคา850
 • 2 0
 • 💎💎🛍💎 S-XL ราคา 750฿//
2XL-4XLราคา 800฿//
5XL-6XL ราคา 850฿ 💎🛍💎💎 #สั่งซื้อสินค้า 📲Line ID : @vzb0676t (พิมพ์@ด้วยนะคะ) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) 💎💎🛍💎 S-XL ราคา 750฿// 2XL-4XLราคา 800฿// 5XL-6XL ราคา 850฿ 💎🛍💎💎 #สั่งซื้อสินค้า 📲Line ID : @vzb0676t (พิมพ์@ด้วยนะคะ) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 💎💎🛍💎 S-XL ราคา 750฿// 2XL-4XLราคา 800฿// 5XL-6XL ราคา 850฿ 💎🛍💎💎 #สั่งซื้อสินค้า 📲Line ID : @vzb0676t (พิมพ์@ด้วยนะคะ) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 2 0
 • 💎💎🛍💎 S-XL ราคา 750฿//
2XL-4XLราคา 800฿//
5XL-6XL ราคา 850฿ 💎🛍💎💎 #สั่งซื้อสินค้า 📲Line ID : @vzb0676t (พิมพ์@ด้วยนะคะ) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) 💎💎🛍💎 S-XL ราคา 750฿// 2XL-4XLราคา 800฿// 5XL-6XL ราคา 850฿ 💎🛍💎💎 #สั่งซื้อสินค้า 📲Line ID : @vzb0676t (พิมพ์@ด้วยนะคะ) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 💎💎🛍💎 S-XL ราคา 750฿// 2XL-4XLราคา 800฿// 5XL-6XL ราคา 850฿ 💎🛍💎💎 #สั่งซื้อสินค้า 📲Line ID : @vzb0676t (พิมพ์@ด้วยนะคะ) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 1 0
 • S-XL ราคา 790 บาท
2XL-4XL ราคา 890 บาท
5XL-6XL ราคา 990 บาท
#094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 790 บาท 2XL-4XL ราคา 890 บาท 5XL-6XL ราคา 990 บาท #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • S-XL ราคา 790 บาท 2XL-4XL ราคา 890 บาท 5XL-6XL ราคา 990 บาท #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 1 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคาส่ง 
S-XL ราคาส่ง 750
2XL-4XLราคาส่ง 800
5XL-6XL ราคาส่ง 850 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 750 2XL-4XLราคาส่ง 800 5XL-6XL ราคาส่ง 850
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 750 2XL-4XLราคาส่ง 800 5XL-6XL ราคาส่ง 850
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

ราคาส่ง 
S-XL ราคาส่ง 650
2XL-4XLราคาส่ง 700
5XL-6XL ราคาส่ง 750. สนใจ@ Line : ne5897 มาสั่งได้เลยจ้า. 📣 รับสมัครตัวแทนจำหน่าย FREE 📣 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 650 2XL-4XLราคาส่ง 700 5XL-6XL ราคาส่ง 750. สนใจ@ Line : ne5897 มาสั่งได้เลยจ้า. 📣 รับสมัครตัวแทนจำหน่าย FREE 📣
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) ราคาส่ง S-XL ราคาส่ง 650 2XL-4XLราคาส่ง 700 5XL-6XL ราคาส่ง 750. สนใจ@ Line : ne5897 มาสั่งได้เลยจ้า. 📣 รับสมัครตัวแทนจำหน่าย FREE 📣
 • 2 0
 • Price​ S-XL ราคา 750.-
2XL-4XLราคา 800.-
5XL-6XL ราคา 890.- #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) Price​ S-XL ราคา 750.- 2XL-4XLราคา 800.- 5XL-6XL ราคา 890.- #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • Price​ S-XL ราคา 750.- 2XL-4XLราคา 800.- 5XL-6XL ราคา 890.- #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 0 0
 • S-XL ราคา790
2XL-4XLราคา850
5XL-6XL ราคา890
#094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา790 2XL-4XLราคา850 5XL-6XL ราคา890 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • S-XL ราคา790 2XL-4XLราคา850 5XL-6XL ราคา890 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 2 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

S-XL ราคา 690
2XL-4XLราคา 750
5XL-6XL ราคา 790 #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 690 2XL-4XLราคา 750 5XL-6XL ราคา 790
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 690 2XL-4XLราคา 750 5XL-6XL ราคา 790
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)

S-XL ราคา 890฿
2XL-4XLราคา990฿
5XL-6XL ราคา 1090฿ #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 890฿ 2XL-4XLราคา990฿ 5XL-6XL ราคา 1090฿
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) S-XL ราคา 890฿ 2XL-4XLราคา990฿ 5XL-6XL ราคา 1090฿
 • 0 0
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้

สี : ยีนส์

ขนาดไซส์ :
S เอว 25-26” สะโพก 33-34”
M เอว 27-28” สะโพก 35-36”
L เอว 29-30” สะโพก 37-38”
XL เอว 31-32” สะโพก 39-40”
—————————————————
34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL)
36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL)
38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL)
40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL)
42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL) #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • #094 เอี๊ยมสายเดี่ยวผูกไขว้หลัง รุ่นนี้น่ารักมากๆเลยคะ เป็นเนื้อผ้ายีนส์ยืด สีเข้มปลายขาบานนิดๆ แต่งกระดุมช่วงหน้าอก4เม็ด และกระเป๋าหน้า2ข้าง ด้านหลัง จะเป็นหารร้อยเชือกไขว้สลับผูกโบว์ มีกระเป๋าด้านหลังทั้ง2ข้างเช่นกันคะ ใส่แล้วหุ่นเป๊ะมากคะรุ่นนี้ พลาดไม่ได้ สี : ยีนส์ ขนาดไซส์ : S เอว 25-26” สะโพก 33-34” M เอว 27-28” สะโพก 35-36” L เอว 29-30” สะโพก 37-38” XL เอว 31-32” สะโพก 39-40” ————————————————— 34 เอว 33-34” สะโพก 41-42” (2XL) 36 เอว 35-36” สะโพก 43-44”(3XL) 38 เอว 37-38” สะโพก 45-46” (4XL) 40 เอว 39-40” สะโพก 47-48” (5XL) 42 เอว 41-42” สะโพก 49-50” (6XL)
 • 1 0
 • C #094
IDR. 430K
S M L XL XXL

DISCOUNT
•. Min 3pcs (mix) disc 10K/pcs
•. Min 6pcs (mix) disc 20K/pcs
•. RESELLER min 20pcs (mix) disc 25K/pcs

SCHEDULE
•. UPLOAD 7-14 NOV
•. CLOSE PO 15 NOV(12 malam)
•. SHIPPING 25 NOV

INFO
•. FULL PAYMENT
•. WE ARE FIRST IMPORTER, SO DON’T WORRY ABOUT THE PRICE 😉

WA : 082277085794
Line : @mgm9474q C #094 IDR. 430K S M L XL XXL DISCOUNT •. Min 3pcs (mix) disc 10K/pcs •. Min 6pcs (mix) disc 20K/pcs •. RESELLER min 20pcs (mix) disc 25K/pcs SCHEDULE •. UPLOAD 7-14 NOV •. CLOSE PO 15 NOV(12 malam) •. SHIPPING 25 NOV INFO •. FULL PAYMENT •. WE ARE FIRST IMPORTER, SO DON’T WORRY ABOUT THE PRICE 😉 WA : 082277085794 Line : @mgm9474q
 • C #094 IDR. 430K S M L XL XXL DISCOUNT •. Min 3pcs (mix) disc 10K/pcs •. Min 6pcs (mix) disc 20K/pcs •. RESELLER min 20pcs (mix) disc 25K/pcs SCHEDULE •. UPLOAD 7-14 NOV •. CLOSE PO 15 NOV(12 malam) •. SHIPPING 25 NOV INFO •. FULL PAYMENT •. WE ARE FIRST IMPORTER, SO DON’T WORRY ABOUT THE PRICE 😉 WA : 082277085794 Line : @mgm9474q
 • 3 0
 • #094 Костюм Состав: Хлопок 100% + п/э 100% Кулирка+фатин Размеры 116 Цена 870 #094 Костюм Состав: Хлопок 100% + п/э 100% Кулирка+фатин Размеры 116 Цена 870
 • #094 Костюм Состав: Хлопок 100% + п/э 100% Кулирка+фатин Размеры 116 Цена 870
 • 1 0
 • #093 - Mall Pekan Baru
#094 - Harapan Indah Bekasi
#095 - Banjar Wijaya Tangerang
#096 - ITC Fatmawati #093 - Mall Pekan Baru #094 - Harapan Indah Bekasi #095 - Banjar Wijaya Tangerang #096 - ITC Fatmawati
 • #093 - Mall Pekan Baru #094 - Harapan Indah Bekasi #095 - Banjar Wijaya Tangerang #096 - ITC Fatmawati
 • 6 0
 • Wielkimi krokami zbliża się GRUDZIEŃ🎄, wspaniały czas, czas obdarowywania i otrzymywania 😊 Zarówno uszczęśliwianie kogoś, jak i wdzięczność to gesty mające ogromną moc! 
Za sprawą zestawów prezentowych @semilac sprawienie komuś lub sobie radości będzie łatwiejsze! 
W ofercie pojawiły się następujące zestawy:
🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 3 x 3ml (Baza + Top No Wipe + kolor #231 ).
🎁Świąteczny zestaw do hybryd Semilac TRY ME XMAS EDITION z lampą Semilac UV LED 24 W.
🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 5 x 3ml (Baza + Top No Wipe + #028 + #004 + #094 ).
🎁Semilac Zestaw do pielęgnacji dłoni dostępny w trzech wariantach zapachowych (Peeling, krem i oliwka do skórek i paznokci).
🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 3 x 3ml (kolory #005 + #135 + #231 ).
🎁 Świąteczny zestaw do hybryd Semilac LOVE ME XMAS EDITION z lampą Semilac UV LED 48/24W.
Każdy zestawy zapakowany jest w ozdobne pudełko z kokardą, którego nie trzeba dodatkowo ozdabiać. To gotowy do wręczenia prezent!

No dobra, a teraz mam dla WAS świąteczną NIESPODZIANKĘ! 😊🎄 Spośród osób, które spełnią poniższe warunki, wylosuję i nagrodzę wybranymi zestawami! 🎉 (z dostępnych na zdjęciach)

Zasady są proste:
1. Obserwuj mnie i @semilac .
2. Polub ten i poprzedni post.
3. W komentarzu napisz, który zestaw prezentowy wybierasz i (krótko) dlaczego?
4. Zaproś kogoś do zabawy i udostępnij post w swoim story 😊

Konkurs trwa do 25 listopada do północy, tak by na Mikołaja prezenty były u Was 🙃 
Czasu niewiele więc do dzieła! Wielkimi krokami zbliża się GRUDZIEŃ🎄, wspaniały czas, czas obdarowywania i otrzymywania 😊 Zarówno uszczęśliwianie kogoś, jak i wdzięczność to gesty mające ogromną moc! Za sprawą zestawów prezentowych @semilac sprawienie komuś lub sobie radości będzie łatwiejsze! W ofercie pojawiły się następujące zestawy: 🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 3 x 3ml (Baza + Top No Wipe + kolor #231 ). 🎁Świąteczny zestaw do hybryd Semilac TRY ME XMAS EDITION z lampą Semilac UV LED 24 W. 🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 5 x 3ml (Baza + Top No Wipe + #028 + #004 + #094 ). 🎁Semilac Zestaw do pielęgnacji dłoni dostępny w trzech wariantach zapachowych (Peeling, krem i oliwka do skórek i paznokci). 🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 3 x 3ml (kolory #005 + #135 + #231 ). 🎁 Świąteczny zestaw do hybryd Semilac LOVE ME XMAS EDITION z lampą Semilac UV LED 48/24W. Każdy zestawy zapakowany jest w ozdobne pudełko z kokardą, którego nie trzeba dodatkowo ozdabiać. To gotowy do wręczenia prezent! No dobra, a teraz mam dla WAS świąteczną NIESPODZIANKĘ! 😊🎄 Spośród osób, które spełnią poniższe warunki, wylosuję i nagrodzę wybranymi zestawami! 🎉 (z dostępnych na zdjęciach) Zasady są proste: 1. Obserwuj mnie i @semilac . 2. Polub ten i poprzedni post. 3. W komentarzu napisz, który zestaw prezentowy wybierasz i (krótko) dlaczego? 4. Zaproś kogoś do zabawy i udostępnij post w swoim story 😊 Konkurs trwa do 25 listopada do północy, tak by na Mikołaja prezenty były u Was 🙃 Czasu niewiele więc do dzieła!
 • Wielkimi krokami zbliża się GRUDZIEŃ🎄, wspaniały czas, czas obdarowywania i otrzymywania 😊 Zarówno uszczęśliwianie kogoś, jak i wdzięczność to gesty mające ogromną moc! Za sprawą zestawów prezentowych @semilac sprawienie komuś lub sobie radości będzie łatwiejsze! W ofercie pojawiły się następujące zestawy: 🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 3 x 3ml (Baza + Top No Wipe + kolor #231 ). 🎁Świąteczny zestaw do hybryd Semilac TRY ME XMAS EDITION z lampą Semilac UV LED 24 W. 🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 5 x 3ml (Baza + Top No Wipe + #028 + #004 + #094 ). 🎁Semilac Zestaw do pielęgnacji dłoni dostępny w trzech wariantach zapachowych (Peeling, krem i oliwka do skórek i paznokci). 🎁Semilac Zestaw lakierów do manicure hybrydowego 3 x 3ml (kolory #005 + #135 + #231 ). 🎁 Świąteczny zestaw do hybryd Semilac LOVE ME XMAS EDITION z lampą Semilac UV LED 48/24W. Każdy zestawy zapakowany jest w ozdobne pudełko z kokardą, którego nie trzeba dodatkowo ozdabiać. To gotowy do wręczenia prezent! No dobra, a teraz mam dla WAS świąteczną NIESPODZIANKĘ! 😊🎄 Spośród osób, które spełnią poniższe warunki, wylosuję i nagrodzę wybranymi zestawami! 🎉 (z dostępnych na zdjęciach) Zasady są proste: 1. Obserwuj mnie i @semilac . 2. Polub ten i poprzedni post. 3. W komentarzu napisz, który zestaw prezentowy wybierasz i (krótko) dlaczego? 4. Zaproś kogoś do zabawy i udostępnij post w swoim story 😊 Konkurs trwa do 25 listopada do północy, tak by na Mikołaja prezenty były u Was 🙃 Czasu niewiele więc do dzieła!
 • 133 59