#admin Instagram Photos & Videos

admin - 2231382 posts

Latest Instagram Posts

  • sscnapoli.iran - Napoli Iran | ناپولی ایران @sscnapoli.iran 3 minutes ago
  • .
مصاحبه #کارلو پس از بازی دیشب :
_

ما از بازی های دوستانه برای ازمایش خودمان استفاده میکنیم و فشار زیادی به تیم وارد نمیکنیم ما  در بازی امروز سعی کردیم کمی هجومی تر از بازی قبل باشیم ما در دفاع ارمش خودمان را امروز ب خوبی حفظ کردیم و امروز سعی داشتیم از زمین حریف دفاع را انجام دهیم و ما در موقع دفاع از سیستم 4.2.3.1 استفاده کردیم
_

کارلو ادامه داد :

ماریو #روی می تواند این فصل در تیم بماند و او در کنار #غولام دو بازیکن ما در دفاع چپ هستند این دو بازیکن زوج بسیار خوبی هستند و من در ماریو اعتماد بنفس بالایی را میبینم و همچنین وی فصل پیش برای ما خوب کار کرد و او در نیمه دوم بسیار خوب عمل کرد

#گایتانو : من او را امروز در یک پست جدید که در توان وی دیدم بکار گرفتم ( گایتانو در بازی دیشب جلوی مدافعان میانی بازی کرد ) او شخصیتی دارد ک نمیترسد و این باعث می شود در تیم ما عملکرد خوبی داشته باشد

#Napoli #SSCNapoli1926 #ForzaNapoli #ForzaNapoliSempre #Napoli1926 #GrandeNapoli #Ungiornoallimprovviso #Partenopei #CurvaA #CurvaB #AvantiNapoli #Sanpaolo #Seriea_tim 
@officialsscnapoli 
#admin:#mohammad__m__h . مصاحبه #کارلو پس از بازی دیشب : _ ما از بازی های دوستانه برای ازمایش خودمان استفاده میکنیم و فشار زیادی به تیم وارد نمیکنیم ما در بازی امروز سعی کردیم کمی هجومی تر از بازی قبل باشیم ما در دفاع ارمش خودمان را امروز ب خوبی حفظ کردیم و امروز سعی داشتیم از زمین حریف دفاع را انجام دهیم و ما در موقع دفاع از سیستم 4.2.3.1 استفاده کردیم _ کارلو ادامه داد : ماریو #روی می تواند این فصل در تیم بماند و او در کنار #غولام دو بازیکن ما در دفاع چپ هستند این دو بازیکن زوج بسیار خوبی هستند و من در ماریو اعتماد بنفس بالایی را میبینم و همچنین وی فصل پیش برای ما خوب کار کرد و او در نیمه دوم بسیار خوب عمل کرد #گایتانو : من او را امروز در یک پست جدید که در توان وی دیدم بکار گرفتم ( گایتانو در بازی دیشب جلوی مدافعان میانی بازی کرد ) او شخصیتی دارد ک نمیترسد و این باعث می شود در تیم ما عملکرد خوبی داشته باشد #napoli #sscnapoli1926 #forzanapoli #forzanapolisempre #napoli1926 #grandenapoli #ungiornoallimprovviso #partenopei #curvaa #curvab #avantinapoli #sanpaolo #seriea_tim @officialsscnapoli #admin:#mohammad__m__h
  • . مصاحبه #کارلو پس از بازی دیشب : _ ما از بازی های دوستانه برای ازمایش خودمان استفاده میکنیم و فشار زیادی به تیم وارد نمیکنیم ما در بازی امروز سعی کردیم کمی هجومی تر از بازی قبل باشیم ما در دفاع ارمش خودمان را امروز ب خوبی حفظ کردیم و امروز سعی داشتیم از زمین حریف دفاع را انجام دهیم و ما در موقع دفاع از سیستم 4.2.3.1 استفاده کردیم _ کارلو ادامه داد : ماریو #روی می تواند این فصل در تیم بماند و او در کنار #غولام دو بازیکن ما در دفاع چپ هستند این دو بازیکن زوج بسیار خوبی هستند و من در ماریو اعتماد بنفس بالایی را میبینم و همچنین وی فصل پیش برای ما خوب کار کرد و او در نیمه دوم بسیار خوب عمل کرد #گایتانو : من او را امروز در یک پست جدید که در توان وی دیدم بکار گرفتم ( گایتانو در بازی دیشب جلوی مدافعان میانی بازی کرد ) او شخصیتی دارد ک نمیترسد و این باعث می شود در تیم ما عملکرد خوبی داشته باشد #napoli #sscnapoli1926 #forzanapoli #forzanapolisempre #napoli1926 #grandenapoli #ungiornoallimprovviso #partenopei #curvaa #curvab #avantinapoli #sanpaolo #seriea_tim @officialsscnapoli #admin:#mohammad__m__h
  • 3 0