#bns_trees Instagram Photos & Videos

bns_trees - 324296 posts

Latest Instagram Posts

  • jahangardi8 - besttimes @jahangardi8 10 hours ago
  • #دهکده_هابیتون
#نیوزیلند
روستای هابیتون یک مکان واقعی است و هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد . مزرعه الکساندر یکی از اموال او به مساحت 1250هکتار است که در Matamata در کشور نیوزیلند قرار گرفته و مجموعه ای از خانه هایی است که در فیلم های Lord of the Rings و همچنین سه قسمتی The Hobbit مشاهده نموده اید. اما این منطقه تنها برای فیلم ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر اینکه روزانه صدها مهمان از این محل بازدید می نمایند، در این مزرعه در حدود 13 هزار گوسفند و همچنین بیش از 300 گاو گوشتی وجود داشته که گوشت و پشم گوسفند از اصلی ترین صادرات آن ها می باشد.
در سال  1998زمانی که گروه Sir Peter Jackson در حال جست و جو برای تپه هایی بودند که بتوانند فیلم برداری های هابیتون را انجام دهند که ناگهان با مزرعه الکساندر برخورد کرده که در قلب Waikato قرار گرفته بود. آن ها بر این عقیده بودند که این ناحیه شباهت چشمگیری به آنچه به دنبالش بودند داشته و دقیقا همانطوری است که JRR Tolkien توصیف کرده است. در یک بخش خاصی از مزرعه یک درخت کاج باشکوه بر بالای یک دریاچه قرار داشت که بعدها Bag End در کنار همان درخت کاج قرار گرفت. مناطق اطراف این مزرعه کاملا دست نخورده بوده و هیچ گونه خطوط برق، ساختمان و یا حتی جاده ای وجود نداشت و این بدان معنی بود که Sir Peter Jackson می توانست به دور از تکنولوژی های قرن بیستم یک دنیای فانتزی را همان گونه که در نظر داشت در اینجا بسازد.
 #Hobbiton, #NewZealand. Photo by @bdorts
#bns_landscape #bns_trees #bns_earth #ig_discover_holland #ig_countryside #country_features #naturephotography #nature_worldwide_trees #nature_brilliance #naturelover_gr #nature_perfection #worldwide_moods #renegade_rural #hqnature #holland_photolovers #sunrise #landscapephotography 
#deutschland #germany #castle #travel #historical 
#نیوزیلند #سفر #هابیت #ارباب_حلقه_ها  #جهانگردی #دهکده_هابیتون #نیوزیلند روستای هابیتون یک مکان واقعی است و هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد . مزرعه الکساندر یکی از اموال او به مساحت 1250هکتار است که در Matamata در کشور نیوزیلند قرار گرفته و مجموعه ای از خانه هایی است که در فیلم های Lord of the Rings و همچنین سه قسمتی The Hobbit مشاهده نموده اید. اما این منطقه تنها برای فیلم ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر اینکه روزانه صدها مهمان از این محل بازدید می نمایند، در این مزرعه در حدود 13 هزار گوسفند و همچنین بیش از 300 گاو گوشتی وجود داشته که گوشت و پشم گوسفند از اصلی ترین صادرات آن ها می باشد. در سال 1998زمانی که گروه Sir Peter Jackson در حال جست و جو برای تپه هایی بودند که بتوانند فیلم برداری های هابیتون را انجام دهند که ناگهان با مزرعه الکساندر برخورد کرده که در قلب Waikato قرار گرفته بود. آن ها بر این عقیده بودند که این ناحیه شباهت چشمگیری به آنچه به دنبالش بودند داشته و دقیقا همانطوری است که JRR Tolkien توصیف کرده است. در یک بخش خاصی از مزرعه یک درخت کاج باشکوه بر بالای یک دریاچه قرار داشت که بعدها Bag End در کنار همان درخت کاج قرار گرفت. مناطق اطراف این مزرعه کاملا دست نخورده بوده و هیچ گونه خطوط برق، ساختمان و یا حتی جاده ای وجود نداشت و این بدان معنی بود که Sir Peter Jackson می توانست به دور از تکنولوژی های قرن بیستم یک دنیای فانتزی را همان گونه که در نظر داشت در اینجا بسازد. #hobbiton, #newzealand. Photo by @bdorts #bns_landscape #bns_trees #bns_earth #ig_discover_holland #ig_countryside #country_features #naturephotography #nature_worldwide_trees #nature_brilliance #naturelover_gr #nature_perfection #worldwide_moods #renegade_rural #hqnature #holland_photolovers #sunrise #landscapephotography #deutschland #germany #castle #travel #historical #نیوزیلند #سفر #هابیت #ارباب_حلقه_ها #جهانگردی
  • #دهکده_هابیتون #نیوزیلند روستای هابیتون یک مکان واقعی است و هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد . مزرعه الکساندر یکی از اموال او به مساحت 1250هکتار است که در Matamata در کشور نیوزیلند قرار گرفته و مجموعه ای از خانه هایی است که در فیلم های Lord of the Rings و همچنین سه قسمتی The Hobbit مشاهده نموده اید. اما این منطقه تنها برای فیلم ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر اینکه روزانه صدها مهمان از این محل بازدید می نمایند، در این مزرعه در حدود 13 هزار گوسفند و همچنین بیش از 300 گاو گوشتی وجود داشته که گوشت و پشم گوسفند از اصلی ترین صادرات آن ها می باشد. در سال 1998زمانی که گروه Sir Peter Jackson در حال جست و جو برای تپه هایی بودند که بتوانند فیلم برداری های هابیتون را انجام دهند که ناگهان با مزرعه الکساندر برخورد کرده که در قلب Waikato قرار گرفته بود. آن ها بر این عقیده بودند که این ناحیه شباهت چشمگیری به آنچه به دنبالش بودند داشته و دقیقا همانطوری است که JRR Tolkien توصیف کرده است. در یک بخش خاصی از مزرعه یک درخت کاج باشکوه بر بالای یک دریاچه قرار داشت که بعدها Bag End در کنار همان درخت کاج قرار گرفت. مناطق اطراف این مزرعه کاملا دست نخورده بوده و هیچ گونه خطوط برق، ساختمان و یا حتی جاده ای وجود نداشت و این بدان معنی بود که Sir Peter Jackson می توانست به دور از تکنولوژی های قرن بیستم یک دنیای فانتزی را همان گونه که در نظر داشت در اینجا بسازد. #hobbiton, #newzealand. Photo by @bdorts #bns_landscape #bns_trees #bns_earth #ig_discover_holland #ig_countryside #country_features #naturephotography #nature_worldwide_trees #nature_brilliance #naturelover_gr #nature_perfection #worldwide_moods #renegade_rural #hqnature #holland_photolovers #sunrise #landscapephotography #deutschland #germany #castle #travel #historical #نیوزیلند #سفر #هابیت #ارباب_حلقه_ها #جهانگردی
  • 20 0