#charlesandkeith Instagram Photos & Videos

charlesandkeith - 2527961 posts

Latest Instagram Posts

  • cheaporder.sg - SĂN SALE HÀNG HIỆU CAO CẤP @cheaporder.sg 54 minutes ago
  • #Cnk off điên đảo còn 7️⃣❌❌; 8❌❌ full công cân về Sg #charlesandkeith 
Viết gì cho ngầu⁉️⁉️bản thân đây là cái deal quá ngầu rồi nên ce thích là nhích lẹ chứ T k cần PR dài dòng!! Mong là mấy hôm sau ce không phải mua hàng hiệu giá mấy triệu khi ẻm hết sale thôi!! #cnk off điên đảo còn 7️⃣❌❌; 8❌❌ full công cân về Sg #charlesandkeith Viết gì cho ngầu⁉️⁉️bản thân đây là cái deal quá ngầu rồi nên ce thích là nhích lẹ chứ T k cần PR dài dòng!! Mong là mấy hôm sau ce không phải mua hàng hiệu giá mấy triệu khi ẻm hết sale thôi!!
  • #cnk off điên đảo còn 7️⃣❌❌; 8❌❌ full công cân về Sg #charlesandkeith Viết gì cho ngầu⁉️⁉️bản thân đây là cái deal quá ngầu rồi nên ce thích là nhích lẹ chứ T k cần PR dài dòng!! Mong là mấy hôm sau ce không phải mua hàng hiệu giá mấy triệu khi ẻm hết sale thôi!!
  • 1 0
  • cheaporder.sg - SĂN SALE HÀNG HIỆU CAO CẤP @cheaporder.sg 55 minutes ago
  • #Cnk off điên đảo còn 7️⃣❌❌; 8❌❌ full công cân về Sg #charlesandkeith 
Viết gì cho ngầu⁉️⁉️bản thân đây là cái deal quá ngầu rồi nên ce thích là nhích lẹ chứ T k cần PR dài dòng!! Mong là mấy hôm sau ce không phải mua hàng hiệu giá mấy triệu khi ẻm hết sale thôi!! #cnk off điên đảo còn 7️⃣❌❌; 8❌❌ full công cân về Sg #charlesandkeith Viết gì cho ngầu⁉️⁉️bản thân đây là cái deal quá ngầu rồi nên ce thích là nhích lẹ chứ T k cần PR dài dòng!! Mong là mấy hôm sau ce không phải mua hàng hiệu giá mấy triệu khi ẻm hết sale thôi!!
  • #cnk off điên đảo còn 7️⃣❌❌; 8❌❌ full công cân về Sg #charlesandkeith Viết gì cho ngầu⁉️⁉️bản thân đây là cái deal quá ngầu rồi nên ce thích là nhích lẹ chứ T k cần PR dài dòng!! Mong là mấy hôm sau ce không phải mua hàng hiệu giá mấy triệu khi ẻm hết sale thôi!!
  • 1 0