#kerbela Instagram Photos & Videos

kerbela - 128243 posts

Latest Instagram Posts

  • muminehatun_313 - 🌹 𝕸𝖚𝖒𝖎𝖓𝖊𝖍𝖆𝖙𝖚𝖓 🌹 @muminehatun_313 1 hour ago
  • #labbaikyahussain 🏴
#labbaikyaabbas 🏴
☑Həzrət Əbəlfəzlin (ə) ziyarəti:
🔹[Əssəlamu əleykə yəbnə Əmirəl-mu-minin, əssəlamu əleykə eyyuhəl-əbdus-salih əl muti-u lillah və lirəsulih. Əşhədu ənnəkə qəd nəsəhtə və səbərtə hətta ətakəl yəqin. Ləənallahu zaliminə ləkum minəl əvvəlinə vəl axirin vəl-həqəhum bi dərkil-cəhim]🔹
☑TERCÜMESİ:
“Salam olsun sənə, ey Möminlər sərvərinin oğlu.
Salam olsun sənə, ey Allaha və Peyğəmbərinə itaət edən saleh bəndə!
Şahidəm ki, sən ölənə qədər xeyir iş gördün və səbr etdin.
Allah Sizə zülm edənlərin birincisindən axrıncısına qədər lənət eləsin və onları cəhənnəmə bağlasın”.
••••••••••••••
#ebelfezl #abbas #hzabbas 
#imam #kerbela #asura #muharrem
#12imam #14masum #ehlibeyt #şehit #muminehatun_313 #labbaikyahussain 🏴 #labbaikyaabbas 🏴 ☑Həzrət Əbəlfəzlin (ə) ziyarəti: 🔹[Əssəlamu əleykə yəbnə Əmirəl-mu-minin, əssəlamu əleykə eyyuhəl-əbdus-salih əl muti-u lillah və lirəsulih. Əşhədu ənnəkə qəd nəsəhtə və səbərtə hətta ətakəl yəqin. Ləənallahu zaliminə ləkum minəl əvvəlinə vəl axirin vəl-həqəhum bi dərkil-cəhim]🔹 ☑TERCÜMESİ: “Salam olsun sənə, ey Möminlər sərvərinin oğlu. Salam olsun sənə, ey Allaha və Peyğəmbərinə itaət edən saleh bəndə! Şahidəm ki, sən ölənə qədər xeyir iş gördün və səbr etdin. Allah Sizə zülm edənlərin birincisindən axrıncısına qədər lənət eləsin və onları cəhənnəmə bağlasın”. •••••••••••••• #ebelfezl #abbas #hzabbas #imam #kerbela #asura #muharrem #12imam #14masum #ehlibeyt #şehit #muminehatun_313
  • #labbaikyahussain 🏴 #labbaikyaabbas 🏴 ☑Həzrət Əbəlfəzlin (ə) ziyarəti: 🔹[Əssəlamu əleykə yəbnə Əmirəl-mu-minin, əssəlamu əleykə eyyuhəl-əbdus-salih əl muti-u lillah və lirəsulih. Əşhədu ənnəkə qəd nəsəhtə və səbərtə hətta ətakəl yəqin. Ləənallahu zaliminə ləkum minəl əvvəlinə vəl axirin vəl-həqəhum bi dərkil-cəhim]🔹 ☑TERCÜMESİ: “Salam olsun sənə, ey Möminlər sərvərinin oğlu. Salam olsun sənə, ey Allaha və Peyğəmbərinə itaət edən saleh bəndə! Şahidəm ki, sən ölənə qədər xeyir iş gördün və səbr etdin. Allah Sizə zülm edənlərin birincisindən axrıncısına qədər lənət eləsin və onları cəhənnəmə bağlasın”. •••••••••••••• #ebelfezl #abbas #hzabbas #imam #kerbela #asura #muharrem #12imam #14masum #ehlibeyt #şehit #muminehatun_313
  • 37 3