#khamenei Instagram Photos & Videos

khamenei - 176831 posts

Latest Instagram Posts

  • velayat.alavi - امام خامنه ای imam khamenei‌ @velayat.alavi 7 hours ago
  • رویشهای #جوانان بیشتر از ریزشها است

#رهبر_انقلاب، امروز: بنده وقتی از جوانها تمجید میکنم بعضیها میگویند فلانی از برخی جوانهای منحرف اطلاعی ندارد، نه، بنده از آنها هم مطلع هستم، آنها ریزشهای ما هستند اما رویشهای ما بر ریزشهای ما رجحان و غلبه دارند بیش از آن افرادی که به سمت لاابالیگری پیش میروند جوانها به سمت تعهد، به سمت فکر و عمل در راه اهداف حرکت میکنند. ۹۷/۷/۱۲
.
.
.
#خوشبختی_یعنی_رهبرت_سید_علی_باشه 
#امام_خامنه‌_ای 
#خامنه_‌ای 
#خامنئي 
#khamenei رویشهای #جوانان بیشتر از ریزشها است #رهبر_انقلاب، امروز: بنده وقتی از جوانها تمجید میکنم بعضیها میگویند فلانی از برخی جوانهای منحرف اطلاعی ندارد، نه، بنده از آنها هم مطلع هستم، آنها ریزشهای ما هستند اما رویشهای ما بر ریزشهای ما رجحان و غلبه دارند بیش از آن افرادی که به سمت لاابالیگری پیش میروند جوانها به سمت تعهد، به سمت فکر و عمل در راه اهداف حرکت میکنند. ۹۷/۷/۱۲ . . . #خوشبختی_یعنی_رهبرت_سید_علی_باشه #امام_خامنه‌_ای #خامنه_‌ای #خامنئي #khamenei
  • رویشهای #جوانان بیشتر از ریزشها است #رهبر_انقلاب، امروز: بنده وقتی از جوانها تمجید میکنم بعضیها میگویند فلانی از برخی جوانهای منحرف اطلاعی ندارد، نه، بنده از آنها هم مطلع هستم، آنها ریزشهای ما هستند اما رویشهای ما بر ریزشهای ما رجحان و غلبه دارند بیش از آن افرادی که به سمت لاابالیگری پیش میروند جوانها به سمت تعهد، به سمت فکر و عمل در راه اهداف حرکت میکنند. ۹۷/۷/۱۲ . . . #خوشبختی_یعنی_رهبرت_سید_علی_باشه #امام_خامنه‌_ای #خامنه_‌ای #خامنئي #khamenei
  • 1740 32
  • m.r.akbari50 - محمدرضااکبری @m.r.akbari50 1 day ago
  • #دیدار_نخبگان
مطالبی که [دوستان] گفتند بسیار خوب بود؛ یعنی ارزیابی من نسبت به این سخنرانی‌ها این است؛ نکات قابل توجّهی در بیاناتشان بود که ممکن است بنده با بعضی از بخشهایش موافق نباشم، امّا اینکه جوان ما می‌نشیند در یک موضوعی که برایش مهم است فکر میکند و درباره‌ی آن حرف و مطلب تولید میکند و بعد با ادبیّات بسیار خوبی این مطلب را بیان میکند، برای من بسیار لذّت‌بخش است؛ واقعاً وقتی انسان نگاه میکند و این جوانها را با این خصوصیّات میبیند، [لذّت میبرد]. ۹۸/۷/۱۷
‌‌
#Khamenei
#Khamenei_ir
#Rahbar
#sayyedAliKhamenei
#supremeleader
#خامنئی
#خامنه_ای
#آیت_الله_خامنه_ای
#رهبر
#رهبری #دیدار_نخبگان مطالبی که [دوستان] گفتند بسیار خوب بود؛ یعنی ارزیابی من نسبت به این سخنرانی‌ها این است؛ نکات قابل توجّهی در بیاناتشان بود که ممکن است بنده با بعضی از بخشهایش موافق نباشم، امّا اینکه جوان ما می‌نشیند در یک موضوعی که برایش مهم است فکر میکند و درباره‌ی آن حرف و مطلب تولید میکند و بعد با ادبیّات بسیار خوبی این مطلب را بیان میکند، برای من بسیار لذّت‌بخش است؛ واقعاً وقتی انسان نگاه میکند و این جوانها را با این خصوصیّات میبیند، [لذّت میبرد]. ۹۸/۷/۱۷ ‌‌ #khamenei #khamenei_ir #rahbar #sayyedalikhamenei #supremeleader #خامنئی #خامنه_ای #آیت_الله_خامنه_ای #رهبر #رهبری
  • #دیدار_نخبگان مطالبی که [دوستان] گفتند بسیار خوب بود؛ یعنی ارزیابی من نسبت به این سخنرانی‌ها این است؛ نکات قابل توجّهی در بیاناتشان بود که ممکن است بنده با بعضی از بخشهایش موافق نباشم، امّا اینکه جوان ما می‌نشیند در یک موضوعی که برایش مهم است فکر میکند و درباره‌ی آن حرف و مطلب تولید میکند و بعد با ادبیّات بسیار خوبی این مطلب را بیان میکند، برای من بسیار لذّت‌بخش است؛ واقعاً وقتی انسان نگاه میکند و این جوانها را با این خصوصیّات میبیند، [لذّت میبرد]. ۹۸/۷/۱۷ ‌‌ #khamenei #khamenei_ir #rahbar #sayyedalikhamenei #supremeleader #خامنئی #خامنه_ای #آیت_الله_خامنه_ای #رهبر #رهبری
  • 67 1