#nature Instagram Photos & Videos

nature - 454043103 posts

Latest Instagram Posts

  • watsonroaming - Watson @watsonroaming 21 hours ago
  • castaway bay.

#อยากให้ทุกคนรักษาและดูแลหาด

ไม่ว่าจะหาดเล็กหรือหาดใหญ่ แค่อยากให้หาดสะอี๋ดูดีไว้ก่อนครับ castaway bay. #อยากให้ทุกคนรักษาและดูแลหาด ไม่ว่าจะหาดเล็กหรือหาดใหญ่ แค่อยากให้หาดสะอี๋ดูดีไว้ก่อนครับ
  • castaway bay. #อยากให้ทุกคนรักษาและดูแลหาด ไม่ว่าจะหาดเล็กหรือหาดใหญ่ แค่อยากให้หาดสะอี๋ดูดีไว้ก่อนครับ
  • 173 4
  • watsonroaming - Watson @watsonroaming 1 week ago
  • Shaka for life 🤙🏻 #ไลฟ์อิสกู๊ด

สำหรับผม feel good ของการ surf ไม่ได้อยู่ตอนที่ผมยืนอยู่บน board แล้วขี่มันไปกับคลื่น (ตอนนั้นผมเรียกมันว่าความสดชื่นมากกว่า) feel good ของผมคือตอนที่ผมได้นั่งมองดูลูกคลื่นแล้วรอดูว่า คลื่นลูกไหนจะ surf แล้วไหลไปกับมันด้วยดีนะ การนั่งรอก้นแช่น้ำ แช่เฉยๆ การรอ มันทำให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับความคิด อยู่กับสติ (บ้างทีก็รอจนจะหลับ) กลางทะเลมีนู่นนี่นั่นเข้ามาใจจิตใจเราตลอด การ focus กับปัจจุบัน คือ ใต้น้ำก็เอาขาเตะน้ำ บนน้ำลมทะเลก็พัดเย็นตีแสกหน้า เยสสสสสสสสส life is good! Shaka for life 🤙🏻 #ไลฟ์อิสกู๊ด สำหรับผม feel good ของการ surf ไม่ได้อยู่ตอนที่ผมยืนอยู่บน board แล้วขี่มันไปกับคลื่น (ตอนนั้นผมเรียกมันว่าความสดชื่นมากกว่า) feel good ของผมคือตอนที่ผมได้นั่งมองดูลูกคลื่นแล้วรอดูว่า คลื่นลูกไหนจะ surf แล้วไหลไปกับมันด้วยดีนะ การนั่งรอก้นแช่น้ำ แช่เฉยๆ การรอ มันทำให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับความคิด อยู่กับสติ (บ้างทีก็รอจนจะหลับ) กลางทะเลมีนู่นนี่นั่นเข้ามาใจจิตใจเราตลอด การ focus กับปัจจุบัน คือ ใต้น้ำก็เอาขาเตะน้ำ บนน้ำลมทะเลก็พัดเย็นตีแสกหน้า เยสสสสสสสสส life is good!
  • Shaka for life 🤙🏻 #ไลฟ์อิสกู๊ด สำหรับผม feel good ของการ surf ไม่ได้อยู่ตอนที่ผมยืนอยู่บน board แล้วขี่มันไปกับคลื่น (ตอนนั้นผมเรียกมันว่าความสดชื่นมากกว่า) feel good ของผมคือตอนที่ผมได้นั่งมองดูลูกคลื่นแล้วรอดูว่า คลื่นลูกไหนจะ surf แล้วไหลไปกับมันด้วยดีนะ การนั่งรอก้นแช่น้ำ แช่เฉยๆ การรอ มันทำให้เราได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับความคิด อยู่กับสติ (บ้างทีก็รอจนจะหลับ) กลางทะเลมีนู่นนี่นั่นเข้ามาใจจิตใจเราตลอด การ focus กับปัจจุบัน คือ ใต้น้ำก็เอาขาเตะน้ำ บนน้ำลมทะเลก็พัดเย็นตีแสกหน้า เยสสสสสสสสส life is good!
  • 459 13