#quan2 Instagram Photos & Videos

quan2 - 15547 posts

Latest Instagram Posts

  • sunlightensaunas.vn - Sunlighten Saunas Vietnam @sunlightensaunas.vn 1 day ago
  • 🚨🚨Năng lượng cho các tế bào của bạn ngay bây giờ đã được cung cấp thêm với thêm 50% năng lượng hồng ngoại NIR trong các phòng xông hơi hồng ngoại #MPulse 3-trong-1 của chúng tôi🚨🚨 Sunlighten đã Cách Mạng Hóa ngành công nghiệp phòng xông hơi hồng ngoại với phòng xông hơi 3-trong-1 đầu tiên và duy nhất có công nghệ LED hồng ngoại tầm gần. Chúng tôi đang đưa nó lên một tầm cao mới với đèn LED lớn hơn, mạnh mẽ hơn trong mỗi phòng tắm hơi mPulse như: 👉 Nhận thêm sự hấp thụ toàn thân của NIR với đèn LED ở cả ba mặt và tường phía sau. 👉 Nhắm mục tiêu vào các khu vực cụ thể với bảng LED lớn hơn được đặt bên cạnh thân máy. 👉 Tích hợp các tế bào với bước sóng quan trọng là 880nm được thể hiện cụ thể trong nghiên cứu khoa học.

Tìm hiểu thêm về công dụng của Tia Hồng Ngoại Tầm Gần (Near infrared) https://sunlighten.com.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-xong-hoi-hong-ngoai/thanh-tay-da/?lang=vi ---- Energize your cells now with 50% More NIR infrared power in our mPulse 3-in-1 saunas.
Sunlighten revolutionized the infrared sauna industry with the first and still the only 3-in-1 sauna featuring LED near infrared technology. We are taking it to the next level with larger, more powerful LEDs in each mPulse sauna:
-Get more NIR full body absorption with LEDs on all three side and back walls
-Target specific areas with larger LED boards positioned next to the body
-Energize the cells with the vital wavelength of 880nm, as shown in scientific research

https://sunlighten.com.vn/

#mpulse #luxuryinfraredsaunas #phòngxônghơihồngngoạicaocấp #homewellness #chămsócsứckhoẻvàlàndacủabạn #thaodien #quan2 #district2 #hcmc #vietnam 🚨🚨Năng lượng cho các tế bào của bạn ngay bây giờ đã được cung cấp thêm với thêm 50% năng lượng hồng ngoại NIR trong các phòng xông hơi hồng ngoại #mpulse 3-trong-1 của chúng tôi🚨🚨 Sunlighten đã Cách Mạng Hóa ngành công nghiệp phòng xông hơi hồng ngoại với phòng xông hơi 3-trong-1 đầu tiên và duy nhất có công nghệ LED hồng ngoại tầm gần. Chúng tôi đang đưa nó lên một tầm cao mới với đèn LED lớn hơn, mạnh mẽ hơn trong mỗi phòng tắm hơi mPulse như: 👉 Nhận thêm sự hấp thụ toàn thân của NIR với đèn LED ở cả ba mặt và tường phía sau. 👉 Nhắm mục tiêu vào các khu vực cụ thể với bảng LED lớn hơn được đặt bên cạnh thân máy. 👉 Tích hợp các tế bào với bước sóng quan trọng là 880nm được thể hiện cụ thể trong nghiên cứu khoa học. Tìm hiểu thêm về công dụng của Tia Hồng Ngoại Tầm Gần (Near infrared) https://sunlighten.com.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-xong-hoi-hong-ngoai/thanh-tay-da/?lang=vi ---- Energize your cells now with 50% More NIR infrared power in our mPulse 3-in-1 saunas. Sunlighten revolutionized the infrared sauna industry with the first and still the only 3-in-1 sauna featuring LED near infrared technology. We are taking it to the next level with larger, more powerful LEDs in each mPulse sauna: -Get more NIR full body absorption with LEDs on all three side and back walls -Target specific areas with larger LED boards positioned next to the body -Energize the cells with the vital wavelength of 880nm, as shown in scientific research https://sunlighten.com.vn/ #mpulse #luxuryinfraredsaunas #phòngxônghơihồngngoạicaocấp #homewellness #chămsócsứckhoẻvàlàndacủabạn #thaodien #quan2 #district2 #hcmc #vietnam
  • 🚨🚨Năng lượng cho các tế bào của bạn ngay bây giờ đã được cung cấp thêm với thêm 50% năng lượng hồng ngoại NIR trong các phòng xông hơi hồng ngoại #mpulse 3-trong-1 của chúng tôi🚨🚨 Sunlighten đã Cách Mạng Hóa ngành công nghiệp phòng xông hơi hồng ngoại với phòng xông hơi 3-trong-1 đầu tiên và duy nhất có công nghệ LED hồng ngoại tầm gần. Chúng tôi đang đưa nó lên một tầm cao mới với đèn LED lớn hơn, mạnh mẽ hơn trong mỗi phòng tắm hơi mPulse như: 👉 Nhận thêm sự hấp thụ toàn thân của NIR với đèn LED ở cả ba mặt và tường phía sau. 👉 Nhắm mục tiêu vào các khu vực cụ thể với bảng LED lớn hơn được đặt bên cạnh thân máy. 👉 Tích hợp các tế bào với bước sóng quan trọng là 880nm được thể hiện cụ thể trong nghiên cứu khoa học. Tìm hiểu thêm về công dụng của Tia Hồng Ngoại Tầm Gần (Near infrared) https://sunlighten.com.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-xong-hoi-hong-ngoai/thanh-tay-da/?lang=vi ---- Energize your cells now with 50% More NIR infrared power in our mPulse 3-in-1 saunas. Sunlighten revolutionized the infrared sauna industry with the first and still the only 3-in-1 sauna featuring LED near infrared technology. We are taking it to the next level with larger, more powerful LEDs in each mPulse sauna: -Get more NIR full body absorption with LEDs on all three side and back walls -Target specific areas with larger LED boards positioned next to the body -Energize the cells with the vital wavelength of 880nm, as shown in scientific research https://sunlighten.com.vn/ #mpulse #luxuryinfraredsaunas #phòngxônghơihồngngoạicaocấp #homewellness #chămsócsứckhoẻvàlàndacủabạn #thaodien #quan2 #district2 #hcmc #vietnam
  • 7 0