#sadeghi Instagram Photos & Videos

sadeghi - 4427 posts

Latest Instagram Posts

  • iranart_news - صفحه رسمی خبرگزاری ایران آرت @iranart_news 1 week ago
  • #
#ایران_آرت: رضا صادقی می‌گوید وقتی در بچگی با مشکل جسمانی مواجه شده، پدرش گفته برای خوب شدن حالش او را همه جا می‌برد به جز مشهد، چرا که نمی‌خواهد او را برای حال بدش پیش امام رضا ببرد.

خواننده قطعه "پابند" در آستانه میلاد امام رضا (ع) در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر ایرانی نسبت به اسم بزرگ امام هشتم (ع) یک عِرق و حساسیت عجیبی دارد. من وقتی بچه بودم با مشکل جسمانی مواجه شدم. پدرم گفت من برای خوب شدن حالت، تو را همه جا می‌برم، بجز مشهد؛ آنقدر امام رضا (ع) به ما حال خوب داده که نمی‌شود برای حال بد تو پیش امام رضا (ع) برویم. همیشه صحبت پدرم برایم سوال بود. اما بزرگتر که شدم به این نتیجه رسیدم طوری باشم که امام رضا دوستم داشته باشد.

این خواننده شش سال پیش در یک برنامه رادیویی حاضر شد و اعلام کرد پزشکی که باعث ایجاد مشکل جسمی در او شده را بخشیده‌ است.

صادقی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با بخشیدن فردی که مسبب ایجاد مشکل در پاهای تو شد چه به دست آورده‌ای؟ گفت: با بخشیدن پزشکی که باعث ایجاد مشکل جسمی در من شد، خود را به دست آوردم و باعث شد به علت همین عارضه در دوره‌ای که همه کودکان می‌دویدند، من کنار بزرگان بنشینم و از همنشینی با آنان چیزهایی را بیاموزم که شاید کودکان دیگر این فرصت را نداشتند.

#رضا_صادقی #صادقی #خواننده #موسیقی_پاپ #پاپ #موسیقی #آهنگ #کنسرت #ترانه #شعر #امام_رضا #rezasadehi #music #sadeghi #singer # #ایران_آرت: رضا صادقی می‌گوید وقتی در بچگی با مشکل جسمانی مواجه شده، پدرش گفته برای خوب شدن حالش او را همه جا می‌برد به جز مشهد، چرا که نمی‌خواهد او را برای حال بدش پیش امام رضا ببرد. خواننده قطعه "پابند" در آستانه میلاد امام رضا (ع) در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر ایرانی نسبت به اسم بزرگ امام هشتم (ع) یک عِرق و حساسیت عجیبی دارد. من وقتی بچه بودم با مشکل جسمانی مواجه شدم. پدرم گفت من برای خوب شدن حالت، تو را همه جا می‌برم، بجز مشهد؛ آنقدر امام رضا (ع) به ما حال خوب داده که نمی‌شود برای حال بد تو پیش امام رضا (ع) برویم. همیشه صحبت پدرم برایم سوال بود. اما بزرگتر که شدم به این نتیجه رسیدم طوری باشم که امام رضا دوستم داشته باشد. این خواننده شش سال پیش در یک برنامه رادیویی حاضر شد و اعلام کرد پزشکی که باعث ایجاد مشکل جسمی در او شده را بخشیده‌ است. صادقی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با بخشیدن فردی که مسبب ایجاد مشکل در پاهای تو شد چه به دست آورده‌ای؟ گفت: با بخشیدن پزشکی که باعث ایجاد مشکل جسمی در من شد، خود را به دست آوردم و باعث شد به علت همین عارضه در دوره‌ای که همه کودکان می‌دویدند، من کنار بزرگان بنشینم و از همنشینی با آنان چیزهایی را بیاموزم که شاید کودکان دیگر این فرصت را نداشتند. #رضا_صادقی #صادقی #خواننده #موسیقی_پاپ #پاپ #موسیقی #آهنگ #کنسرت #ترانه #شعر #امام_رضا #rezasadehi #music #sadeghi #singer
  • # #ایران_آرت: رضا صادقی می‌گوید وقتی در بچگی با مشکل جسمانی مواجه شده، پدرش گفته برای خوب شدن حالش او را همه جا می‌برد به جز مشهد، چرا که نمی‌خواهد او را برای حال بدش پیش امام رضا ببرد. خواننده قطعه "پابند" در آستانه میلاد امام رضا (ع) در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر ایرانی نسبت به اسم بزرگ امام هشتم (ع) یک عِرق و حساسیت عجیبی دارد. من وقتی بچه بودم با مشکل جسمانی مواجه شدم. پدرم گفت من برای خوب شدن حالت، تو را همه جا می‌برم، بجز مشهد؛ آنقدر امام رضا (ع) به ما حال خوب داده که نمی‌شود برای حال بد تو پیش امام رضا (ع) برویم. همیشه صحبت پدرم برایم سوال بود. اما بزرگتر که شدم به این نتیجه رسیدم طوری باشم که امام رضا دوستم داشته باشد. این خواننده شش سال پیش در یک برنامه رادیویی حاضر شد و اعلام کرد پزشکی که باعث ایجاد مشکل جسمی در او شده را بخشیده‌ است. صادقی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با بخشیدن فردی که مسبب ایجاد مشکل در پاهای تو شد چه به دست آورده‌ای؟ گفت: با بخشیدن پزشکی که باعث ایجاد مشکل جسمی در من شد، خود را به دست آوردم و باعث شد به علت همین عارضه در دوره‌ای که همه کودکان می‌دویدند، من کنار بزرگان بنشینم و از همنشینی با آنان چیزهایی را بیاموزم که شاید کودکان دیگر این فرصت را نداشتند. #رضا_صادقی #صادقی #خواننده #موسیقی_پاپ #پاپ #موسیقی #آهنگ #کنسرت #ترانه #شعر #امام_رضا #rezasadehi #music #sadeghi #singer
  • 150 0