#samaxi Instagram Photos & Videos

samaxi - 86069 posts

Latest Instagram Posts

  • samaxi.2019 - Şamaxı @samaxi.2019 1 day ago
  • Şamaxı rayonu Sis kəndi. 🤗
📸-@samxal_779

Pirqulu dağının cənub-qərb yamacında, Ağsu çayın hövzəsinə məxsus Sis çayın yaxınlığında yerləşir. Kəndin ərazisi meşəlikdir. Pirqulu yaylasında günəşli havalar olduğu halda yaylanın Ağsu çayı sahəsində Sis kəndi yerləşən yamacda ən çox dumanlı, çiskinli havalar olur.

Əvvəllər Bakı quberniyası Şamaxı qəzasının Qoşun sahəsində Sis kəndi Sis qazma kimi qeydə alınmışdır. Qonşu Qaleybuğurd və Çağan kəndlərindən çıxmış ailələr ilk əvvəl qazmalar şəklində məskunlaşaraq sonralar kənd kimi formalaşmışdır.

Sis toponimi yerləşdiyi ərazinin təbii şərait və xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir.

Şəhidləri:

İsayev Gülbəndiyar İsbəndiyar oğlu

Osmanov Bahadur Xanış oğlu Şamaxı rayonu Sis kəndi. 🤗 📸-@samxal_779 Pirqulu dağının cənub-qərb yamacında, Ağsu çayın hövzəsinə məxsus Sis çayın yaxınlığında yerləşir. Kəndin ərazisi meşəlikdir. Pirqulu yaylasında günəşli havalar olduğu halda yaylanın Ağsu çayı sahəsində Sis kəndi yerləşən yamacda ən çox dumanlı, çiskinli havalar olur. Əvvəllər Bakı quberniyası Şamaxı qəzasının Qoşun sahəsində Sis kəndi Sis qazma kimi qeydə alınmışdır. Qonşu Qaleybuğurd və Çağan kəndlərindən çıxmış ailələr ilk əvvəl qazmalar şəklində məskunlaşaraq sonralar kənd kimi formalaşmışdır. Sis toponimi yerləşdiyi ərazinin təbii şərait və xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Şəhidləri: İsayev Gülbəndiyar İsbəndiyar oğlu Osmanov Bahadur Xanış oğlu
  • Şamaxı rayonu Sis kəndi. 🤗 📸-@samxal_779 Pirqulu dağının cənub-qərb yamacında, Ağsu çayın hövzəsinə məxsus Sis çayın yaxınlığında yerləşir. Kəndin ərazisi meşəlikdir. Pirqulu yaylasında günəşli havalar olduğu halda yaylanın Ağsu çayı sahəsində Sis kəndi yerləşən yamacda ən çox dumanlı, çiskinli havalar olur. Əvvəllər Bakı quberniyası Şamaxı qəzasının Qoşun sahəsində Sis kəndi Sis qazma kimi qeydə alınmışdır. Qonşu Qaleybuğurd və Çağan kəndlərindən çıxmış ailələr ilk əvvəl qazmalar şəklində məskunlaşaraq sonralar kənd kimi formalaşmışdır. Sis toponimi yerləşdiyi ərazinin təbii şərait və xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Şəhidləri: İsayev Gülbəndiyar İsbəndiyar oğlu Osmanov Bahadur Xanış oğlu
  • 338 5