#top Instagram Photos & Videos

top - 61421991 posts

Latest Instagram Posts

  • pby9777 - Prabhat Yadav @pby9777 3 minutes ago
  • #top of the#$aharanpur😜😜 #top of the#$aharanpur😜😜
  • #top of the#$aharanpur😜😜
  • 0 0
  • tahouse01 - Chuyên Sỉ Lẻ Quần Áo Thiết Kế @tahouse01 4 minutes ago
  • 𝐇𝐎𝐓𝐁𝐀𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘 🍁

Khỏi cần nói thì các nàng nhìn là ghiền ngay set cực kì hút mắt này rồi phải không ạ 😁 ❌ Hàng số lượng ít thôi nên các nàng nhanh tay nhé !

#top #210k #2s #160k #skirt #270k
#𝒕𝒂𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 #𝒏𝒆𝒘𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆
————————————————
🅜🅞🅓🅔🅛 🅞🅕 🅣🅐🅗🅞🅤🅢🅔
SME MAI : 1m60 / 44kg / 79-57-89 / Size S
KATHY N : 1m70 / 53kg / 90-63-93 / Size M
SANDRA : 1m66 / 48kg / 77-60-92 / Size M
————————————————
🚀Freeship khi đặt hàng qua shopee : shopee.vn/tahouse01
🚀 Freeship toàn quốc hoá đơn từ 250k
————————————————
▪️𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒔𝒊̉ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 5𝒔𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 1𝒔𝒑 🌿
▪️𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒀𝒐𝒐𝒏𝒂 𝑭&𝑪 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑻&𝑨 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́! 🌴
————————————————
☀️ 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕 𝒖𝒔 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 ☀️
🕰 Opening: 9h30 - 18h (Khách đến sau 18h vui lòng gọi trước)
☎️ Hotline: 0939683075
▪️FanPage/IG : 𝐓&𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 (@tahouse01)
▪️Zalo: 0395864838
▪️Shopee: shopee.vn/tahouse01 (acc phụ @tahouse1)
▪️𝐍𝐨. 𝟑𝟒/𝟔𝐂 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 | 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 | 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐎𝐓𝐁𝐀𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘 🍁 Khỏi cần nói thì các nàng nhìn là ghiền ngay set cực kì hút mắt này rồi phải không ạ 😁 ❌ Hàng số lượng ít thôi nên các nàng nhanh tay nhé ! #top #210k #2s #160k #skirt #270k #𝒕𝒂𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 #𝒏𝒆𝒘𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 ———————————————— 🅜🅞🅓🅔🅛 🅞🅕 🅣🅐🅗🅞🅤🅢🅔 SME MAI : 1m60 / 44kg / 79-57-89 / Size S KATHY N : 1m70 / 53kg / 90-63-93 / Size M SANDRA : 1m66 / 48kg / 77-60-92 / Size M ———————————————— 🚀Freeship khi đặt hàng qua shopee : shopee.vn/tahouse01 🚀 Freeship toàn quốc hoá đơn từ 250k ———————————————— ▪️𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒔𝒊̉ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 5𝒔𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 1𝒔𝒑 🌿 ▪️𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒀𝒐𝒐𝒏𝒂 𝑭&𝑪 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑻&𝑨 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́! 🌴 ———————————————— ☀️ 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕 𝒖𝒔 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 ☀️ 🕰 Opening: 9h30 - 18h (Khách đến sau 18h vui lòng gọi trước) ☎️ Hotline: 0939683075 ▪️FanPage/IG : 𝐓&𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 (@tahouse01) ▪️Zalo: 0395864838 ▪️Shopee: shopee.vn/tahouse01 (acc phụ @tahouse1) ▪️𝐍𝐨. 𝟑𝟒/𝟔𝐂 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 | 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 | 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
  • 𝐇𝐎𝐓𝐁𝐀𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘 🍁 Khỏi cần nói thì các nàng nhìn là ghiền ngay set cực kì hút mắt này rồi phải không ạ 😁 ❌ Hàng số lượng ít thôi nên các nàng nhanh tay nhé ! #top #210k #2s #160k #skirt #270k #𝒕𝒂𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 #𝒏𝒆𝒘𝒊𝒏𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 ———————————————— 🅜🅞🅓🅔🅛 🅞🅕 🅣🅐🅗🅞🅤🅢🅔 SME MAI : 1m60 / 44kg / 79-57-89 / Size S KATHY N : 1m70 / 53kg / 90-63-93 / Size M SANDRA : 1m66 / 48kg / 77-60-92 / Size M ———————————————— 🚀Freeship khi đặt hàng qua shopee : shopee.vn/tahouse01 🚀 Freeship toàn quốc hoá đơn từ 250k ———————————————— ▪️𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒔𝒊̉ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 5𝒔𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 1𝒔𝒑 🌿 ▪️𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒀𝒐𝒐𝒏𝒂 𝑭&𝑪 𝒗𝒂̀ 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝑻&𝑨 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́! 🌴 ———————————————— ☀️ 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕 𝒖𝒔 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆 ☀️ 🕰 Opening: 9h30 - 18h (Khách đến sau 18h vui lòng gọi trước) ☎️ Hotline: 0939683075 ▪️FanPage/IG : 𝐓&𝐀 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 (@tahouse01) ▪️Zalo: 0395864838 ▪️Shopee: shopee.vn/tahouse01 (acc phụ @tahouse1) ▪️𝐍𝐨. 𝟑𝟒/𝟔𝐂 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 | 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 | 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
  • 0 0