#totebag Instagram Photos & Videos

totebag - 6484273 posts

Latest Instagram Posts

  • VỀ TÊN GỌI #HOMIE CỦA TỤI MÌNH

Bạn có bao giờ gọi ai là "homie"? Hay được ai đó gọi là "homie"? Nếu chưa thì tụi mình muốn kể cho bạn nghe về từ “homie" thân thương này, và đó cũng là tên thương hiệu của tụi mình. "Homie" là từ dùng để gọi những người bạn thân với nhau. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với cách gọi những người bạn của mình là "best friend", là "close friend", nhưng "homie" thì còn trên cả những người bạn thân, những người bạn tốt. Homie dùng cho những người mà chúng ta yêu quý, thân thuộc và gần gũi như người một nhà. Chính vì lẽ đó, tụi mình đã chọn cái tên gọi vừa gần gũi và thân thương này để đặt tên cho cửa hàng nhỏ nhỏ, bán những món đồ xinh xinh. Tụi mình mong rằng đây là nơi mỗi khi các bạn ghé qua, sẽ nhận được cảm giác thật thân thuộc, ấm áp, như những người bạn thân thiết với nhau, và chúng ta có thể cùng gọi nhau là "homie" nè.
#HomieDesign #BinhDuong #thudaumot #saigon #totebag #backpack #design #canvas #vaibo #decor VỀ TÊN GỌI #homie CỦA TỤI MÌNH Bạn có bao giờ gọi ai là "homie"? Hay được ai đó gọi là "homie"? Nếu chưa thì tụi mình muốn kể cho bạn nghe về từ “homie" thân thương này, và đó cũng là tên thương hiệu của tụi mình. "Homie" là từ dùng để gọi những người bạn thân với nhau. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với cách gọi những người bạn của mình là "best friend", là "close friend", nhưng "homie" thì còn trên cả những người bạn thân, những người bạn tốt. Homie dùng cho những người mà chúng ta yêu quý, thân thuộc và gần gũi như người một nhà. Chính vì lẽ đó, tụi mình đã chọn cái tên gọi vừa gần gũi và thân thương này để đặt tên cho cửa hàng nhỏ nhỏ, bán những món đồ xinh xinh. Tụi mình mong rằng đây là nơi mỗi khi các bạn ghé qua, sẽ nhận được cảm giác thật thân thuộc, ấm áp, như những người bạn thân thiết với nhau, và chúng ta có thể cùng gọi nhau là "homie" nè. #homiedesign #binhduong #thudaumot #saigon #totebag #backpack #design #canvas #vaibo #decor
  • VỀ TÊN GỌI #homie CỦA TỤI MÌNH Bạn có bao giờ gọi ai là "homie"? Hay được ai đó gọi là "homie"? Nếu chưa thì tụi mình muốn kể cho bạn nghe về từ “homie" thân thương này, và đó cũng là tên thương hiệu của tụi mình. "Homie" là từ dùng để gọi những người bạn thân với nhau. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với cách gọi những người bạn của mình là "best friend", là "close friend", nhưng "homie" thì còn trên cả những người bạn thân, những người bạn tốt. Homie dùng cho những người mà chúng ta yêu quý, thân thuộc và gần gũi như người một nhà. Chính vì lẽ đó, tụi mình đã chọn cái tên gọi vừa gần gũi và thân thương này để đặt tên cho cửa hàng nhỏ nhỏ, bán những món đồ xinh xinh. Tụi mình mong rằng đây là nơi mỗi khi các bạn ghé qua, sẽ nhận được cảm giác thật thân thuộc, ấm áp, như những người bạn thân thiết với nhau, và chúng ta có thể cùng gọi nhau là "homie" nè. #homiedesign #binhduong #thudaumot #saigon #totebag #backpack #design #canvas #vaibo #decor
  • 0 0