ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗ @tulu_chithra_ranga

tulu_chithra_ranga

ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗ Tulu Movie Updates , Tulu Entertainment Videos This Account only For True Tulu movie Lovers nd Suppoters ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್

ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗ (@tulu_chithra_ranga) Recent Photos and Videos

 • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ಇಡೆ ಮುಟ ಮನ್ಪಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು 7 ಭಾಷೆಡ್ , ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡ್ ತಯಾರಾಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಬ್ಜ ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಇನಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ್ ನಡತ್ಡ್

#kabza #realstarupendra #rchandru #KabjaKannadamovie #kannadamovie #mangalore #Tulunadu #Nammakalavider
 • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ಇಡೆ ಮುಟ ಮನ್ಪಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು 7 ಭಾಷೆಡ್ , ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡ್ ತಯಾರಾಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಬ್ಜ ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಮುಹೂರ್ತ ಇನಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ್ ನಡತ್ಡ್ #kabza #realstarupendra #rchandru #kabjakannadamovie #kannadamovie #mangalore #tulunadu #nammakalavider
 • 274 2 1 hour ago
 • ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಿರ್ಮಾಪಕೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ 29 ತಾರೀಖ್ ಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯೆರುಂಡು. ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ

#Nammaurudakulu #mundinanildana #Tulu #kannadamovie #sandalwood #kannadacinema
 • ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಿರ್ಮಾಪಕೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ 29 ತಾರೀಖ್ ಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯೆರುಂಡು. ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ #nammaurudakulu #mundinanildana #tulu #kannadamovie #sandalwood #kannadacinema
 • 134 0 1 hour ago
 • " ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ " ತುಳು ಪಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಭೋಜಣ್ಣನ ಲುಕ್ ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪೆರುಂಡು 😍

ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದೊರ್ಮೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯೆರುಂಡು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ

#Tuluchithraranga #aatidonjidina #firstlook #bojarajvamanjoor #Hariskonajekallu #Tulu
 • " ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ " ತುಳು ಪಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಭೋಜಣ್ಣನ ಲುಕ್ ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪೆರುಂಡು 😍 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದೊರ್ಮೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯೆರುಂಡು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ #tuluchithraranga #aatidonjidina #firstlook #bojarajvamanjoor #hariskonajekallu #tulu
 • 845 1 12 hours ago
 • ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ದಾಖಲೆನ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಂದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಸಿಂಗಪುರಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ನನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದ್ಡ್

ಗಿರಿಗಿಟ್ ಶತದಿನೋತ್ಸವದಂಚಿ

#Girigittulumovie #roopeshshetty #blockbuster #singapore #mangalore #Tulumovies #kudla
 • ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ದಾಖಲೆನ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಂದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಸಿಂಗಪುರಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ನನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದ್ಡ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಶತದಿನೋತ್ಸವದಂಚಿ #girigittulumovie #roopeshshetty #blockbuster #singapore #mangalore #tulumovies #kudla
 • 949 7 2 days ago
 • ನಮ್ಮ ನೆರಕರೆತ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಡ್ ಉಂದೆ 22 ತಾರೀಖ್ ಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯೆರೆಗುಂಡು ದುಬೈ , ಶಾರ್ಜ , ಗೋವಾ ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್

ಮಿಸ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ

#Bendkkarmovie #konkanimovie #This22nd #superhits #Amchekonkani #nammakudla
 • ನಮ್ಮ ನೆರಕರೆತ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಡ್ ಉಂದೆ 22 ತಾರೀಖ್ ಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯೆರೆಗುಂಡು ದುಬೈ , ಶಾರ್ಜ , ಗೋವಾ ಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ #bendkkarmovie #konkanimovie #this22nd #superhits #amchekonkani #nammakudla
 • 334 0 2 days ago
 • ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೆರೆರೆರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣೊಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ವಿವರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್

ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ

#Tuluchithraranga #Peppererepererere #Devdaskapikad #Shobharajpavoormovie
 • ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಪೆರೆರೆರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣೊಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ವಿವರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ #tuluchithraranga #peppererepererere #devdaskapikad #shobharajpavoormovie
 • 1657 3 2 days ago
 • ಅಳಿದು ಉಳಿದವರು ಸಿನಿಮೊಗು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಥ್
 • ಅಳಿದು ಉಳಿದವರು ಸಿನಿಮೊಗು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಥ್
 • 981 3 2 days ago